Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komparace výkonnosti ekonomik vybraných nových členských států Evropské unie

Komparace výkonnosti ekonomik vybraných nových členských států Evropské unie

Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce provádí komparaci ekonomické výkonnosti vybraných nových členských států Evropské unie (České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Slovinska) v letech 2004 až 2008. Posuzuje stav jejich ekonomik po vstupu do EU a stav aktuální, a nastiňuje očekávaný budoucí ekonomický vývoj těchto zemí. Práce obsahuje teoretické vymezení ekonomické komparační analýzy včetně metod a postupů, vymezení srovnávaných zemí a jejich posttransformační vývoj. Dále následuje vlastní komparace pomocí vybraných ukazatelů (hrubý národní produkt, hrubý národní důchod apod.) a zhodnocení provedené analýzy. Závěrem je predikce možného vývoje s vyhlídkami na ekonomickou krizi. Součástí práce je prezentace, kde jsou shrnuty základní informace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Východiska komparační analýzy
2.1
Komparativní ekonomie
2.2
Ekonomický systém
2.3
Vymezení ekonomické výkonnosti
2.4
Metody komparace ekonomických systémů
2.4.1
Metody komparace ekonomických systémů na příkladu HDP
2.5
Kritéria pro komparaci ekonomické výkonnosti
2.5.1
Ukazatel hrubý domácí produkt (HDP)
2.5.2
Ukazatel hrubý národní důchod (HND)
2.5.3
Reálný hrubý domácí důchod (RHDD)
3.
Vymezení srovnávaných zemí
3.1
Vývoj zemí střední a východní Evropy
3.2
Československo (následně rozděleno na Česko a Slovensko)
3.3
Česko
3.4
Slovensko
3.5
Maďarsko
3.6
Polsko
3.7
Slovinsko
4.
Komparace ekonomické výkonnosti zemí 2004 - 2008
4.1
Komparace ekonomické výkonnosti pomocí ukazatelů HDP, HND a RHDD
4.1.1
Ukazatel HDP
4.1.2
Ukazatelé HND a RHDD
5.
Analýza a očekávaný vývoj sledovaných zemí
5.1
Shrnutí vývoje sledovaných zemí
5.2
Predikce vývoje
5.2.1
Svět
5.2.2
Česko
5.2.3
Maďarsko
5.2.4
Polsko
5.2.5
Slovensko
5.2.6
Slovinsko
6.
Závěr

Úryvek

„1.4 Metody komparace ekonomických systémů
Komparativní ekonomie směřuje ke srovnávání právě takto nově diferenciovaných smíšených ekonomických systémů a to prostřednictvím vybraných ekonomických ukazatelů.

Přitom je velmi důležité neporušit zásady komparovatelnosti, tedy dodržet vymezení z hlediska věcného, časového a prostorového. Dodržení tohoto vymezení se dosáhne nejčastěji tím, že se v analýze použijí data od uznávaných a spolehlivých mezinárodních institucí jako např. Mezinárodní měnový fond (MMF), Eurostat nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dále je zapotřebí důsledná práce s databázemi těchto institucí k zajištění dostatečnému množství informací a dat.

Při posuzování objektivnosti analýz by se mělo přihlížet také k vedlejším faktorům majících vliv na výkonnost ekonomických systémů jako např. přírodní bohatství, politická stabilita atd. Proto je vhodné využívat v analýzách komparace také alternativních ukazatelů, které tyto faktory zohledňují a doplnit tak objektivnost takové komparační analýzy.

1.4.1 Metody komparace ekonomických systémů na příkladu HDP
Ekonomický systém lze považovat za velmi složitý z pohledu měření jeho výkonnosti a následné komparace. Především není snadné vyjádření výkonnosti pomocí jediného ekonomického indikátoru. Nicméně existuje mnoho studií zaměřující se výhradně na vývoj a srovnání hrubého domácího produktu (HDP). Díky tomu se HDP stal jedinečným příkladem využití metod užívaných v komparativní ekonomii. V podstatě jsou tyto metody na hrubý domácí produkt přímo zaměřeny.
Pro mezinárodní srovnání výkonnosti jednotlivých ekonomik pomocí ukazatele HDP můžeme využít tempo růstu reálného HDP vyjádřené v procentech, nebo objem HDP na společném měnovém základu, který se dále přepočítá na jednoho obyvatele.

Pokud však chceme, aby dosažené výsledky byly opravdu porovnatelné, je nutné, aby byla splněna obsahová srovnatelnost tohoto ukazatele. Tento předpoklad je ve většině zemí splněn díky využití systému národního účetnictví (SNÚ) vycházejícího ze standardu systému národního účetnictví (SNÚ) při OSN, nebo ze standardu Evropské unie nazývaném European System of Integrated Economic Accounts (ESA) a jejich pozdějších znění.

Dalším kritériem pro srovnávání je dohlédnout na to, aby si naměřené hodnoty odpovídaly i z pohledu cenově srovnatelné úrovně. Vzhledem k tomu, že je HDP v rámci systému národního účetnictví vyjadřován pouze v běžných cenách národní měny, je nutný přepočet z národních cenových jednotek na jednu srovnatelnou měnovou jednotku např. euro, aby bylo dosaženo srovnatelné úrovně pro potřeby mezinárodní komparace. V ekonomické praxi se využívají hlavně tyto metody:

• Metoda převodu směnného kurzu,
• Metoda parity kupní síly,
• Metoda naturálních ukazatelů,
• Metoda přímého srovnávání HDP - dvoustranné nebo vícestranné srovnávání.

1.5 Kritéria pro komparaci ekonomické výkonnosti
Stanovení kritérií komparace ekonomické výkonnosti vybraných zemí je pro úspěšnost naší práce velmi důležité. Konstrukce srovnávacích kritérií je tak klíčovým prvkem k dosažení objektivnosti a nezávislosti na ekonomických či politických názorových proudech. Vybrané ukazatele by rovněž měly vhodně popisovat a kvantifikovat ekonomickou charakteristiku země.
Ke komparaci výkonnosti ekonomik zemí Visegrádské skupiny použijeme následující ukazatele ekonomické výkonnosti:

• hrubý domácí produkt (HDP),
• hrubý národní důchod (HND),
• reálný hrubý domácí důchod (RHDD).

Hospodářská politika si žádá všeobecný a co nejpřesnější obraz o stavu a vývoji národního hospodářství. Klasické makroekonomické indikátory (zejména HDP) nedokáží zcela přesně tento stav zobrazit. Ukazatelé národního důchodu a reálného hrubého domácího důchodu jsou z hlediska blahobytu země důležitější než HDP. Rozdíly ve vývoji ukazatelů mohou být u některých zemí zcela odlišné. Dále se ve snaze o kvantifikaci společenského blahobytu užívají ukazatelé ekonomické výkonnosti označované jako alternativní ukazatele.“

Poznámka

Část práce je ve formátu MS PowerPoint (*.ppt). Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 26 stran. Práce obsahuje chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18080
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse