Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kompletní elektrické pole - maturitní otázka

Kompletní elektrické pole - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce je zpracována jako maturitní otázka. Je stručná, jasná, barevná na téma elektrické pole.

Obsah

1.
Elektrické pole
2.
Vodič v elektrickém poli
3.
Práce v elektrickém poli
4.
Elektrický potenciál
5.
Kapacita vodiče
6.
Kondenzátor

Úryvek

"El. potenciál:
Těleso má v el. poli potenciální E. Hodnotá této Ep závisí na poloze náboje. Při pohybu ve směru el. síly se Ep zmenšuje, proti směru zvyšuje.
Za místu s nulovou Ep volíme zem a tělesa vodivě spojená se zemí.[ϕ] = V
Skalární veličina
Definice:
El. potenciál je číselně rovno Ep v daném místě pole ku náboji umístěného v daném místě pole.
El. potenciál je číselně roven práci, kterou vykoná el. síla při přenesení jednotkového náboje z daného místa na zem.
Napětí mezi body A a B je rovno ABS rozdílu potenciálů v bodě A a v bodě B

Plochy se stejnou EP = ekvipotenciální plochy.

Kapacita vodiče:
C; [C] = F (farad)
Skalární veličina
= konstanta úměrnosti mezi nábojem a napětím
Q = C ∙ U
Definice: 1F je kapacita vodiče, který je nábojem 1C nabit na potenciál 1V

Kapacity samostatných vodičů malé → vytváření soustav navzájem izolovaných vodičů = kondenzátorů.

Kondenzátor:
Svitkový, otočný, elektrolytický, deskový


Sériově: U = U1 + U2

Paralelně: U1 = U2 = U"

Poznámka

Práce obsahuje malé obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53653a3f466a8.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Elektricke_pole.doc (120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse