Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kupní smlouva, směnná smlouva - 2/13

Kupní smlouva, směnná smlouva - 2/13

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje, co je to kupní a směnná smlouva. Vymezuje strany kupní smlouvy, uvádí její právní náležitosti, i správný obsah. Zabývá se odpovědností za vady, popisuje podmínky při odstoupení od smlouvy. Předchozí část naleznete zde Smlouvy dle zákoníku - 1/13, následující Nájemní smlouva: teoretický výklad s praktickým vzorem smlouvy - 3/13.

Obsah

1.
Kupní smlouva
1.1.
Právní úprava
1.2.
Pojem a funkce
1.3.
Odlišení od jiných smluvních typů podle OZ (Obchodního zákoníku)
1.4.
Odlišení podle OZ
1.5.
Zvláštní druhy KS (kupních smluv)
1.6.
Vznik
1.7.
Práva a povinnosti stran
1.8.
Kupní smlouva a nabytí vlastnického práva
1.9.
Odpovědnost za prodlení
1.10.
Odpovědnost za vady předmětu koupě
1.11.
Odpovědnost za škodu
1.12.
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
1.13.
Dobrovolná dražba
1.14.
KS v mezinárodním obchodním styku
2.
Směnná smlouva

Úryvek

"3. JINÁ VEDLEJŠÍ USTANOVENÍ

- zákon připouští i jiná vedlejší ujednání v KS v podobě výhrad nebo podmínek, na nichž je závislá účinnost této smlouvy
- jedná se o podmínky připouštějící zánik právního vztahu založeného KS tj. podmínky rozvazovací, ale i podmínky odkládací. Pro sjednání takového vedlejšího ujednání, zákon vyžaduje písemnou formu

-VÝHRADA ZPĚTNÉHO PRODEJE
- kupující má právo prodat koupenou věc zpět prodávajícímu, a to za stejných podmínek, za kt. kupující věc koupil
- pro práva a povinnosti stran je rozhodující obsah ujednání, protože tato výhrada není upravena v zákoně
- výjimečně lze aplikovat per analogiam ustanovení upravující právo zpětné koupě

-VÝHRADA LEPŠÍHO KUPCE
- účinnost KS je závislá na tom, že prodávající neoznámí do určité doby, že zamýšlí prodat věc výhodnějším způsobem
- jde o odkládací podmínku (§ 36 odst. 5) – smlouva nabude účinnosti jestli ve stanovené lhůtě prodávající neohlásí kupujícímu záměr prodat věc jiné osobě
-KOUPĚ NA ZKOUŠKU
- vzniká uzavřením KS s podmínkou, že kupující do uplynutí zkušební doby předmět koupě schválí (§ 471 a 472 Obch. Z) – tuto úpravu lze použít per analogiam i pro neobchodní závazkové vztahy

- pokud z obsahu vedlejšího ujednání nevyplývá něco jiného, zanikají tato ujednání uplynutím jednoho roku od uzavření KS, pokud oprávněná osoba své právo neuplatnila (§ 610 odst. 2)
- ustanovení § 610 mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního vztahu založeného KS, je ve vztahu k obecným ustanovením OZ o podmínkách (§ 36) ustanoveném speciálním
- při naplnění rozvazovací podmínky podle § 36 nastává zánik právních účinků smlouvy bez dalšího x účinnost KS s dohodnutou podmínkou připouštějící zánik právního vztahu založeného smlouvou podle § 610 však zaniká až uplatněním dohodnuté podmínky účastníkem smlouvy

L: DOBROVOLNÁ DRAŽBA

- vedle KS existuje i jiný způsob prodeje – služba zvláštní instituce v podobě dražebníka (osoby oprávněné k tomuto druhu živnostenského podnikání) § 17 až 35 z. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
- jde o obdobu příkazní smlouvy ale s poněkud odlišnými vzájemnými vztahy mezi příkazcem (vlastníkem věci) a příkazníkem (dražebníkem) upravených v zákoně o veřejných dražbách
- návrh ze strany vlastníka adresovaný zvolenému dražebníkovi je východiskem uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby
- smlouva obsahuje: označení předmětu prodeje a další obsahové náležitosti požadované zákonem + údaj o výši minimální ceny
- prodej formou dobrovolné dražby má s prodejem kupní smlouvou společného pouze to, že k němu dochází z podnětu vlastníka věci jako výrazu autonomie jeho vůle. V tom se dobrovolná dražba zásadně odlišuje od tzv. dražby nedobrovolné x oproti KS se u dobrovolné dražby vlastnictví nabývá originálně za předpokladu úhrady nejvyššího podání příklepem licitátora (FO provádějící při dražbě úkony jménem a na účet dražebníka)
- zápis do KN má deklaratorní účinky. Odpovědnost za případné vady věci nemůže ve vztahu k vydražiteli stíhat původního vlastníka. Mohl by za ně odpovídat podle ustanovení § 65 z. č. 26/2000 Sb. sám dražebník, kt. by náhradu, kt. vydražiteli sám poskytl mohl požadovat na původním vlastníku, jestliže se při uzavření smlouvy nezachoval tak, jak mu to ukládá § 63 odst. 1. (původní vlastník měl v návrhu na uzavření smlouvy s dražebníkem upozornit na vady věci, kt. mu byly nebo měly být známy)
- u dobrovolné dražby není možnost revokace původního právního stavu odstoupením s účinky podle ustanovení § 48
- závady váznoucí na vydražené věci (VB, zást. práva) sledují osud věci. Tyto závady zatěžují vydražitele, kt. se tak v případě zástavního práva dostává do postavení zástavního dlužníka. Osobní odpovědnost za splněné závazky však zůstává nadále na původním vlastníku
- výtěžek dražby dražebník předá po úhradě nákladů dražby, včetně své odměny, bývalému vlastníku (§ 35 citovaného zákona) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14798
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse