Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Kontrolní auditní mechanismy - II.díl

Kontrolní auditní mechanismy - II.díl

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 50 vypracovaných otázek na téma kontrola a audit ve finančnictví je určen ke zkoušce z kontrolních auditních mechanismů. Jedná se o druhou část, která se zabývá veřejnou soutěží, finanční kontrolou a veřejně právní kontrolou. Práce dále řeší, jak se sestavuje plán auditu, zpráva z auditu nebo vysvětluje, co je to účetní audit. Práce navazuje na první díl, který naleznete zde: Kontrolní auditní mechanismy- I. díl

Obsah

51.
Harmonogram veřejné obchodní soutěže
52.
Zadávací lhůta a soutěžní lhůta ve veřejné soutěži
53.
Způsob podávání nabídek ve veřejné obchodní soutěži
54.
Výsledek práce komise pro hodnocení nabídek ve veřejné soutěži
55.
Organizační složky obce s rozšířenou působností
56.
Příklady odborů státní správy v řízení obce.
57.
Příklady odborů samosprávy obce
58.
Cíle finanční kontroly
59.
Kontrolní metody finanční kontroly ve státní správě
60.
Pojem „správce kapitoly“ pro veřejnou správu
61.
Úkoly vnitřního auditu na obecním (městském) úřadu
62.
Formální položky faktury vystavené pro veřejnoprávní instituci
63.
Položky potvrzení (účtenky) při nákupu v hotovosti
64.
Příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní v rámci řídicí kontroly ve státní či veřejné správě
65.
Fáze veřejnoprávní kontroly ve veřejné správě
66.
Důležité složky systému finanční kontroly ve státní správě
67.
Pojem střet zájmů
68.
Složky kontrolního systému kraje
69.
Složky kontrolního systému v oblasti působení obce
70.
Typy auditů ve veřejné správě znáte
71.
Kontrolní metody ve veřejné správě
72.
Fáze veřejnoprávní kontroly
73.
Postup průběžné kontroly ve veřejné správě
74.
Postup předběžné kontroly ve veřejné správě
75.
Rozdíl mezi tradičním a moderním typem auditu
76.
Kvalifikační a odbornou způsobilost auditorů
77.
Registry auditorů
78.
Auditorské služby řídící se zákonem 254/2000 Sb.
79.
Auditorské směrnice pro KA ČR
80.
Pojem riziko
81.
Checklist
82.
Základní části procesu auditu
83.
Proces komunikace mezi auditorem a prověřovanou osobou
84.
Typy osobností ve smyslu požadavků auditování
85.
Plán auditu
86.
Matice auditu
87.
Zpráva z auditu
88.
Záznam o neshodě
89.
Pojem „benchmarking“
90.
Fáze „benchmarkingu“
91.
Komponenty benchmarkingu
92.
Dokumenty účetního auditu
93.
Rozdíl mezi anglosaským a kontinentálním finančním auditem
94.
Výběru vzorků pro testování
95.
Cíle finančního auditu
96.
Rozdíly v anglosaském a kontinentálním financování kapitálových společností
97.
Výběr vzorků pro testování
98.
Matematicko-statistické metody použitých pro testování vzorků
99.
Účetní audit společnosti
100.
Základní dokumenty pro účetní audit společnosti

Úryvek

"61. Jaké jsou úkoly vnitřního auditu na obecním (městském) úřadě?
Interní audit
Je uvnitř orgánu veřejné správy funkčně nezávislý útvar (případně k tomu pověřený zaměstnanec), oddělený od řídících výkonných struktur. Cílem interního auditu ve veřejné správě je zjišťovat, zda:
• Právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány
• Rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
• Řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
• Příslušná provozní a finanční kritéria jsou plněna
• zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
• dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené změny a cíle tohoto orgánu budou splněny.
Zajišťuje zároveň konzultační činnost.

Interní audit zahrnuje zejména:
• finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním
• audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků
• audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, jejich přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.
Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy, který jmenuje vedoucího útvaru interního auditu.
Nelze tento útvar pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním stanovených úkolů.
V obcích do 15 000 obyvatel mohou substituovat funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření.
Interní audit pracuje v souladu se střednědobým plánem obce a ročními plány, které se upřesňují na základě střednědobého plánu. Útvar pracuje podle plánů interního auditu, které vyplývají ze stanovených úkolů, hodnocením rizik a s přihlédnutím k výsledkům veřejnoprávní a jiné kontroly a ke zajištění vnitřního kontrolního systému. Výsledky auditů se předávají vedoucímu orgánu veřejné správy s doporučením příslušných nápravných opatření.
Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě. Je předkládán vedoucímu orgánu veřejné správy."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 32 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 0,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19704
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse