Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Komunikace jako prostředek sociálního styku

Komunikace jako prostředek sociálního styku

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší výpisky z knih Jak si navzájem lépe porozumíme Jara Křivohlavého a Psychologie lidské komunikace Zbyňka Vybírala, které autorka mísí se svými postřehy, názory i zkušenostmi. Věnuje se základním aspektům sociálního styku a roli verbální a neverbální komunikace v něm, kde samostatná pozornost patří tématu sdělování pomocí činů. Další oblastí zájmu jsou paralingvistické projevy, odkud se autorka přesunuje k pojmu zdravé komunikace a v jejím protikladu také k nejrůznějším komunikačním poruchám.

Obsah

1.
Úvod: výběr knihy
2.
Tři základní aspekty sociálního styku
2.1.
Komunikační
2.2.
Interakční
2.3.
Perceptivní
3.
Prostředky předávání významů při interakci
3.1.
Autorka a verbální a neverbální komunikace
3.2.
Neverbální sociální komunikace
3.2.1.
Prostředky
3.2.2.
Sdělování emocí
3.3.
Role verbální sociální komunikace
3.4.
Obory studující různé aspekty řeči
3.5.
Sdělování činy
3.5.1.
Autorka a sdělování činem
3.5.2.
Hodnotová stránka sdělování činem
3.5.3.
Morální stránka sdělování činem
3.6.
Paralingvistika
3.6.1.
Paralingvistické projevy
4.
Čím se zabývá psychologie lidské komunikace
5.
Zdravá komunikace
6.
Poruchy interpersonální komunikace
6.1.
Patologická komunikace
6.2.
Komunikace neurotická
6.3.
Narcistní komunikace
6.4.
Autistická a nekrofilní komunikace
7.
Závěr: přínos práce

Úryvek

"( ,, Sociální styk a sociální komunikace, Tři stránky sociálního styku, ´´ ) ( s. 11 - 13 ).
,, G. M. Andrejavová, rozlišuje v rámci sociálního styku tři základní aspekty:
A. komunikační – jde o otázky výměny informací. Vychází z faktu výměny představ, idejí, nálad, pocitů, postojů atp. v mezilidském styku v průběhu vzájemné činnosti lidí. Ukazuje zde, že ve styku člověka s člověkem se informace nejen přenáší, ale též zároveň formuje, zpřesňuje a rozvíjí.
B. interakční – jde o otázky výměny aktivit a bezprostřední organizace společné činnosti. Interakci charakterizují ty komponenty sociálního styku, které jsou spojeny s působením lidí na sebe navzájem.
Mezi nejtypičtější druhy interakcí patří spolupráce – kooperace a soupeření – kompetice či konkurence. Patří sem však i soutěž, socialistické soutěžení, dosahování souhlasu – konsensu, souladu – koordinace, sociální sdružování – asociace i jev opačného rázu – disociace, vytváření a řešení konfliktů, tzv. napomáhající chování – pomoc druhému v jeho nouzi a atp..
C. perceptivní – jde o otázky vzájemného vnímání, poznávání a pochopení účastníků styku.
Pokud se díváme na sociální styk, jako na vzájemnou percepci lidí, jde nám v podstatě o to, jak jsou navzájem vnímáni účastníci sociálního styku. Pokud je subjektem individuum, pak se sociální percepce týká toho, jak jeden člověk vnímá druhého člověka.
Sociální percepce v pojetí sociologie se zajímá o to, jak jedna skupina vnímá druhou skupinu, případně, jak skupina vnímá svého člena, či, jak skupina vnímá reprezentanta ,, cizí ´´ skupiny. V tomto smyslu se sociální percepce zabývá i tím, jak skupina vnímá sama sebe, jako celek. ´´
V sociální psychologii jde především o vnímání člověka člověkem.
Percepce určitě hraje důležitou roli v sociálním styku lidí, protože vnímáme druhého člověka a vnímání druhého člověka souvisí se sebepoznáním a sebeuvědomováním.

( ,, Co si při vzájemném setkání sdělujeme a jak si to sdělujeme, Co si spolu navzájem sdělujeme když se potkáme? ´´ ) ( s. 14 – 17 )
Podle mého názoru všude, kde se lidé setkávají, dochází ke sdělování a výměně informací.
Každá komunikace má obousměrný proces, což znamená, že já sděluji něco druhé osobě a ona zase mě.

,, Co si spolu navzájem sdělujeme, když se potkáme? ´´
Já si z druhým člověkem sděluji různé ,, nové ´´ zprávy, svůj postoj k věci a také svůj názor.

( ,, Jak si spolu sdělujeme to, co si chceme říci?´´ ) ( s. 18 )
Informace si mezi sebou sdělujeme verbálně ( slovy ), nonverbálně ( mimoslovně ) a svými činy ( jednáním, chováním ).
Umím si představit, co znamená verbální a nonverbální komunikace, ale pro lepší představu o sdělování informací činy, jsem si přečetla a cituji příklad: ,, Někoho o něco požádáme a on se tváří, že nevidí a neslyší. Tímto jednáním nám něco sděluje, něco, pro nás mimořádně důležitého. Jindy může s námi hovořit, ale v zápětí udělá něco jiného než to, o čem hovořil. ´´ Nyní, když jsem se nad sdělováním činy více zamyslela, tak přesně takto, jako v uvedeném příkladu komunikuji, když mě téma rozhovoru, nebo daná věc vůbec nezajímá.

Já osobně využívám nejvíce komunikaci verbální. Nonverbální a činy užívám obvykle jen v případech, kdy komunikuji se známými lidmi. S cizími, nebo s lidmi, které dobře neznám takto komunikovat neumím. Neumím dělat na druhého člověka nějaká gesta, protože se bojím, aby si špatně nevyložil správnost jejich významu. To samé platí i u činů. Také si myslím, že nonverbální komunikaci a činy takto jako já vnímá většina lidí."

Poznámka

Citace jsou v textu zvýrazněny kurzívou.
V textu se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23033
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse