Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence, sebekoncepce a sebeúcta - státnicová otázka

Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence, sebekoncepce a sebeúcta - státnicová otázka

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se vztahuje k předmětu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. První část se týká koncepce současného českého ošetřovatelství. Vymezuje obor ošetřovatelství. Seznamuje s filozofií, cíli a hlavními rysy současného ošetřovatelství. Druhá část je zaměřena na problematiku sebekoncepce a sebeúcty. Definuje tyto pojmy, popisuje složky sebekoncepce a faktory, jež sebekoncepci a sebeúctu ovlivňují. Vysvětluje význam sebeúcty. Ošetřovatelský proces - anamnéza, diagnóza, cíle, intervence.

Obsah

I. Koncepce
1.
Koncepce českého ošetřovatelství
2.
Vymezení oboru ošetřovatelství
3.
Filozofie ošetřovatelství
4.
Pojetí moderního ošetřovatelství
4.1
Úloha sestry
4.2
Cíle
4.3
Aktivní ošetřovatelská péče
4.4
Faktory limitující realizaci aktivní ošetř. péče
II. Sebekoncepce, sebeúcta
5.
Pojmy sebekoncepce, sebeúcta, sebevědomí
6.
Složky sebekoncepce
6.1
Obraz těla
6.2
Výkon role
6.3
Osobní identita
6.4
Sebeúcta
7.
Faktory ovlivňující sebekoncepci a sebepojetí
7.1
Biologicko-fyziologické faktory
7.2
Psychicko-duchovní faktory
7.3
Sociálně-kulturní faktory
7.4
Faktory životního prostředí
8.
Zachování si sebeúcty a její význam
9.
Ošetřovatelský proces
9.1
Ošetřovatelská anamnéza
9.2
Ošetřovatelská diagnostika
9.3
Ošetřovatelská intervence

Úryvek

"Sebekoncepce a sebeúcta v ošetřovatelském procesu
- každý člověk si v průběhu života vytváří určitou představu sama sebe
- představa vychází ze sebepoznání, sebehodnocení, hrdosti, sebeocenění
- pozitivní sebekoncepce a vysoký sebeúcta jsou výsledkem složitého bio-psycho-sociálního vývoje člověka
- máme-li rádi sami sebe, jsme schopni mít kladný vztah k druhým lidem a vytvářet s nimi dobré interpersonální vztahy
- pojem sebekoncepce a sebeúcta – jsou blízké u nás častěji používanému pojmu – sebevědomí
- zdravé sebevědomí se tvoří postupně od raného dětství, je nezbytné pro duševní zdraví, umožňují člověku lépe se orientovat v náročných životních situacích
- nemoc zasahuje oblast sebekoncepce a sebeúcty
- neschopnost vnímat sám sebe, neschopnost mít se rád je velkou překážkou v náročných životních situacích
- narušená sebekoncepce je spojena s pocity bezcennosti, beznaděje, bezmocnosti, s pocity nespokojenosti se sebou samým, nenávist vůči sobě i jiným lidem
- zdravotníci by měli svým jednáním sebeúctu podporovat
- devalvačním jednáním přisuzují nemocnému submisivní roli člověka zcela závislého na zdravotnících, pasivního a neschopného o něčem rozhodovat
- základní povinnost sestry – identifikace osob s negativní sebekoncepcí nebo nízkou sebeúctou a následná pomoc při vytváření pozitivního pohledu na sebe samého
- důležitá je i sebekoncepce sestry, ta která má problémy se sebou, se vztahem k sobě samé, s přiměřeným uspokojováním vlastních potřeb, bude mít problémy s uspokojováním potřeb nemocného
Složky sebekoncepce
- pojmy sebeuvědomění, sebehodnocení, sebekoncepce, sebeúcta, respektování sama sebe, sebecit – se často vzájemně zaměňují
- sebekoncepce – kognitivní složka systému ego = sebekoncepce je to, jak vidím, vnímám sám sebe
- sebeúcta – emocionální, afektivní složkou systému ego a vyjadřuje emocionální vztah k sobě, co si o tom, jak vnímám, myslím
- celková sebekoncepce – vyjadřuje názory a dojmy, které si jedinec vztahuje sám na sebe, komplexní popis vymezující názory a pohledy člověka ne svět, některé tyto pohledy mají komplexní povahu, jiné se vztahují k osobnostním vlastnostem člověka
- jádro sebekoncepce – názory, dojmy, přesvědčení o sobě samém, které jsou pro dotyčného nejdůležitější
- dojmy a názory, které jsou méně významné, stojí na periférii
- nelze přesně určit a rozlišit, které názory jsou jádrem a které stojí na periférii – zde jsou určující postoje jednotlivce a jeho hodnotový systém"

Poznámka

Materiál ke státní závěrečné zkoušce z předmětu ošetřovatelství.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14357
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse