Konstantní judikatura

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška o konstantní judikatuře začíná vývojem doktríny základních práv v judikatuře soudního dvora. Dále jsou zaznamenány některá významná rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) a významné kauzy tohoto soudu. Pod nimi následuje sumarizace těchto informací a vysvětlení základních pojmů, jako jsou judikatura ESD, obecné zásady právní či zásada základních práv. Autor uvádí případy z nejnovější judikatury ESD, které detailně rozebírá z hlediska výše uvedených základních pojmů. Práce pokračuje výčtem jednotlivých práv lidsko-právní povahy v intencích ESD. Závěrem najdeme několik příkladů kauz lucemburského a štrasburského soudu, u nichž poukazuje na odlišný postoj v porovnáním s ESD.

Obsah

1.
Vývoj doktríny základních práv v judikatuře soudního dvora
2.
Významná rozhodnutí ESD
2.1
Rozsudky ve věci Stork, Geitling
2.2
Rozsudek ve věci Stauder versus město Ulm
2.3
Rozsudek ve věci Internationale Handelsgessellschaft
2.4
Rozsudk ve věci Nold
2.5
Rozhodnutí ve věci Rutili
2.6
Rozsudek ve věci Hauer
3.
Sumarizace
4.
Inspirační zdroje ESD
5.
Pojmy
5.1
Konstantní judikatura ESD
5.2
Obecné zásady právní
5.3
Zásada základních práv
6.
Nejnovější judikatura ESD
6.1
Rozsudk ve věci Kadi a Al-Barakart
7.
Základní práva jako obecná zásada právní
8.
Jednotlivá práva lidsko-právní povahy v intencích ESD
8.1
Zákazy diskriminace, zásada rovnosti jako měřítko pro realizaci všech ostatních práv
8.2
Politická práva a svobody včetně práv vyplývajících z institutu evropského občanství
8.3
Právo na ochranu osobnosti, nedotknutelnosti soukromého a rodinného života a jednotlivce
8.4
Ochrana vlastnictví a práv směřujícíc k profesní a sociální seberealizaci
8.5
Práva procesní povahy
9.
Case-law lucemburského soudu a štrasburského soudu
9.1
Rozsudek National Panasonic
9.2
Rozsudek Hoechst versus Komise
9.3
Rozhodnutí ve věci Orkem
9.4
Rozsudek ve věci Grant
10.
Závěr

Úryvek

"VÝVOJ DOKTRÍNY ZÁKLADNÍCH PRÁV V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA
- první zmínky o LP v rámci acquis communautaire lze nalézt v rozhodovací činnosti Lucemburského soudu
- ESD učinil první krok, kt. vypracoval doktrínu základních práv ES, a díky jeho počinům došlo k rozšíření relevantních ustanovení v textu zřizovacích smluv ale i case law Lucemburského soudu podmínilo i vytvoření prvního uceleného katalogu lidských práv v podobě Charty, Listiny ZP EU
- ESD původně nebyl nakloněn k uznání lidských práv a odkazoval raději na judikaturu ústavních soudu (především Německa, Francie, Itálie) → řešení sporů na základě vnitrostátního práva
- poukázal na to, že konkrétní spory musí být řešeny na základě pravidel uznávaných legislativou, akademickou autoritou a judikaturou členských států

VÝZNAMNÁ ROZHODNUTÍ ESD:
- Rozsudky ve věci Stork, Geitling – ESD dospěl k názoru, že se člověk musí obrátit a dovolávat svých práv na vnitrostátní úrovni
- „Soud nemůže zkoumat, zda-li národní, dokonce ústavní právo je respektováno. Nemůže ani vykládat, ani aplikovat národní právo při posouzení legality rozhodnutí Vysokého úřadu.“
- Německý soud je povolán chránit základní práva občanů a nikdo ho nemůže zbavit této odpovědnost

- konflikt mezi ESD a ústavními soudy vedl k tomu, že ESD byl nucen vypracovat doktrínu základních práv, kt. mimo jiné zahrnovala právo soudu zrušit každé ustanovení komunitárního práva, kt. bude odporovat lidským právům
- národní soudy odmítaly uznat nadřazenost ESD, kvůli absenci úpravy lidských práv
- ZÁSADA NADŘAZENOSTI – v přípravě existence úpravy na úrovni ES i na úrovni vnitrostátní, má přednost norma evropská nikoli vnitrostátní
- bez fungování této zásady dochází k ohrožení existence acquis communautaire
- ESD byl nucen i přes absenci lidsko-právní regulace na úrovni primárního a sekundárního práva najít nějaké východisko z této situace

Rozsudek 29/69 ve věci Stauder v. město Ulm 29/69 („kuponové máslo“)
- ESD poprvé v tomto judikátu použil koncept ochrany LP prostřednictvím obecných zásad právních
- Šlo o Ericha Staudera, kt. byl odběratelem levného másla, jehož distribuce se uskutečňovala v souladu s Rozhodnutím Komise č. 69/71/EHS 12.2.1969. Na základě tohoto rozhodnutí došlo k přidělení zlevněného másla sociálně slabším občanům. Tato norma ukládala ve čl. 4 prokázat se kupónem, na kt. bylo napsáno jméno osoby (Stauder). Pan Stauder to vnímal jako ponižující, je to porušení jeho základních práv. Tvrdil, že uvedený akt je neplatný pokud požaduje tento požadavek.
- Stuttgartský soud se obrátil na ESD s předběžnou otázkou: Zda je uvedení jména na kuponu slučitelné s normami práva ES?
- ESD uvedl, že distribuce zlevněného másla, může být uskutečněna jinak než uvedením jména příjemce a musí dát přednost takovému výkladu, kt. se dosáhne cíle a občanovi způsobí co nejmenší omezení.
- ESD našel cestu jak se vypořádat s tím že judikatura ES ani vnitrostátního práva neobsahuje potřebná ustanovení na ochranu LP. Je zde ochrana obecných zásad právních."

Poznámka

Text je psán v heslech a odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse