Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Komunikace a stimulace prodeje

Komunikace a stimulace prodeje


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce pojednává o komunikaci a stimulaci prodeje. Rozebírá charakter sdělení, komunikační schéma, vlastnosti sdělení a nakonec formy stimulace.

Obsah

1.
Komunikace a stimulace prodeje
2.
Charakter sdělení
3.
Komunikační schéma
4.
Vlastnosti sdělení
5.
Formy stimulace

Úryvek

"Podnik potřebuje se zákazníkem komunikovat = informovat ho o vzniku výrobku, vlastnostech a ceně
- Podnik komunikuje nejen se spotřebitelem, ale také se svými dodavateli, odběrateli, úřady a širokou veřejností
- Komunikace dělá vznik okolního marketingového mixu = stimulace
- Stimulování je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

Charakter sdělení

- Závisí na 3 faktorech: 1) Příjemci sdělení, kterými mohou být: - Jeden kupující
- Skupina kupujících
- Distributoři
- Média
- Odběratele a dodavatelé
- Veřejnost

2) Charakteru sdělení: - Podstatou může být: - Pokus vzbudit zájem zákazníka
- Informace o vlastnostech, technických parametrech …
- Vyvolání příznivé představy
- Přesvědčení o nákupu

3) Formě komunikace: - Reklama
- Podpora prodeje
- Publicita
- Osobní marketing
- Přímý prodej

Komunikační schéma

zakódování sdělení přenos dekódování


ŠUMYZpětná vazba
1) Zdroj komunikace: - Zdrojem může být jednotlivec nebo organizace
- Vytváří sdělení a rozhoduje o jeho obsahu
- Zdroj musí být důvěryhodný, odborně na výši
- Zdrojem může být výrobce, prodávající, obchodní zástupce

2) Zakódování: - Proces převodu informace
- Sdělení je převedeno do formy srozumitelné pro příjemce
- Vyžaduje znalosti potřeb a chování příjemců sdělení

3) Sdělení: - Je určité množství informací, které se komunikační zdroj snaží sdělit příjemci
- Formulace závisí na obsahu a struktuře sdělení
- Může mít formu např. reklamy, výstavy …

4) Přenos: - Přechod sdělení od zdroje k příjemci
- Uskutečňuje se prostřednictvím jednoho nebo více komunikačních prostředků – média

5) Dekódovaní: - Proces převodu zakódované informace do formy srozumitelné příjemci

6) Příjemce: - Osoba přijímající sdělení
- Výběr sdělení a jeho přijetí závisí na zájmech, přístupu a jiných faktorech ovlivňujících chování příjemce, ovlivňuje i odezvu příjemce na sdělení

7) Zpětná vazba: - Je určitou formou reakce příjemce na sdělení
- Může jít o určitou žádoucí činnost, verbální projev, gesto, z nich můžeme posoudit, jak bylo sdělení přijato

8) Šumy: - Rušení komunikačního procesu, zkreslují přijímané sdělení
- Mohou vzniknout v kterékoliv fázi komunikačního procesu, buď jako výsledek působení vnějších vlivů (rušení signálu, nedodání letáku), nebo vnitřních vlivů (nevěnuje vysílání pozornost)"

Poznámka

Práce obsahuje schéma o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542077f208736.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace_a_stimulace_prodeje.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse