Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Křesťanská církev ve středověku - maturitní otázka

Křesťanská církev ve středověku - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá vznikem křesťanství a počátky formování církevní organizace v období raného středověku (Francká říše, Byzantská říše, Slované, Kyjevská Rus a další evropské státní útvary včetně Českého království). Stručně charakterizuje mnišství, kláštery a církevní školy. Seznamuje s bojem o investituru. Uvádí jeho definici, průběh a řešení konfliktu. Heslovitě popisuje křížové výpravy. Definuje papežské schizma. Závěr se věnuje počátkům reformace v německých, francouzských a českých zemích.

Obsah

1.
Vznik křesťanství, Křesťanství v Římě
1.1.
Nový zákon
1.2.
Křesťanská víra vs. zájmy římského státu
2.
Formování církevní organizace
2.1.
Franská říše
2.2.
Byzantská říše
2.3.
Slované
3.4.
Křesťanství vs. Arabové
3.5.
Kyjevská Rus
3.6.
Bulharsko
3.7.
Anglie
3.8.
Svatá říše římská
3.9.
Křesťanství a církev v přemyslovských Čechách
4.
Mnišství, kláštery a církevní školy
5.
Boj o investituru
5.1.
Vývoj Konfliktu
5.2.
Řešení Konfliktu
6.
Křížové výpravy, reconquista
6.1.
Význam křížových tažení
7.
Papežské schizma
8.
Počátky reformace
8.1.
Počátek
8.2.
Jan Kalvín
8.3.
České země

Úryvek

"Vznik křesťanství, Křesťanství v Římě
- kolem r.30 vzniklo křesťanství v Judeji (římská provincie), vyčlenilo se z judaismu
- hl. osoba- Ježíš- narozen v Betlémě za vlády císaře Augusta, vyrůstal v Nazaretu, syn Marie a Josefa, několik sourozenců (Jakub-jeho učedník)
- žil v Galileji (S část Palestiny)
- pokřtěn prorokem Janem Křtitelem (kolem 30 let), stává se sám prorokem
- křesťanství- myšlenka nebeského království (spasení), láska bližnímu (ke všemu živému), pohrdání materiálními věcmi, nenásilí
- apoštolové= šiřitelé víry, bylo jich 12 (symb.číslo)- všichni z Galileje, kromě Jidáše (zrádce Ježíše)
- judaističtí kněží spatřovali v Ježíšovi odpadlíka od pravé víry - ve 33 letech byl Pilátem odsouzen k trestu smrti ukřižováním
- jeho hrob byl nalezen prázdný - zmrtvýchvstání, nanebevstoupení
- podle křesťanského učení ukřižováním sňal Ježíš z lidstva dědičný hřích - Kristus, Spasitel
- Kristus je součástí Boží trojice (+Bůh otec, Duch svatý)

-apoštolové šířili křestanství po celém Římě - křesťanské obce
-1. založil Ježíšův bratr Jakub v Jeruzalémě, což budilo odpor judaistů
- v maloasijské Antiochii (apoštol Petr, Pavel z Tarsu misijní cesty po východním středomoří za účelem šíření křestanství)
- kř. obce měli v čele duchovní autoritu (kněží), byli si všichni rovni (společně s myšlenkou na pozemský ráj to bylo důvodem, proč křestanství tolik lákalo chudé vrstvy)
- kněz měl poskytovat duchovní péči, radit, jak žít v souladu s křestanským učením + bohoslužebné obřady, křest- symb. smytí hříchů z předchozího života a mše se svatým přijímáním – bohoslužba, připomínka poslední večere Páně, po níž byl Ježíš zatčen, přijímání chleba a vína jakožto těla a krve Ježíšovi

Nový zákon
- svatá kniha= Písmo svaté- Starý zákon (předobraz jevů, které nastali za života Ježíše a apoštolů)
- Nový zákon (psaný řecky)- křestanské zásady, Evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo)- působení Ježíše+ skutky apoštolů
- nejstarší evangelia = epištoly sv. Pavla"

Poznámka

Práce obsahuje množství zkratek.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_investituru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse