Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Komunikace - maturitní otázka

Komunikace - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá komunikací jako procesem, jejím vývojem a typy, včetně masové komunikace a jejích nosičů. Druhá část popisuje konflikty, jejich zdroje, průběh a řešení. Poslední část charakterizuje vztahy mezi lidmi, sociálnímu poznávání a asertivnímu chování.

Obsah

1.
Komunikace
1.1
Verbální
1.2
Neverbální
2.
Pět epoch rozvoje komunikace
3.
Masová komunikace
3.1
Masmédia
4.
Formy mezilidské komunikace
4.1
Přímá reakce
4.2
Gesta
4.3
Jednání
4.4
Obrazová reprezentace
4.5
Symbolická komunikace
5.
Procesní složky komunikace
6.
Metakomunikace
7.
Konflikty a jejich řešení
7.1
Vnější konflikt
7.2
Vnějšně vnitřní konflikt
7.3
Vnitřní konflikt
8.
Zdroje konfliktů
9.
Chování v konfliktu
9.1
Konfrontace
9.2
Únik, popření
9.3
Řešení (vyřešení) problému
10.
Vztahy mezi lidmi
10.1
Formální
10.2
Neformální
11.
Chyby v procesu sociálního poznávání
11.1
Haló efekt
11.2
Logická chyba
11.3
První dojem
11.4
Efekt mírnosti
11.5
Efekt sociálního postavení
11.6
Projekce
11.7
Předsudky a stereotyp
12.
Asertivita
12.1
Asertivní práva
12.2
Asertivní techniky
12.2.1
Gramofonová deska
12.2.2
Přijatelný kompromis
12.2.3
Otevřené dveře
12.2.4
Negativní dotazování
12.2.5
Sebeotevření

Úryvek

“ VZTAHY MEZI LIDMI
 vztahy mezi lidmi jsou různého druhu – rozlišujeme vztahy společenské a vztahy osobní, mezilidské
 v průběhu socializace vstupuje člověk do řady sociálních vztahů; poznává ostatní příslušníky lidského společenství a hledá své místo mezi nimi, stává se jejich členem, přejímá určité role, komunikuje s nimi a více či méně s nimi spolupracuje
 můžeme tady uvažovat o vztazích formálních (ředitel podniku vs. úředník) a neformálních (mezi členy sportovního klubu); vztahy formální se mohou vyvíjet v neformální a naopak
 poznávání druhých a sebe sama prostřednictvím sociálních interakcí je proces, v němž z vnějších projevů druhého člověka „odečítáme“ jeho vnitřní psychické charakteristiky, abychom mohli lépe reagovat ve vzájemném vztahu
 zahrnuje to to, jak druhého vnímáme, co si o něm myslíme, jak si vykládáme jeho chování
 pro vzájemný mezilidský vztah je důležitější, jak na sebe působíme a jak se vnímáme, než to jací skutečně jsme
 z vnějších projevů člověka není možné jednoznačně poznat jejich vnitřní zdroje
 chování jedince závisí na širším kontextu (napříkad chování diváka na fotbale nelze tolerovat v koncertní síni)
 mnoho informací o sobě vysíláme neverbální cestou, která má značnou sílu, třeba už jen proto, že působí v širokém proudu a jako prakticky první
 obecně se člověk nejprve zaměřuje na tvář poté na tělesnou stavbu teprve poté např. na hlas. První dvě souvisí také s vnější úpravou

CHYBY V PROCESU SOCIÁLNÍHO POZNÁVÁNÍ :
 haló efekt při hodnocení se necháme unést nějakým nápadným rysem a to
nás poté ovlivňuje v dalším hodnocení
 první dojem
 logická chyba na základě jistých zkušeností se domníváme, že některé vlastnosti
spolu „logicky“ souvisejí. Např. setkal jsem se s několika vysokými a statnými muži, kteří jsou energičtí a rozhodní; ale ne všichni vysocí a statní jsou takoví.
 efekt mírnosti jsme mírnější jen proto, že je nám někdo sympatičtější
 efekt sociálního postavení známe-li postavení toho s kým se potkáme, přisuzujeme
mu ty vlastnosti, které jsou pro optimální výkon dané profese obvyklé
 projekce máme tendenci očekávat, že druhý člověk má podobné zájmy, názory
a postoje jako my
 předsudky a stereotyp např. Němci jsou pořádní. Hans je Němec. Hans je
pořádný; takhle člověk nemůže nikdy nic posuzovat, je to špatně
ASERTIVITA
 způsob komunikace, schopnost zdravého sebepozorování, schopnost jednat proti pocitu viny, rozlišení používání: měl bych, musím, chci
asertivní práva
1) mám právo posuzovat sám své činy a chování a nést za ně odpovědnost
2) mám právo nevysvětlovat, neomlouvat své jednání
3) mám právo posoudit nakolik jsem zodpovědný za druhého
4) mám právo změnit svůj názor
5) mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný

asertivní techniky
a) gramofonová deska - stále opakování stejného požadavku
b) přijatelný kompromis - jedná-li se o obecný problém, není-li v sázce naše sebehodnocení, měli bychom vést řešení problému ke kompromisu, akceptovat i druhého
c) otevřené dveře - akceptujeme kritiku, ale důsledně rozlišujeme, kde je naše vina skutečná a kde jde pouze o manipulativní cestu k jinému cíli; důležité je projevit zájem a opravdovou kritiku přijmout
d) negativní dotazování - má zpřesnit problém tím, že se na něj dotazujeme
e) sebeotevření - říci při dialogu i něco o sobě, usnadňuje komunikaci"

Poznámka

Práce obsahuje jen část asertivních práv.
Částečně čerpá z: http://maturitni-otazky.superstudent.cz/sociologie/socialni-utvary-a-stratifikace-clovek-ve-
skupine-a-ve-spolecnosti-2131.html http://studenti-studentum.blogspot.com/2007/08/metody-psychoterapie.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11396
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse