Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunistická strana Československa - Československá strana práce

Komunistická strana Československa - Československá strana práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce popisuje Komunistickou stranu Československa – Československou stranu práce jako stranu ortodoxně komunistickou, která má vyhraněné, až radikální názory. Zabývá se jejím vznikem, politickou i ideologickou orientaci, a stranickým programem. Charakterizuje hlavní funkce. Uvádí podmínky členství, práva a povinnosti členů. Vyjmenovává nejen spřízněné organizace, ale také tiskové orgány strany.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Právní forma strany
4.
Organizační struktura strany
5.
Zaměření strany
6.
Stranický program
7.
Hlavní funkce strany
8.
Členství, práva a povinnosti členů
9.
Spřízněné strany a organizace
10.
Tiskové orgány strany
11.
Závěr

Úryvek

"3. Právní forma strany

KSČ – ČSSP, po odpojení od Štěpánovy KSČ, podala žádost na Ministerstvo vnitra o registraci změny stanov. Oznámení bylo na Ministerstvu vnitra přijato dne 14. 3. 2001 a řízení o registraci změny stanov probíhalo až do dne 21. 6. 2001, kdy bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace změny stanov. V rámci nové formulace programových cílů vyjádřených v předložených stanovách se strana přihlásila k uplatňování marxisticko–leninského názoru v její činnosti. Tato skutečnost je Ministerstvem vnitra považována za nerespektování hodnot vymezených v čl. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod a v ust. § 4 zákona č. 424/1991 Sb.

Jak vyplývá z ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v rámci registračního řízení, a to ať již jde o registraci nové strany a hnutí či o registraci změny stanov již existujícího politického subjektu, lze vycházet výlučně z jejích stanov. Důvodem pro odmítnutí registrace tak mohou být pouze skutečnosti v nich uvedené, jež jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4 zákona.

V České republice tak existují pouze dvě oficiálně registrované komunistické strany a to KSČM a Štěpánova KSČ. KSČ – ČSSP tedy není registrovanou stranou a tudíž podle práva neexistuje. Jsou jen jakýsi spolek ortodoxních teoretizujících komunistů.


5. Zaměření strany
Strana usiluje o vytvoření sociálně spravedlivé a skutečně demokratické společnosti: cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxismus. Strana vychází v nových podmínkách z poznání společenského vývoje a jeho zákonitostí, ze zkušeností komunistického a protiimperialistického hnutí v evropských a dalších zemích a ze zkušeností domácích. Hledá a uskutečňuje politické aktivity nezbytné pro dosažení programového cíle. Strana vytváří svou ideovou, organizační a akční jednotu na základě důsledně levicového společenskopolitického názoru. Je politickým subjektem založeným na principu demokratického centralismu.
Jednoznačně se orientuje svou politikou, charakterem i programovým profilem na Pchjongjangskou výzvu 1992, dále zvláště na Bruselskou deklaraci z roku 1995 a na všechny antiglobalizační, antiimperialistické, proletářské, zejména však na marxisticko–leninské skupiny a důsledné revoluční skupiny, směry, strany a proudy, odmítající jak v teorii, tak i v praxi jakékoli projevy „pokojného", „demokratického" smířlivectví, renegátské bezzásadovosti, buržoazní státotvornosti nebo jakékoliv formy revizionismu, „antistalinismu" či trockismu… "

Poznámka

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14898
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse