Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Křesťanství a středověká filosofie - maturitní otázka

Křesťanství a středověká filosofie - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje křesťanství, jeho vzniku a stručně jej charakterizuje. Dále seznamuje se středověkou filozofií, popisuje období gnosticismu, patristiky i scholastiky. Informuje o jejich základních rysech a principech, uvádí stěžejní názory a hlavní představitele, včetně jejich významných myšlenek.

Obsah

1.
Křesťanství
2.
Gnosticismus
3.
Manicheismus
4.
Patristika
4.1.
Bůh a člověk
4.2.
Člověk ve vztahu k člověku
5.
Spor o podstatě bytosti Krista a jeho vztah k Bohu Otci
5.1.
Arius
5.2.
Athanasius
5.3.
Aurelius Augustinus
6.
Novoplatonismus
6.1.
Plotinos
7.
Scholastika
7.1.
Raná scholastika
7.1.1.
Spor o univerzálie
7.1.2.
Jan Scotus Eriugena
7.1.3.
Jan Roscellinus z Compiegne
7.1.4.
Bernard ze Chatrés
7.1.5.
Vilém ze Champeaut
7.2.
Vrcholná scholastika
7.2.1.
Tomáš Akvinský
7.2.2.
Obecná nauka o skutečnosti
7.3.
Pozdní scholastika
7.3.1.
Duns Scotus
7.3.2.
Vilém Occam

Úryvek

"- Člověk ve vztahu k člověku
Mravní požadavek: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ (3. kniha Mojžíšova)
Všichni lidé jsou děti Boha a bratři a sestry v Kristu. Tomuto ideálu se v antice přibližuje pouze stoický požadavek všeobecné lásky k člověku.

►Spor o podstatě bytosti Krista a jeho vztah k Bohu Otci
°Arius - učený kněz z Alexandrie
- tvrdí, že Syn Boží je podřízen Bohu Otci a stojí jako prostředník mezi Bohem a člověkem

°Athanasius - alexandrijský biskup
- Syn Boží a Otec Boží jsou jedna osoba → na koncilu svolaném císařem Konstantinem r. 325 byla tato formule přijata a stala se závazným církevním
- jedna podstata Boha Otce, Syna a Ducha svatého - TROJJEDINÝ CÍRKEVNÍ ZÁKON

°AURELIUS AUGUSTINUS (354 – 430)
- největší křesťanský myslitel období patristiky
Nejdříve byl zastáncem manicheismu – učení o dualismu dobra a zla. Ke křesťanství přechází roku 387.
- existuje sebejistota existujícího a ta je nezpochybnitelná „I když jsem klamán, existuju!“
→ vyvrací Pyrrhonův skepticismus „Existuje ten, kdo pochybuje.“
® nevědomí - pojem, zkoumání vlastní duše je jediným poznatkem o světě
- přemýšlí podle Platona, používá metodu introspekce (=sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů) → všechno je v nás
® duše - je rozdělena na vědomí a nevědomí
® čas - postupné poznávání skutečnosti; čas není vlastností světa, jen jím přebíráme skutečnost; svět byl stvořen s časem, nikoli v čase
- Bůh stojí mimo čas, protože je dokonalý
- čas nelze oddělit od našeho vědomí
- Co je na čase skutečné? Bezprostřední teď. Minulost existuje pouze v naší vzpomínce a budoucnost je pouze v našem očekávání.
®predestinace (=božské předurčení) - pouze Adam jako první člověk se narodil svobodný a bez hříchu - měl možnost řídit se Boží vůlí a dosáhnout nesmrtelnosti, ale protože Adam sveden satanem, propadl hříchu, jsou všichni lidé tímto jeho hříchem zatíženi jako hříchem dědičným. Nejsou proto už svobodní, musejí podle své přirozenosti hřešit a propadnout smrti - která je podle Pavla odměnou za hříchy.
- člověk je předurčen, nevytváří svůj osud, je už určeno, je-li synem dobra nebo temna

→ vedl spor s Pelagiem, nařčen z fatalismu
→ navázali na něho protestanti: Martin Luther, Johann Kalvín"

Poznámka

Práce je psaná částečně v odrážkách. Obsahuje 2 malé tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21577
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse