Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace v historickém vývoji - masová komunikace

Komunikace v historickém vývoji - masová komunikace


Kategorie: Komunikace, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s komunikací v historickém vývoji. Popisuje jednotlivé vývojové etapy lidské komunikace. Charakterizuje formy komunikace v primitivních, tradičních a moderních společnostech. Zabývá se vznikem masové komunikace a jejích vlivem na psychickou, kulturní a vzdělanostní podobu života každého z nás. Formou čtyř vypracovaných otázek přibližuje sociální komunikaci jako faktor socializace člověka.

Obsah

1.
Úvod
2.
Etapy ve vývoji lidské komunikace
2.1.
Epocha znamení a signálů
2.2.
Epocha mluvení a jazyka
2.3.
Epocha psaní
2.4.
Epocha tisku
2.5.
Epocha masové komunikace
3.
Formy komunikace v primitivních, tradičních a moderních společnostech
3.1.
Archaická společnost
3.2.
Tradiční společnost
3.3.
Moderní společnost
4.
Vznik masové komunikace
4.1.
Nová masová média (hromadné sdělovací prostředky)
4.2.
Americký sociolog Charles Horton Cooley
4.3.
Druhy masové komunikace
4.4.
Komplex činností pro vydávání tisku
4.5.
Masová komunikace - obecné komunikační schéma
5.
Vliv masové komunikace
5.1.
Někteří masmédiím přisuzují odpovědnost
5.2.
Zastánci opačného pohledu
6.
Sociální komunikace jako faktor socializace člověka a etapy jejího rozvoje
6.1.
Vysvětlete úlohu řeči v procesu socializace člověka jako druhu.
6.2.
Jak se projevují sociální faktory v jazyce a řečových projevech?
6.3.
Vymezte vývoj komunikačních forem a typy komunikace v průběhu lidské historie.
6.4.
Popište model komunikace prostřednictvím masmédií a vyvoďte jeho sociální důsledky.

Úryvek

"Epocha znamení a signálů
Nejstarší předchůdci člověka spolu pravděpodobně komunikovali jako dnešní vyšší živočišné druhy, tj. zvuky a pohyby těla, jež měly povahu vzájemně srozumitelných znamení a signálů. Rozhodující roli v této komunikaci sehrávaly vrozené nebo instinktivní reakce. Komunikační chování bylo omezené na minimum.
Jak se v průběhu milionů let schopnost učení postupně zvětšovala, systém komunikace založený na znacích a signálech se zdokonaloval. Přesto měla tato schopnost při vynalézání a rozvoji kultury taková omezení, že můžeme téměř s jistotou předpokládat, že naši dávní předkové neměli schopnost mluvit - nebyla jim fyzicky dána (postavení hrtanu a hlasového ústrojí vůbec nedovolovalo produkovat tak neuvěřitelně bohatou škálu zvuků, jaká je nutná, aby bylo možné vytvořit lidskou řeč)

Epocha mluvení a jazyka
Důkazy svědčící o tom, že tato epocha vypukla vcelku krátce po objevení kromaňonského člověka, nové formy homo sapiens. V době člověka kromaňonského se poprvé součástí lidské kultury stalo umění. Malby kromaňonců mohly také být považovány za první pokus o uložení informací – za jakýsi předstupeň psaní.
Člověk kromaňonský měl stavbu lebky, jazyk a hlasové ústrojí v podstatě stejné jako máme my dnes, takže zcela zjevně dokázal mluvit. Zdá se, že tito naši bezprostřední předchůdci začali mluvit někdy před 90-40 tisíci let. Někdy před 35 tisíci let se už jazyk běžně používal.
Kulturní vývoj postupoval zrychlujícím tempem: lidé se naučili nejen obdělávat půdu, chovat zvířata a uctívat bohy, ale i užívat kovy, tkát, učinili zásadní objevy jako kolo, kladku a keramiku. Přechod k řečové a jazykové komunikaci dovolil přechod od loveckého a sběračského způsobu života k rozvoji velkých, klasických civilizací.

Epocha psaní
Lidstvo do této epochy vstoupilo před pouhými 5 tisíci lety. Tento úžasný prostředek vývoje lidské komunikace (psaní) byl nezávisle na sobě vynalezen v několika částech světa. Zvláště Číňané a Mayové si vyvinuli psací soustavy zcela samostatně, ale v zásadě tato proměna proběhla nejprve u Sumerů a Egypťanů.
Vývoj psaní je spojen s přechodem od obrázkového předvádění k fonetickým soustavám, od zachycování složitých myšlenek obrázky či stylizovanými kresbami k užívání jednoduchých písmen odpovídajících představě určitých zvuků.

Epocha tisku
Zatímco primitivní pokusy o tištění lze sledovat daleko do minulosti, tisk nebyl možný, dokud Johann Gutenberg, nepřišel na jedinečný způsob jak vyrábět a sestavovat písmena.
Výrobní postup se rozšířil do celé Evropy. Odtud se dostal i do ostatních částí světa a záhy způsobil pravou revoluci ve způsobu, jakým rozvíjíme a uchováváme kulturu. Najednou bylo možné vyrobit stovky či dokonce tisíce kopií jedné knihy, a to velice věrně. Tiskly se ve všech evropských jazycích, takže byly přístupné každému, kdo uměl ve svém mateřském jazyce číst. Díky tomu, že knihy byly tak dostupné, přibývalo lidí, kteří se chtěli učit číst - to vedlo k rozvoji gramotnosti a vzdělání."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://ireferaty.lidovky.cz/304/1236/Komunikace; http://www.seminarky.cz/DeFleur-Ballova-Rokeachova-Teorie-masove-komunikace-etapy-ve-vyvoji-lidske-komunikace-vytah-z-knihy-738; http://joomla.slamow.com/content/view/65/95/; http://www.caraiss.wz.cz/tretak/media.doc.; http://joomla.slamow.com/content/view/169/75/; http://www.econ.muni.cz/~simona/skola/ekonomika/text.html; http://www.satori.estranky.cz/clanky/blog/vliv-medii-na-hodnotovy-system-spolecnosti; http://www.oxygy.com/zaklady-sociologie-a-socialni-patologie-sociologie-sp-martjas-ke/69.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse