Název Goodness Staženo

Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence, sebekoncepce a sebeúcta - státnicová otázka

Práce se vztahuje k předmětu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. První část se týká koncepce současného českého ošetřovatelství. Vymezuje ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

65x

Ošetřovatelství - vymezení oboru, Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu

Práce se týká oboru ošetřovatelství. Skládá se ze dvou částí. První část seznamuje s filozofií ošetřovatelství z historického hlediska. Vysvětluje jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

62x

Systémové modely ošetřovatelství v klinické praxi a sexuální výchova

Práce zabývající se systémovými modely ošetřovatelství v klinické praxi. Postupně charakterizuje jednotlivé modely. Jedná se o model behaviorálního sy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

42x

Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi a etické aspekty v porodní asistenci

První část práce se zabývá humanistickými modely ošetřovatelství v etické praxi. Nejdříve uvádí definici základních pojmů, poté se věnuje podrobné ana... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

39x

Endometrióza - ošetřovatelský proces

Tato práce popisuje ošetřovatelský proces u klientky, které byla diagnostikována endometrióza. Charakterizuje klinický obraz, patogenezi i terapii. Uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

33x

Zdraví a ošetřovatelství, ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání

Tato práce popisuje zdraví, ošetřovatelství a ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání z obecného hlediska. Zabývá se Mnichovskou d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství


29x

Ošetřovatelský proces u dítěte s vrozenou vývojovou vadou

Tato práce charakterizuje vrozené vývojové vady a ošetřovatelské problémy. Popisuje vady zažívacího, nervového, močového, dýchacího a pohybového ústro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

27x

Behaviorální vědy - otázky ke SZZk

Práce je souborem komplexně a přehledně vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z behaviorálních věd pro zdravotnickou praxi. Jednotlivé otáz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Ošetřovatelství

18x

Ošetřovatelský proce u klientky s trofoblastickou nemocí

Práce obsahuje charakteristiku trofoblastické nemoci, způsoby diagnostiky a její klinické příznaky. Uvádí klasifikaci, popisuje průběh onemocnění, léč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

4x