Seminarky.cz > Životopisy > > > Konfucius - jeho život a názory

Konfucius - jeho život a názory

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: Tato práce pojednává o životě, názorech a textech Konfucia. Uvádí význam této osobnosti pro Čínu, i západní svět. Popisuje jeho názor na postavení ženy a rodiny. Zabývá se výroky historiků. Věnuje se vývoji konfucianismu, cituje z náboženských textů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konfucius
2.1.
Význam osobnosti Konfucia pro Čínu
2.2.
Význam Konfucia pro západní svět
2.3.
Názor na rodinu
3.
Názory historiků
4.
Vývoj konfucianismu
5.
Texty konfucianismu
5.1.
Kniha písní
5.2.
Kniha obřadů
5.3.
Kniha dokumentů
5.4.
Letopisy jara a podzimu
5.5.
Kniha proměn
6.
Konfuciovy obecné názory
7.
Závěr

Úryvek

"Kchung-fu-ć.

V době, kdy se měl Konfucius před více než dvěma tisíci lety narodil, byla centrem vyspělé čínské civilizace pánev podél Žluté řeky. První čínští rolníci se zde usazovali a sklízeli úrodu už před pěti tisíci lety. Jeho narození je datováno v době úpadku dynastie Čou, jejíchž panovník měl pod kontrolou jen malou oblast kolem hlavního města Luo-jangu, kde vykonával obřady zajišťující Číně přízeň nebes.

Kchung-fu-ć ( Konfucius ) se měl údajně narodit v roce 551 před naším letopočtem a zemřít v roce 479 před naším letopočtem, kdy jsou však tyto pevná data zpochybňována, zejména protože žil v době, kdy se údaje o soukromých osobách neuchovávaly. Datum jeho úmrtí má vycházet z legendárního líčení, jak byl v roce 481 před naším letopočtem chycen jednorožec, o němž se soudilo, že zvěstuje mudrcovu smrt, z čehož mělo být vyvozeno také datum jeho narození, neboť dílo Hovory se o Mistrovi zmiňují jako o sedmdesátiletém a existovala tradice podle níž se dožil třiasedmdesáti let. Konfuciovi předkové si prý připisovali původ z královské rodiny státu Sung, kam byl v jedenáctém století před naším letopočtem dobyvateli Čou dosažen člen královského rodu poražené dynastie Šang, aby pokračoval v šangských objevech, což však může být jen příklad vznešeného rodokmene, aby se hodil k jeho pozdější proslulosti. Jeho otec mu měl brzo zemřít a matka ho měla vychovávat v chudobě a on měl jako mladý muž zastávat úřad dozorce sýpek. Jeho ctižádostí bylo sloužit ve vysokém úřadě, aby mohl do veřejného života vrátit starou morálku zakladatelů dynastie Čou, protože se však nemohl prosadit ve vlastním státe Lu, který byl tehdy ovládán usurpátory, v průvodu několika svých učedníků putoval ze státu do státu a snažil se nalézt pro své učení příznivější domov. Když se na politickém kolbišti neprosadil, strávil zbytek života jako soukromý učitel, který vyučoval chlapce z různých poměrů a doufal, že ti, kteří udělají kariéru ve vládě, budou mít v prosazování jeho myšlenek větší úspěch než on. Měl syna, kterého sám přežil a dceru. Výroky připisované jemu sloužily jako texty, k nimž svým komentářem posloužila velká část čínského života a myšlení. Dílo Hovory jsou nejstarším záznamem o člověku, který vytvořil vzor konfuciánské společnosti, jíž byla Čína po většinu času od doby, kdy žil.

1
Význam osobnosti Konfucia pro Čínu spočívá zejména v přenosu jeho krátkých výroků, které po celé věky sloužily jako hesla, jimiž se řídil čínský společenský a politický život. Tyto často záhadné výroky se staly inspirací pro čínské instituce a postoje až do našeho století a v době císařství byly Konfuciovy výroky často konečnou autoritou ve všech oblastech společenského i politického života. Výroky a spisy spojované s jeho jménem měly velký vliv na čínskou civilizaci. Tento vliv je možno pozorovat v první řadě na poli vzdělání a jeho jméno je úzce spjato se všemi díly v kánonu Pěti klasických spisů, jež se za rané dynastie Chan dostaly do popředí vzdělávacího systému.

Po jeho smrti nabývala jeho škola postupně síly, jak učedníci uchovávali a předávali jeho učení, ovšem konfuciánství bylo jen jednou z takzvaných Sta škol, jež kvetly ve věku, kdy se u vládců stalo módou podporovat známé učence a shromažďovat je k rozpravám o věcech morálky a politiky u svého dvora. Celá tato svoboda myšlení byla smetena, když zvítězil stát Čchin a sjednotil Čínu. V roce 213 před naším letopočtem podnikla nová dynastie smutně proslulé „pálení knih“, jež mělo odstranit z oběhu spisy filozofických škol protiřečících legismu, jejž podporoval stát, a vlastně veškerou literaturu kromě historických záznamů Čchin a knih s některými praktickými náměty. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Konfucianismus

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14540
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse