Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konstitucionalismus - slovensky

Konstitucionalismus - slovensky

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedinečná práce o téměř nezpracovaném tématu konstitucionalismu. Důraz na pojem a funkce ústavy, včetně historického zohlednění jevových odlišností.

Obsah

Úvod
1.
Pojem ústava a jej význam
1.
1 Vláda ľudu prostredníctvom ústavy
1.
2 Ústava ako základný zákon štátu
1.
3 Ústava ako základný predpoklad existencie právneho štátu
1.
4 Ústava ako nositeľ ochrany ľudských práv a slobôd
1.
5 Ústava znamená demokraciu
2.
Ústava, náležitosti ústavy a druhy ústavy
2.
1 Náležitosti ústavy
2.
2 Druhy ústav
3.
Vývojový trend ústavy
Záver
Literatúra

Úryvek

"1. 2 Ústava ako základný zákon štátu
Ústava má byť podľa tohto prístupu chápaná ako základný dokument štátu, ktorý upravuje samotnú podstatu štátu v jeho existencii a organizácii, ale súčasne aj definuje základný rámec pre uloženie konkrétnych práv a povinností pre všetkých, ktorý sa na danom území štátu nachádzajú. Základné teórie potom bližšie rozvádzajú myšlienku, v akom vzťahu k ústave sú ďalšie právne normy.
Musíme teda vychádzať z predpokladu, že ústava je nadradená každému zákonu a inému právnemu predpisu v štáte. V tomto ideálnom prípade teda platí, že je možné všetky činnosti na poli právneho usporiadania vzťahov v spoločnosti postupovať len na základe zmocnenia v ústave, kedy normy ústavy vytvárajú mantinely pre manévrovací priestor v tejto činnosti.
Druhým základným predpokladom je aj definovanie ochrany ústavnosti. Preto by každá ústava mala súčasne predpokladať alebo priamo vymedziť orgán, ktorý bude túto činnosť vykonávať. Výslednicou týchto názorov je potom existencia tzv. ústavných súdov, alebo iných inštitúcií, ktoré sú mu rovné. Tieto orgány tak majú právo zasiahnuť do činnosti každého subjektu na území štátu, ktorý protiústavne alebo v rozpore s inými predpismi porušil povinnosti či práva stanovené ústavou. Nie je výnimkou, že ústavný súd je v najlepšom prípade nadaný aj výkonom činnosti tzv. negatívneho zákonodarcu, teda takého subjektu, ktorý v prípade zistenia rozporu textu právnych noriem má právomoc takúto normu zrušiť.
V dnešnej dobe sa ďalej hovorí o probléme medzinárodnej politiky, resp. o implementácii medzinárodnoprávnych noriem do právneho poriadku štátov. Ak by sme pripustili, že medzinárodná norma môže byť postavená nad normu vnútroštátnu, resp. dokonca nad ústavu, tak by sme sa dočkali situácie, že štátu by mohli byť nútené povinnosti, aj keď s nimi nesúhlasí, avšak len za situácie, že dobrovoľne nepresunul časť svojich kompetencií do rúk medzinárodného spoločenstva, ktoré je reprezentované napr. medzinárodnou organizáciou. Ak by sme však pripustili opak, tzn. že by medzinárodné normy boli podriadené aj zákonom, nebolo by medzinárodné právo efektívne. Ideálnym príkladom typickým pre dnešnú dobu je tak istý kompromis medzi krajnými variantmi, teda systém, kedy medzinárodná norma je podradená ústave a rovná zákonu, no v prípade rozporného znenia so zákonmi má pred nimi prednosť. Tento systém tak dovoľuje rešpektovať ústavu ako základný dokument a súčasne rešpektovať povinnosti vyplývajúce z medzinárodnoprávnych záväzkov.

1. 3 Ústava ako základný predpoklad existencie právneho štátu
Teórie právneho štátu vidia podstatu právneho štátu v základných prvkoch, ktorými sú vedľa konštitucionalizmu aj prirodzené a pozitívne právo, deľba moci a rešpektovanie ľudských práv. Na tomto mieste je možné použiť práve pojem konštitucionalizmu ako ten, ktorý bezprostredne súvisí so všetkými ďalšími prvkami právneho štátu. Ústava je nositeľom záruk ľudských práv a slobôd, ktoré majú svoj pôvod v práve prirodzenom, no práve svojím zakotvením do hmotného dokumentu sa súčasne stávajú aj právom pozitívnym. Deľba moci, ako už bolo vyššie uvedené, je otázkou organizácie štátu, ktorá má svoju prvotnú úpravu opäť v dokumente ústavy. Bez zľahčovania je teda možné konštatovať, že práve konštitucionalizmus je tým základným prvkom právneho štátu, bez ktorého by ostatné nemali zmysel."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse