Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Konstituční a temperamentové vlastnosti osobnosti

Konstituční a temperamentové vlastnosti osobnostiKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce charakterizuje konstituční a temperamentové vlastnosti osobnosti.

Obsah

1.
Konstituční vlastnosti osobnosti
1.1
Charakteristika
1.2
Vlastnosti
2.
Temperamentové vlastnosti osobnosti
2.1
Charakteristika
2.2
Vlastnosti

Úryvek

"KONSTITUČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI
Charakteristika
= vztah mezi utvářením těla (tělesnou konstitucí) a některými znaky osobnosti
E.Kretschmer [krečmer]
- zjistil, že existují souvislosti mezi tělesnou konstitucí, některými charakteristikami prožívání a
sklonem k určitým druhům duševních onemocnění
- v terminologii jde o souvztažnosti mezi tzv.: Somatotypem = tělesná konstituce a typ charakteru

Vlastnosti
1) Jedinci piknického somatotypu (piknici)
= kulatá hlava, zavalité krátké tělo, měkké svalstvo → celkové zaoblení
- Cyklotymní typ charakteru: střídání nálad, tj. radostného vzrušení a sklíčenost
- ohroženi maniodepresivním duševním onemocněním

2) Lidé astenického nebo též leptosomního somatotypu (astenici)
= dlouhá, štíhlá postava, úzká ramena, plochý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo → ostrý profil
- Schizoidní typ charakteru: extrémní polohy přecitlivělosti na jedné straně a chladu na straně druhé
- ohroženi schizofrenním duševním onemocněním

3) Jedinci atletického somatotypu (atletici)
= silně vyvinutá kostra, široký hrudník, užší boky a spíše menší lebka s protáhlým obličejem
- Viskózní typ charakteru: bývají do jisté míry pohybově a mentálně těžkopádní, bez velkých
citových vzruchů a silných myšlenkových zaujetí
- zvýšený sklon k některému z duševních onemocnění není tak průkazný

TEMPERAMENTOVÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI
Charakteristika
= soubor vlastností vztahujících se k citovému (emocionálnímu, afektivnímu) reagováni, které je
charakteristické pro daného jedince

Vlastnosti
- rozhodujícím způsobem určeny vrozeným biologickým základem, snaha změnit je nebývá úspěšná
- temperamentové vlastnosti a typy nelze kultivovat ani zjemňovat
- většina temperamentů má • výhody i nevýhody
• přednosti a úskalí

Jung - švýcarský psycholog, který rozlišil 2 typy osobnost • Introvert → melancholik
• Extrovert → sangvinik

Hippkokratés
- rozdělil lidi podle jejich sklonu k převládajícím náladám:

• Cholerik: snadno se silně vzruší, mají sklon k výbušným citovým reakcím, které však
nepřetrvávají dlouho
• Flegmatik: nesnadno se citově vzruší, mají sklon k citové vyváženosti, někdy přecházející v
lhostejnost
• Sangvinik: jejich citové vzrušení je povrchní a prchavé, bez dlouhodobých následků
• Melancholik: vyznačuje se silnými, hlubokými emocemi, laděnými ke smutku a sklíčenosti
A.Thomas, S.Chess a A.G.Birch
- zaměřili se na temperamentové charakteristiky dětí útlého věku:

• Typ snadno vychovatelného dítěte
- vyznačuje se pozitivním emočním laděním, pravidelným biorytmem, mírnou intenzitou
reakcí na vnější podněty a poměrně pohotovou přizpůsobivostí
• Typ obtížně vychovatelného dítěte
- vyznačuje se spíše záporným citovým laděním, nepravidelným rytmem fyziologických
funkcí, vysokou intenzitou reakcí na zevní podněty, pomalým přizpůsobováním změnám
• Typ pomalého dítěte
- vyznačuje se spíše apatií, citové ladění je mírně mrzuté, ale bez velkých výkyvů, projevuje
se sklon k pravidelným rytmům při pomalém přizpůsobování se novému"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53614daba2d1e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Charakterizujte_konstitucni_a_temperamentove_vlastnosti_osobnosti.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse