Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Klima předškolních zařízení - bakalářská práce

Klima předškolních zařízení - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma klima předškolního zařízení a jeho význam pro rozvoj žáků. Nejprve na danou problematiku nahlíží z teoretického hlediska, specifikuje prostředí mateřských škol a popisuje možnosti učitele v rámci předškolní výchovy, přičemž se zaměřuje především na oblast pracovní výchovy. Vymezuje její vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Seznamuje s jejím obsahem, používanými materiály a pracovními technikami. V praktické části pak poskytuje několik návodů na tvorbu vlastní výzdoby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Význam prostředí pro rozvoj žáka
1.2.1.
Prostředí pohod
1.2.2.
Mateřská škola a její prostředí
2.2.
Možnosti učitele v rámci RVP PV (předškolní výchovy)
2.2.1.
Cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy v pracovní výchově
2.2.1.1.
Vzdělávací oblast „Dítě a jeho tělo“
2.2.1.2.
Vzdělávací oblast „Dítě a jeho psychika“
2.2.1.3.
Dítě a ten druhý
2.2.1.4.
Dítě a svět
2.2.2.
Tvořivost
2.2.2.1.
Překážky tvořivé práce a podmínky podporující tvořivost
2.2.3.
Motivace
2.2.4.
Možnosti v pracovní výchově
2.2.5.
Prostředí a pracovní výchova v mateřské škole
2.2.5.1.
Prostředí a pracovní výchova v mateřské škole
2.2.5.2.
Materiály, nástroje, nářadí a pracovní techniky pro pracovní činnosti
2.2.6.
Tvorba pracovních námětů
3.
Praktická část
3.1.
Návrh vlastní výzdoby
1.3.1.
Plánování projektu
1.3.2.
Body pro zpracování výukového projektu
1.3.3.
Název projektu: „Zimní radovánky“
1.3.4.
Pracovní náměty pro výzdobu mateřské školy
3.1.4.1.
Svah na lyžování
3.1.4.2.
Sníh
3.1.4.3.
Velké, bílé vločky
3.1.4.4.
Jemné vločky
3.1.4.5.
Malí sněhuláci
3.1.4.6.
Saně
3.1.4.7.
Sáňkaři a lyžaři
3.1.4.8.
Velcí sněhuláci
3.1.4.9.
Zasněžený strom
3.1.4.10.
Zasněžený dům
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.1 Význam prostředí pro rozvoj žáka
Prostředí pro rozvoj žáka má důležitý význam. Dítě si v něm utváří pohled na svět, ovlivňuje ho a stává se pro něho určitou životní normou. Z obecného hlediska je prostředí vše, co obklopuje a působí na dítě. Především je to rodina, jeho nejbližší okolí a instituce, které navštěvuje. Předškolní zařízení má v životě dítěte důležité postavení. Toto prostředí se netýká jenom aspektů sociálně-psychologických. Prostředí mateřské školy zahrnuje mimo jiné (Čáp, Mareš, 2001):
• aspekty architektonické (umístění a přístupu do mateřské školy v zástavbě školy, rozmístění tříd, vybavení, podoba chodeb, šaten, jídelny, tělocvičny atd.), které můžou vytvářet prostředí, příznivé pro hraní, tvořivost a fantazii dětí,
• aspekty hygienické (akustika, osvětlení, vytápění, větrání, prašnost, provozní bezpečnost, nezávadnost stavebních materiálů a zdravotní nezávadnost materiálů pro vnitřní vybavení tříd),
• aspekty ergonomické (podoba a velikost nábytku ve třídách),
• aspekty organizační (počty učitelek a dětí vzhledem ke kapacitě a dispozici mateřské školy, řešení provozních situací v rámci mateřské školy, příchody a odchody, dělení a spojování tříd, styk v rámci pedagogického i nepedagogického personálu, styk s rodiči).

Základním cílem a úkolem předškolního vzdělávání je, doplňovat rodinnou výchovu, pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Má obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči v průběhu jeho předškolních let. Mělo by usilovat i o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravý a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu, motivovat je k dalšímu poznávání a učení, napomáhat mu v chápání okolního světa, učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu hodnoty a normy touto společností uznávané.
Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým a sociálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Proto by mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé, vstřícné, obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit bezpečně, radostně, spokojeně a kterému zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Jeho aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Měly by být uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.

Dítě tím bude získávat zkušenost, kterou bude uplatňovat v praktických situacích, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Dále si bude klást otázky, hledat na ně odpovědi, snažit se porozumět jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznávat, že se může mnohému naučit a radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Přirozenou motivací se učí nejen spontánně, ale i vědomě."

Poznámka

Práce obsahuje 1 fotografii, rozsah čistého textu je cca 30,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse