Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kompletní elektrický proud v kovech - maturitní otázka

Kompletní elektrický proud v kovech - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce je stručná, jasná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický proud v kovech, ale může sloužit i jako normální podklad ke studiu.

Obsah

1.
Elektrický zdroj
2.
Ohmovy zákony
3.
Kirchhoffovy zákony

Úryvek

"Elektrický proud v kovech:
Proud = uspořádaný povyb volných částic s nábojem.
Proud stálého směru = stejnosměrný
Směr od + do - = dohodnutý, skutečný je od – k +
Trvalý proud = udržování stálého el. pole.

Proud ve vodiči není pozorovatelný, pozorujeme účinky:
Pevné látky = t+
Kapaliny = změna složení
Plyny světelné, či zvukové efekty
V okolí každého vodiče s proudem je pole el. ale i magnet.
Proud:
Skalární veličina
I; [I] = A = C/s
Definice: Elektrický proud je náboj, který projde průřezem vodiče za jednotku času.
El. zdroj:
Vznik stálého proudu a to stálým rozdílem potenciálů mezi svorkami.
U = svorkové napětí = rozdíly potenciálů na svorkách
Ue = elektromotorické = napětí naprázdno = napětí nezatíženého zdroje.
Ve vnější části obvodu konají práci neelektrostatické síly, ve vnitří síly elektrostatické
Ve vnitřní části dochází k přeměně jiné formy E (chemická reakce) na E elektrickou
Wzdroje > W elektro stat. sil
Při Ue jsou elektrostat. A neelektrostat. Síly v rovnováze

Zdroje:
Galvanický článek = E uvolněná při chem. Reakci kovových elektrod s vodivou kapalinou (elektrolytem)
Fotočlánek = E světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče.
Termočlánek = spojení dvou různých vodičů, předávající si elektrony. T+ → výměna el. +
*Stejnosměrné zdroje napětí = na svorkách i v obvodu konstantní napětí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53653bd789b89.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Elektricky_proud_v_kovech.doc (131 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse