Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kulturní politika v ČR

Kulturní politika v ČRKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek přibližují historii a současnost kulturní politiky České republiky a provádějí také SWOT analýzu zdejší kultury.

Obsah

1.
Historické souvislosti
2.
Kulturní politika ČR (z roku 2001)
3.
Cíle státní kulturní politiky
4.
Sektor kultury v rámci ekonomiky ČR
5.
Koncepce a plány v oblasti kultury
6.
SWOT analýza kultury v ČR

Úryvek

"Kulturní politika v ČR
Historické souvislosti
- vývoj před rokem 1989
- převaha státního monopolu (vlastnictví, kompetence, rozhodování)
- strnulost státního managementu
- ideologický a politický význam uspokojování kulturních potřeb
- kultura v nevýrobní sféře
- vývoj po roce 1989
- pokles výkonnosti
- růst cen (energie, nájemné)
- nedostatek financí v kultuře

- vývoj po roce 1989
- pokles výkonnosti
- růst cen (energie, nájemné)
- nedostatek financí v kultuře

Kulturní politika ČR (z roku 2001)
- garantovat ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytvářet podmínky pro využívání této svobody,
- vytvářet podmínky pro realizaci kulturních aktivit občanů zejména na základě občanského sdružování (spolčování),
- vytvářet podmínky pro decentralizaci rozhodování v celém kulturním systému a pro přenášení rozhodovacích procesů mimo ingerenci orgánů státní správy a jejich nezávislost i ekonomickou (“umělci rozhodují sami o sobě”),
- garantovat rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství a usnadňovat tento přístup znevýhodněným společenským skupinám (menšiny, osoby se zdravotním postižením),
- garantovat ochranu kulturního dědictví a podporovat péči o ně,
- garantovat svobodný přístup občanů k informacím, podporovat výměnu informací uvnitř systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším prostředím bez ohledu na jazykové a administrativní hranice,
- podporovat výchovu a osvětu v systému tvorby i užívání kulturních statků,
- brzdit negativní vlivy komercionalizace kultury."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514c6044dc12c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kulturni_politika_v_CR.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse