Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Kontrolní orgány družstva - 24/33

Kontrolní orgány družstva - 24/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text heslovitě představuje družstvo. Nejdříve uvádí právní charakteristiku družstva a vypisuje jeho orgány. Poté informuje o společných ustanoveních o členství v orgánech družstva. Dále popisuje funkci kontrolní komise družstva. Zejména hlasování v kontrolní komisi, její práva a povinnosti, odpovědnost členů kontrolní komise, i účast zaměstnanců v kontrolní komisi. V závěru jsou zmíněny orgány malého družstva. Předchozí část naleznete zde Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - 23/33, následující Členská schůze a představenstvo v družstvu - 25/33.

Obsah

1.
Právní charakteristika družstva
2.
Orgány družstva
3.
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
3.1.
Zástupci PO
3.2.
Odstoupení z funkce
3.3.
Zákaz konkurence
3.4.
Odpovědnost členů orgánů družstva
4.
Kontrolní komise družstva
4.1.
Hlasování v kontrolní komisi
4.2.
Kontrolní komise je oprávněna
4.3.
Povinnosti kontrolní komise
4.4.
Odpovědnost za způsobenou škodu
4.5.
Účast zaměstnanců v kontrolní komisi
5.
Orgány malého družstva

Úryvek

"SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ V ORGÁNECH DRUŽSTVA
- týkají se pouze orgánů volených, nikoli členské schůze
- funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let. Výjimka se vztahuje na členy prvních orgánů po založení družstva, kt. mohou být voleni jen na období nejvýše 3 let. Neurčují-li stanovy jinak, mohou být členové orgánů voleni i opětovně

ZÁSTUPCI PO
- zástupci PO, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně
- za jejich závazky z této odpovědnosti ručí PO, kt. je zmocnila
- shodně s právní úpravou kapitálových obchodních společností je řešen zákaz neslučitelnosti funkce člena statutárního orgánu a kontrolního orgánu družstva – ustanovení kogentní povahy od něhož se družstvo nesmí odchýlit ve svých stanovách
- takové ustanovení stanov by bylo neplatné a zvolení určité osoby do obou těchto orgánů by soud na návrh oprávněné osoby prohlásil za neplatné
- rejstříkový soud by takto zvolené osoby nezapsal do OR
- stanovy mohou určit další případy neslučitelnosti funkcí nebo okolnosti, pro které člen družstva nemůže být členem některého voleného orgánu družstva

ODSTOUPENÍ Z FUNKCE
- člen družstva, kt. je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem
- jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán oprávněný k tomu podle stanov, jinak orgán kt. ho zvolil
- příslušný orgán projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle do 3 měsíců
- po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané
- projednání odstoupení v důsledku znamená, že příslušný orgán vezme odstoupení člena z funkce na vědomí
- pokud není zvolen náhradník, může orgán družstva povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena
- zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena

ZÁKAZ KONKURENCE
- prokurista a ředitel družstva (jsou-li tyto funkce zřízeny), členové představenstva a členové kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů PO s obdobným předmětem činnosti
- proto lze zastávat názor, že zákaz konkurence je možné rozšířit nebo zúžit z hlediska jeho obsahu i z hlediska funkcí, na něž se v družstvu vztahuje
- obecná právní úprava zákazu konkurence v § 65 ObZ se použije i na družstvo"

Poznámka

Informace platné k 1. 1. 2010.
Práce obsahuje částečný opis Obchodního zákoníku, části II., hlava 2 - Družstvo.
Body 1.- 3.1. jsou shodné s prací Družstvo - členská schůze, představenstvo: http://www.seminarky.cz/-18830.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18829
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse