Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klimatická charakteristika stanice Havlíčkův Brod

Klimatická charakteristika stanice Havlíčkův Brod

Kategorie: Meteorologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce přináší bližší seznámení se s oblastí města Havlíčkův Brod a jeho okolí, kde je umístěna klimatologická stanice, jejíž data jsou v práci zpracována a hodnocena jak z hlediska dlouhodobého průměru let 1901 až 1950, tak z pohledu zpracování dat naměřených v průběhu roku 1997, který byl významný a zajímavý pro klimatologické stanice na střední a jižní Moravě, kde v srpnu daného roku zapříčinily přívalové deště povodeň.
Cílem práce je seznámení se s prací s daty naměřenými na běžné klimatologické stanici, a tak lépe porozumět klimatologii, která může být využívána v široké oblasti lidské činnosti.

Obsah

1.
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK REGIONU
2.
KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA STANICE
2.1.
Měsíční průměrná teplota vzduchu
2.2.
Absolutní měsíční maximum a minimum teploty vzduchu
2.3.
Průměrný počet tropických, letních, mrazových, ledových a arktických dnů
2.4.
Průměrná četnost směrů větru v roce ze všech pozorování
2.5.
Průměrná relativní vlhkost vzduchu
2.6.
Klimadiagram dle Waltera–Leitha
2.7.
Průměrný počet dnů s bouřkou
2.8.
Průměrný úhrn srážek
2.9.
Nejvyšší úhrn srážek
2.10.
Průměrný počet dnů se sněžením
2.11.
Teplotní gradient
2.12.
Všeobecná charakteristika vegetačního období
2.13.
Hydrotermický koeficient dle Seljaminova
3.
VYHODNOCENÍ ROČNÍKU 1997
3.1.
Teplotní poměry
3.2.
Vlhkost vzduchu
3.3.
Srážkové poměry
3.4.
Větrné poměry
4.
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA

Úryvek

"Město Havlíčkův Brod a jeho okolí je řazeno dle biogeografického členění České republiky
do bioregionu Havlíčkobrodského. Bioregion o rozloze 1547 km2 se nachází na jihu
východních Čech a zabírá celek Hornosázavská pahorkatina kromě jeho jihozápadních
a severních okrajů. Bioregion je tvořen plochou zdviženou pahorkatinou na rulách, u okrajů
rozčleněnou nehlubokými zaříznutými údolími, výjimečně i skalnatými. Převažuje biota 4.
bukového vegetačního stupně, u okrajů s přechody do 3. a 5. stupně. Potenciální vegetaci
tvoří bikové bučiny s ostrovy květnatých bučin. Oproti okolí je biota charakteristicky
ochuzená vlivem středočeských hájů. Netypickou částí bioregionu je na teplejším a živějším
severním okraji pruh dubohabrových hájů a acidofilních doubrav, na jihu nevýrazný přechod
do Velkomeziříčského bioregionu. V bioregionu v současnosti převládají kulturní smrčiny
a pole.
Podklad tvoří jednotvárný komplex migmatitických rul až migmatitů, západně od Havlíčkova
Brodu v oblasti Stvořidel vystupuje masiv žul až granodioritů. Z bazik se objevují nečetné
vložky amfibolitů menšího rozsahu, u Polné, Pohledu a Borku jsou menší výchozy hadců.
Podél zlomu Dlouhá mez sem z Polabí na úpatí Železných hor zasahují křídové opuky
a jílovce. Reliéf je tvořen rozsáhlými zdviženými neobyčejně plochými zarovnanými
povrchy, které se k severu sklánějí k Polabí. Typická výška bioregionu je 400–590 m.
V bioregionu naprosto převažují kyselé typické kambizemě, které ve sníženinách
a na plošinách přecházejí do větších ploch primárních pseudoglejů. Pouze při severním okraji
na přechodu k Polabí se na sprašových hlínách vyvinuly kromě pseudoglejů též typické
luvizemě, výjimečně až hnědozemě, často slabě oglejené.
Potencionální vegetaci nižších poloh bioregionu tvoří acidofilní doubravy, které přecházejí
s rostoucí výškou do rozsáhlých ploch acidofilních bučin. Na strmějších svazích v údolí
Sázavy jsou přítomny i nejméně náročné typy teplomilných doubrav. Květena oblasti je díky
převaze nevápenných hornin velmi jednotvárná. Její převažující součástí jsou mezofilní
středoevropské lesní druhy. Mezi mezofyty hrají nejdůležitější roli druhy laděné subatlatsky,
např. bledule jarní, všivec mokřadní a zábělník bahenní nebo boreokontinentálně, např. vachta
trojlistá, ďáblík bahenní a bazanovec kytkokvětý. Výraznější subatlantské prvky jsou řidší,
reprezentují je hrachor lnolistý a trávnička obecná. Slabých termofilních druhů je málo, jsou
to rozrazil jarní, dobromysl obecná, tolita lékařská a záraza vyšší. Z podhorských druhů se
vyskytují rozrazil horský, měsíčnice vytrvalá a oměj vlčí.
5
V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená podhorská lesní fauna hercynského
původu, s fragmenty fauny bučin v nepatrných enklávách mezi smrkovými monokulturami.
Tekoucí vody patří do pstruhového pásma, Sázava před velkým znečištěním patřila do
lipanového pásma, v současnosti náleží spíše parmovému pásmu. Významné druhy – savci:
ježek západní, ježek východní, vydra říční. Ptáci: ořešník kropenatý, čečetka zimní. Měkkýši:
závornatka malá, vřetenatka mnohozubá, srstnatka západní. Hmyz: masařky."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu 7 stran. Rozsah čistého textu je 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse