Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva dle obchodního a občanského zákoníku

Kupní smlouva dle obchodního a občanského zákoníku


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou kupní smlouvy. V teoretické části je uveden doslovný opis § 409 až 470 obchodního zákoníku, který upravuje obchodní závazkové vztahy. Dále je zde popsána kupní smlouva dle občanského zákoníku. Informuje nejen o kupní ceně, ale také o povinnostech kupujícího a prodávajícího. Praktická část řeší příklad z praxe, kdy popisuje náležitosti kupní smlouvy při zakoupení osobního automobilu. Závěr obsahuje vzor této smlouvy.

Obsah

0.
Úvod
1.
Kupní smlouva dle obchodního zákoníku
1.1.
Základní informace o kupní smlouvě dle obchodního zákoníku
1.2.
Povinnost prodávajícího
1.3.
Nabytí vlastnického práva
1.4.
Povinnosti kupujícího
1.5.
Nebezpečí škody na zboží
1.6.
Uchování zboží
1.7.
Zvláštní ustanovení o náhradě škody
2.
Kupní smlouva dle občanského zákoníku
3.
Příklad z praxe
4.
Závěr

Úryvek

"2. Kupní smlouva dle občanského zákoníku
Kupní smlouvu vymezuje občanský zákoník ( § 588 až 610 ) jednak jako povinnost prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a převést na něho vlastnická právo k této věci, jednak jako povinnost kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Takovou kupní smlouvu je třeba odlišit od kupní smlouvy obchodní, jejímž předmětem je movitá věc, je uzavírána podle obchodního zákoníku a vztahuje se na obchodní vztahy mezi podnikateli při podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva musí mít písemnou formu jedině v případě koupě nemovitosti, jinak je neplatná. Účastníci kupní smlouvy se musí dohodnout na podstatných náležitostech, což je předmět a cena. Obvyklé a vedlejší náležitosti, pokud nejsou ve smlouvě, upravuje podpůrně zákon ( např. dobu a místo plnění ).
Předmětem koupě je:
a) jednotlivě ( individuálně) určená věc za podmínky, že je dostatečně odlišená od jiných věcí stejného druhu a v době uzavření smlouvy existuje, jinak by smlouva byla neplatná pro počáteční nemožnost plnění ( např. budova, pozemek…..),
b) věc určená podle druhu (genericky): v době uzavření smlouvy nemusí existovat, ale je potřeba určit její množství, závazek by totiž nevznikl pro neurčitost obsahu ( např. stavební materiál).
Předmětem koupě může být věc celá i spoluvlastnický podíl ( ideální část věci). Předmětem koupě nemůže být reálná část věci, nemůže být totiž předmětem práva (s výjimkou osobního vlastnictví bytů ).
Kupní cena musí být vyjádřena v peněžních, a to konkrétně částkou, nebo musí být uveden alespoň způsob jejího dostatečně určitého stanovení pro uzavření kupní smlouvy. Výše kupní ceny je určena dohodou, kterou je však třeba sjednat v souladu s obecně závaznými předpisy ( zákon č. 526/1990 sb. O cenách),jinak hrozí sankce relativní neplatnosti.
K povinnostem prodávajícího patří odevzdání věci v době stanovené ve smlouvě, jestliže stanovena není, tak bez zbytečného odkladu a na sjednaném místě.Okamžik předání věci kupujícímu je zároveň okamžikem převodu vlastnického práva, současně s tím přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí nahodílé zkázy či nahodilého zhoršení předmětu koupě. Nabyl-li kupující vlastnické právo dříve, má prodávající povinnost schovatele podle smlouvy o úschově. K přechodu vlastnického práva u nemovitostí dochází ze zákona až vkladem do katastru nemovitostí."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Obsahuje doslovný opis § 409 až 470 obchodního zákoníku.
Práce k modulu Právo v podnikání - The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16006
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse