Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Křesťanství v proměnách doby

Křesťanství v proměnách doby


Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s vývojem křesťanství. Popisuje jeho počátky, včetně znaků, kterými s převládající antickou kulturou vyrovnávalo. Popisuje tuto víru jako víru knihy (Evangelia) a věnuje se svatému Augustinovi jako zakladateli teologie. Krátce periodizuje na základě vývoje křesťanství středověk a pozornost klade na scholastiku církevních otců.

Obsah

1.
Vstup křesťanství
2.
Vyrovnávání se s antikou
3.
Evangelia
4.
Svatý Augustin
5.
Periodizace křesťanského středověku
6.
Scholastika

Úryvek

“sv. Augustin
Sv. Augustin je zakladatel theologie. Theologie je naukou o Bohu. Evangelia jsou pouze poselství, ale o víře jako teorii o Bohu se mluví o theologii. Křesťanství má 2 sloupy - víru (buď věřím, nebo ne) a druhým sloupem je theologie, která je racionálními důkazy o existenci boží. A toto pojetí teorie o Bohu se bere od sv. Pavla a sv. Augustina.
Nastává tedy zlom, který se projevuje ve změně hodnotové orientace lidí. K tomuto zlomu, ke změně hodnotové orientace lidí, dochází jednak mezi Antikou a Křesťanstvím – mezi antickou, řeckou civilizací a středověkou civilizací, a jednak k takovému zlomu následně dochází mezi středověkem a novověkem. U lidí dochází k povědomí krize ve vztahu k přírodě.
Sv. Augustin – konfese. Jeho konfese je zápasem člověka o víru, sv. Augustin vypovídá o svém nitru, což vede k prohloubení subjektivity člověka, je to prohloubením subjektivity člověka. A takové prohloubení subjektivity člověka je spjato s křesťanstvím.
V jeho konfesi jsou myšlenky o postoji ke státu. Máme najednou církev a světského panovníka. Nastává,,rozdělení“ Evropy, kdy buď vládne světský panovník, který je církví posvěcen, nebo ten stát má v rukou církev jako moc sakrální. Ve středověku pak nastávají boje mezi církví a světským panovnictví. Řeší se vztah státu a církve.
Sv. Augustin žil v severní Africe, byl to člověk vášnivý, jeho život je dramatem. Čte antické autory. Sv. Augustin je autorita, která vyčnívá (spolu a Tomášem Akvinským), ale sv. Augustin je více výrazný, a postupně se k němu vrací a obrací další."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b7f2781dad5.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Krestanstvi_v_promenach.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse