Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Křesťanství - maturitní otázka 20/23

Křesťanství - maturitní otázka 20/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s křesťanstvím a jeho filosofií. Popisuje zrod tohoto náboženství, stručně se věnuje Ježíši z Nazaretu a také období středověku. Uvádí, jak se křesťanství stalo hlavním náboženstvím v Římské říši, zabývá se patristikou a scholastikou. V závěru zmiňuje spor o univerzálie, na který nahlíží jak z pohledu nominalistů, tak i realistů. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Platón a Aristotelés - maturitní otázka 19/23 a následující zde Karteziánský obrat - maturitní otázka 21/23.

Obsah

1.
Křesťanství a křesťanská filozofie
1.1.
Judaismus
1.2.
Ježíš z Nazaretu a zrod křesťanství
2.
Středověká křesťanská filosofie
2.1.
Patristika
2.2.
Scholastika
2.3.
Spor o univerzálie
2.3.1.
Nominalisté
2.3.2.
Realisté

Úryvek

"Judaismus
Judaismus je typický monoteismus; zákaz uctívat jiná božstva je dokonce na prvním místě mezi starozákonními přikázáními. Bůh je tedy jediný a je chápán jako osoba. V modlitbě či rituálu je tudíž možno navázat s ním bezprostřední vztah: já-ty. Taková představa zcela chybí v náboženství řecko-římském. Řekové přinášejí svým bohům oběti, aby usmířili jejich hněv, ale tichý, niterný dialog mezi člověkem a Bohem je jim neznámý.
Židovský Bůh nesmí být zobrazován žádným způsobem – dokonce ani označován jménem, pro věřícího Žida je označení JHVH (Jahve, Jehova) nevyslovitelné. Místo něj používá různé opisy: Adónai (můj Pane), Adošem (Jméno), El (Moc), Elohím (Bůh).
Bůh judaismu je Stvořitel: svět vzniká nikoli formováním původního chaosu, ale z ničeho na základě svobodného božího rozhodnutí (kreacionismus). Tak, jak hmotný svět vznikl, jednoho dne nutně i zanikne. Apokalypsa (katastrofa, zánik) je však bránou k novému světu Božího království, stojícímu mimo čas světových dějin.
Konec dějin je v judaismu spojen s osobou Mesiáše (Vykupitel Spasitel, posel Bohem zaslíbený).

Ježíš z Nazaretu a zrod křesťanství
Po roce 63 př. Kr. se židovská země dostává pod stále přísnější politickou nadvládu Římanů, z hlediska pravověrných Židů bezbožných pohanů. To vyvolává představu blížícího se konce světa a náboženské i politické napětí. Biblický odkaz střeží především saduceové, konzervativní kněžská vrstva, preferující literu Zákona omezeného především na Pentateuch (pět prvních knih Bible), a farizeové (zákoníci), kteří se pokoušejí „vykládat Mojžíšův Zákon v duchu svatosti a spravedlnosti“ a kromě Písma uznávají i ústní tradici. Kromě těchto dvou skupin zasedajících v synedriu (samosprávné židovské veleradě) se však formují také skupiny a sekty radikální: např. bojovníci nacionalisté zélóti, pokoušející se svrhnout římskou nadvládu.
V této době plné napětí vystoupí prorok Ježíš z Nazaretu, učedníky nazývaný Kristus (řecké christos = pomazaný, odpovídá přibližně hebrejskému mašíach, mesiáš, jedná se tedy o titul, nikoli vlastní jméno). Z původně nepočetné obce Ježíšových stoupenců vzniklo v desetiletích a staletích po jeho smrti jedno z největších světových náboženství, křesťanství.
Křesťanství je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazareta, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna a samotného Boha, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část křesťanské Bible.
Křesťanství, duchovní zdroj středověké kultury, znamenalo hluboký průnik do helénistického myšlení, kde se očekával příchod Mesiáše (Krista), který měl změnit struktury starého světa a myšlení a začít nový spravedlivý věk. Tímto Mesiášem je podle prvních křesťanských vyznavačů Ježíš z Nazaretu. Ve svých vystoupeních skutečně mluvil o konci starého věku, starých struktur násilí, peněz, zotročování, jež musí být odstraněny, a o příchodu nové vlády spravedlnosti, míru, svobody a lásky, již nazýval Božím královstvím. Oslovil zejména chudé a bezmocné; jeho výzva k vnitřní svobodě znepokojovala mocné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse