Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Kriminalita spojená s užíváním drog - bakalářská práce

Kriminalita spojená s užíváním drog - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je podat stručnou charakteristiku drog, popsat drogovou scénu a především přiblížit kriminalitu spojenou s užíváním omamných a psychotropních látek. Součástí textu jsou také související statistické údaje, například porovnání struktury kriminality podle jednotlivých krajů. Dále autor uvádí několik příkladů ze životů drogově závislých lidí a věnuje se problematice legalizace drog, všímá si postojů odborné i laické veřejnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika drog a závislosti
2.1.
Dělení drog
2.2.
Drogová situace
3.
Charakteristika kriminality spojené s užíváním drog
3.1.
Kriminalita páchaná ve spojení s určitými druhy látek
3.2.
Kriminalita spojená s konkrétní činností na drogové scéně
3.2.1.
Vytváření nabídky
3.2.2.
Pořízení drogy
3.2.3.
Dovoz, průvoz a vývoz drog
4.
Statistiky
4.1.
Porovnání krajů
4.2.
Porovnání statistik před a po novele Trestního zákona
5.
Práce policie a dalších institucí -
6.
Názory občanů a státního aparátu
7.
Kazuistika
8.
Predikce
9.
Legalizace drog
10.
Otázky k zamyšlení
10.1.
Je uživatel drog plně zodpovědný za své činy?
10.2.
Je závislá osoba páchající trestnou činnost zločinec, nebo pacient?
11.
Závěr
12.
Seznam použité literatury
13.
Přílohy
13.1.
Podíl osob stíhaných, obžalovaných a odsouzených
13.2.
Druhy trestů v roce 2008
13.3.
Trestné činy spáchané uživately drog
13.4.
Srovnávací tabulka
13.5.
Počty trestných činů přímo souvisejících s drogami
13.6.
Počet případů nedovoleného pěstování rostlin
13.7.
Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem
13.8.
Součet trestných činů souvisejících s drogami 2003-2010
13.9.
Vývoj postoje k drogám
13.10.
Dotazník Legalizace drog
13.11.
Odhad počtu problémových uživatelů drog 2005-2009

Úryvek

"Léčiva
Mluvíme-li o úmyslném užívání léků jako drogy, pak je třeba se zaměřit na skupinu tlumivých léků. Většina těchto léků je dostupná pouze na předpis lékaře, ale zločinci a narkomani (pokud je tak mohu nazývat) si najdou vždy nějakou nezákonnou cestu, jak se k lékům dostat. Často zneužívané léky jsou Rohypnol, Diazepam, Oxazepam a mnoho dalších.

2.2. Drogová situace
Před rokem 1989 se v naší republice užívaly spíše drogy rostlinného původu, například Rulík, Durman, Lysohlávky apod. Také se v určité míře užívalo organických rozpouštědel, protože ty jsou k dostání neustále a vzhledem k účinkům levně.
Později k nám začaly po revoluci proudit nové druhy drog a to byl impulz pro obrovský rozkvět drogové scény u nás. Navíc jsme měli tu smůlu mít prvenství ve výrobě Pervitinu, který už je znám po celém světě jako typická česká droga.
Nárůst spotřeby drog v ČR byl až neuvěřitelný. I když zatím nebylo zneužívání drog tolik vidět na veřejnosti, obchod s drogami se velice rychle rozrůstal a v podle odborníků přelomovém roce 1994, kdy se k nám začal dovážet levný a kvalitní heroin, se zvyšuje počet narkomanů a co hůř, snižuje se věk prvních uživatelů.
V dnešní době je na našem trhu tolik druhů drog, že se lehce vyrovnáváme západním zemím. Drogová scéna týkající se taneční drog už je u nás stejná jako v zahraničí. Produkce a konzumace například marihuany je u nás dokonce ještě vyšší než v mnoha okolních zemích. To potvrzuje také několik odborných článků, kde se tvrdí: „Čeští kuřáci marihuany nemají v Evropě konkurenci. Tuto lehkou drogu si podle statistik denně nebo alespoň příležitostně dopřejí tři z deseti mladých Čechů.“
Z většiny odborných článků, knih a dalších různých publikací lze odvodit závěr, že trend vývoje drogové scény je následující. Uživatelé drog přesouvají svojí pozornost k návykovým látkám s nižší rizikovostí a zároveň tak mají tendenci bagatelizovat jejich rizika. Leckdy se zapojují do společenství lidí, která tento druh drog otevřeně podporují. Poptávka po těchto drogách zůstává stabilní. Zároveň se mírně zvyšuje zájem o stimulační drogy. Co je ale podstatné, že míra kriminality, a její dopad na společnost díky vzrůstající brutalitě, spojená s drogami vyšší rizikovosti, má vzestupnou tendenci.

3. Charakteristika kriminality spojené s užíváním drog
Za takovouto kriminalitu můžeme označit jakýkoliv druh páchání přečinů, které souvisí s drogami. A to zejména s jejím získáváním, konzumací, nabídce dalším osobám a pořizování prostředků k usnadnění některé z předchozích činností.
Již velice dlouho jsou základy boje proti takové kriminalitě zakotveny v zákonech většiny zemí světa. Právní řád se tak snaží bojovat s drogami na poli právním. Zdali se to daří mi soudit nepřísluší, ale subjektivní pocit mám takový, že jsou kriminální živly o krok napřed a legislativní systém je dohání, ač se to na první pohled laikům možná nezdá.
Drogová kriminalita je specifický druh páchání trestné činnosti, kterou můžeme rozdělit do několika subsystémů podle několika kritérií. Ne všechna kriminalita spojená s užíváním drog je naprosto stejná. Způsoby páchání se ve většině případů liší, což souvisí s kritérii dělení. Ty jsou následující:"

Poznámka

Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, Katedra kriminologie.
Práce obsahuje tabulky a grafy, rozsah čistého textu je cca 24,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21592
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse