Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva - 10/13

Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva - 10/13

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text charakterizuje kupní smlouvy obecně, odlišuje je od jiných typů smluv. Poté již charakterizuje kodifikace, smysly, vznik, předměty a účastníky jednotlivých typů smluv. Předchozí část naleznete zde Smlouva o dílo - 9/13, následující Smlouva o tichém společenství - 11/13.

Obsah

1.
Kupní smlouva
2.1
Právní úprava
2.2
Pojem a funkce
2.3
Odlišení od jiných smluvních typů podle oz
2.4
Odlišení od ks podle obchodního zákoníku
2.5
Zvláštní druhy ks
2.6
Vznik
2.7
Práva a povinnosti stran
2.8
Kupní smlouva a nabytí vlastnického práva
2.9
Odpovědnost za prodlení
2.10
Odpovědnost za vady předmětu koupě
2.11
Odpovědnost za škodu
2.12
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
2.13
Dobrovolná dražba
2.14
Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku
2.
Směnná smlouva
3.1
Darovací smlouva
3.2
Vznik
3.3
Práva a povinnosti stran
3.4
Odpovědnost stran

Úryvek

“§ 1 KUPNÍ SMLOUVA

A: PRÁVNÍ ÚPRAVA
- § 588 OZ; pro KS, kt. uzavírá podnikatel s nepodnikatelskou osobou platí i zvláštní ustanovení v § 612
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upravuje povinnosti podnikatele při prodeji věcí v obchodě
- KS neobchodní povahy v OZ je nutno odlišovat od KS v obchodním zákoníku (§ 409n.)
- zvláštní ustanovení OZ o KS se nevztahuje ani na smlouvy, jejichž předmětem je prodej podniku nebo jeho části, na koupi cenných papírů a na burzovní obchody → řídí se Obchodním zákoníkem (popř. z. č. 591/1992 o cenných papírech). Na tyto sml. jsou aplikovatelná obecná ustanovení OZ, při řešení otázek, kt. nejsou v obchodním zákoníku upraveny

B: POJEM A FUNKCE
- OZ vymezuje (§ 588) KS povinnosti prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a povinnostmi kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu
- pojmovým znakem KS je i povinnost prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k prodané věci (§ 490 odst. 1 obchod z.)
- KS je nejdůležitějším smluvním typem v tržním hospodářství → vytváří právní základ pro peněžní formu směny věcí za peníze
- KS v OZ plní funkci ve vztazích mezi nepodnikateli a mezi podnikatelem a nepodnikatelem

C: ODLIŠENÍ OD JINÝCH SMLUVNÍCH TYPŮ PODLE OZ
• Směnné smlouvy - vzniká z ní závazek oběma stranám odevzdat určitou věc → dochází k jejich výměně a odpadá placení kupní ceny
• Nájemní smlouva – závazek pronajímatele se omezuje pouze na přenechání věci k dočasnému užívání nájemci → nedochází k přechodu vlastnického práva
• Darovací smlouva – není úplatná, nabyvatel vlastnického práva není povinen zaplatit kupní cenu

D: ODLIŠENÍ OD KS PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
- Obchodní kupní smlouva má podrobnou úpravu v obchodním zákoníku je uzavírána mezi podnikateli, jestliže je při jejím vzniku zřejmé, že se uzavírá v souvislosti s jejich podnikáním – např. předmět koupě je dále prodáván v rámci předmětu podnikání kupujícího nebo má krýt potřeby související s jeho podnikatelskou činností (výrobní zařízení, zařízení kanceláří apod).
- rozhodující je, jak se objektivně jeví účel smlouvy v době jejího uzavření. KS neztrácí svoji osobní povahu, když část věcí určených k podnikání použije kupující po uzavření smlouvy pro své osobní potřeby
x OZ řídí KS, kterou kupující kupuje věc pro své podnikání, jestliže tento účel koupě není zjevný při uzavření smlouvy (např. anonymní koupě zboží v obchodě)

- obchodní charakter nemá KS, jejímž předmětem je nemovitost, a to ani v případě, kdy ji uzavírají podnikatelé v souvislosti se svým podnikáním
- pokud je nemovitost prodávána v rámci prodeje podniku, řídí se její prodej úpravou smlouvy o prodeji podniku podle ObchZ (§ 476n.), i v případě, kdy její stranou je nepodnikatel

E: ZVLÁŠTNÍ DRUHY KS
- § 612n. upravuje prodej zboží v obchodě. Tato smlouva může vzniknout mezi osobou (PO, FO), kt. je podnikatelem a prodává zboží v rámci svého předmětu podnikání a osobou (PO, FO), kt. podnikatelem není.
- vzniká i v případě, kdy kupující je podnikatelem, ale při uzavření smlouvy je zřejmé, že kupované zboží nemá sloužit podnikatelské činnosti kupujícího nebo kdy to zřejmé není, že má sloužit
- při zvláštní úpravě prodeje v obchodě je omezena smluvní volnost účastníků a je zpřísněna odpovědnost za vady věci
• Smlouva o prodeji věci na objednávku (§ 613) – prodávající nemá prodanou věc ještě k dispozici, avšak zavazuje se ji obstarat a prodat kupujícímu → tím se odlišuje od smlouvy o obstarání věci
• Smlouva „koupě z ruky do ruky“ – KS uzavíraná konkludentním způsobem, při níž její uzavření a plnění časově splývá
• při prodeji věci určené úhrnně –kupující kupuje věc ve stavu v jakém se věc nachází v době uzavření smlouvy (§ 501) – nelze uplatnit ustanovení o vyžadované jakosti věci a o jejích vadách
• koupě naděje – kupující se zavázal zaplatit určitou kupní cenu za věc, kt. má po uzavření smlouvy teprve vzniknout, a to bez ohledu na její množství a jakost. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu trvá, i když věc vůbec nevznikne.

F: VZNIK
- KS vzniká dvoustranným PÚ, kt. zakládá synallagmatický závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím
- prodávající i kupující stranou KS může být i více osob
- ke vzniku KS zákon vyžaduje, aby se účastníci dohodli na předmětu koupě a na kupní ceně → podstatné náležitosti obsahu smlouvy (essentialia negotii)
- smlouva může obsahovat i další ujednání upravující práva a povinnosti smluvních stran → obvyklé a vedlejší náležitosti obsahu (naturalia negotii a accidentalia negotii) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16776
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse