Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kolektivní investování v ČR

Kolektivní investování v ČR

Kategorie: Kapitálové trhy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Cílem práce je přiblížení problematiky investování se zaměřením na kolektivní investování. První část přináší teoretické poznatky, uvádí klady a zápory kolektivního investování a také specifikuje jednotlivé typy fondů. Praktická část se zabývá stavem kolektivního investování v ČR v roce 2007. Porovnává situaci s rokem 2006, rozebírá a analyzuje dostupná data. Dále se věnuje problematice rozložení úspor domácností a v závěrečné kapitole zhodnocuje současný stavu kolektivního investování a doplňuje jej o několik doporučení autora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Základní principy a pojmy investování
2.2
Kolektivní investování
2.2.1
Výhody kolektivního investování
2.2.2
Nevýhody kolektivního investování
2.2.3
Modely fondů kolektivního investování
3.
Praktická část
3.1
Přiblížení stavu kolektivního investování v ČR za rok 2007
4.
Zhodnocení, formulace doporučení
4.1
Zhodnocení práce
4.2
Nastínění doporučení
5.
Závěr
6.
Použití zdroje

Úryvek

"2.2 Kolektivní investování
Co je vlastně kolektivní investování? Jak se na něj dívat? Kolektivní investování můžeme určitě považovat za jednu z forem podnikatelské činnosti. Prvotním a zároveň nejdůležitějším předpokladem je nutnost získání finančních obnosů od jakýchkoliv osob. Ať již se jedná o rodinné příslušníky, kamarády, známé či naprosto cizí lidi, to zde nehraje téměř žádnou roli. Po získání určitého finančního obnosu zde existuje možnost s ním různorodě naložit, např. jej kolektivně investovat. Je třeba brát v potaz neustálé riziko při investování, jehož velká míra, je faktorem velmi často dosti opomíjeným. V každé zemi můžeme najít velké množství lidí, kteří mají určitý volný finanční kapitál, který jsou ochotni dále investovat. Nehraje zde zprvu vůbec podstatnou roli velikost vloženého kapitálu, nýbrž „touha“ po investici. Lidé, kteří nemají rádi riziko, volné prostředky zkrátka jednoduše „běžně“ uloží na některý ze spořících účtů nabízených bankami.
To je však pouze jedna z možností. Pokud nám riziko není cizí a jsme zároveň do jisté míry podnikaví, potenciální investice do cenných papírů by pro nás nemusela býti zdaleka nezajímavou. Obětované riziko je zde provázáno a spojeno s možným vysokým výnosem. Jedná se o obět, která může přinést vysoký zisk. Pokud opravdu budeme chtít uskutečnit investici na trhu cenných papírů, je třeba znát spoustu nezbytných poznatků a informací, jinak by naše investice by naprosto zbytečná. Samotné poznatky jsou nám k ničemu, pokud navíc nevíme, jak s nimi zacházet a využívat je. Jedná se zejména o prognózy k vývoji daných sektorů ekonomiky, aktuální politická situace, vlivy mimoekonomických faktorů, aj.
Každý se při investici snaží snížit riziko na co možná nejmenší úroveň, což není třeba dále objasňovat. Varianty na snížení zde existují, patří mezi běžně využívané a všeobecně známé. Buď můžeme nakoupit vícero druhů cenných papírů. Další možností je nakoupení sice totožného cenného papíru, avšak vydaného odlišnými emitenty. Zároveň využijeme nabídek finančních institucí, které se na danou problematiku orientují, které nazýváme investiční společnosti a investiční fondy. Jedná se o akciové společnosti, které fungují na základě povolení České národní banky. Investiční společnost zakládá podílové fondy, ve kterých dochází ke shromažďování majetku, při procesu vydávání podílových listů.
Tyto instituce získaný finanční kapitál investují např. do cenných papírů nebo do jiných obdobných statků. Na těchto krocích se však již nepodílí investor, od kterého byly finanční prostředky získány. Proces investice mají na starosti patřičně vyškolení pracovníci daného finančního ústavu. Tento druh hospodaření s penězi nazýváme kolektivním investováním. Investice do cenných papírů s sebou přináší velké riziko, které je tímto způsobem kolektivních investic zmírňováno, potlačováno.
„Na kolektivní investování se můžeme také dívat z pohledu investora jako na způsob nepřímého (zprostředkovaného) investování, které umožňuje investorům dosažení efektivnější správy společných prostředků, diverzifikaci a snížení rizika a získání přístupu na trhy obvykle vyhrazené jiným typům investorů.“

2.2.1 Výhody kolektivního investování
Pokud se skutečně rozhodneme k investování využít některou z institucí kolektivního investování, jistě budeme mile překvapeni z výhod, kterými tento způsob nakládáni s penězi disponuje:
- Profesionální správa – lidé, kteří jsou ve fondech zaměstnaní, touto problematikou se živí, musí mít v této oblasti obrovský přehled a nepřeberné množství zkušeností, které neustále získávají. Neustále se navzájem radí a diskutují. Další obrovskou výhodou oproti samotnému jedinci je skutečnost, že mají k dispozici prostředky, informace a systémy, které jsou běžnému člověku naprosto cizí a téměř nedostupné, pomocí nichž mohou provádět daná rozhodnutí podložená spoustou dílčích faktorů, o kterých samostatný investor nemá a vlastně ani nemůže mít ponětí."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, BA (Hons) in Business Management,
písemná práce k modulu Finanční trhy. Práce obsahuje několik grafů, rozsah čistého textu je cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20940
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse