Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kvalitativní a kvantitativní chemická analýza

Kvalitativní a kvantitativní chemická analýza

Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Protokoly z laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru akademického roku 2001/2002. Protokoly z oblasti kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy obsahují principy, pracovní postupy, výpočty i rovnice chemických reakcí.
Součástí dokumetu je rovněž vypracovaná seminární práce na téma Chrom, která přináší základní informace o tomto prvku (výskyt, vlastnosti, využití).

Obsah

1.
Kvalitativní chemická analýza
- důkazové reakce kationtů a aniontů
- stanovení neznámého vzorku
2.
Kvantitativní chemická analýza
- neutralizační analýza
- příprava odměrného roztoku NaOH a jeho standardizace metodou dle Bruhnse
3.
Stanovení kyseliny sírové a kyseliny octové v neznámém vzorku
4.
Chrom
- Historie
- Výskyt
- Příprava chromu
- Vlastnosti chromu
- Využití
- Použitá literatura

Úryvek

"Princip
Úkolem kvalitativní analýzy je zjistit, z jakých složek je zkoumaná látka složena. Přítomnost složky se chemickými metodami zpravidla dokazuje tak, že se působením vhodných činidel převede dokazovaná složka na látku, jejíž vznik lze snadno smyslově zjistit (zrakem, čichem). Kvalitativní průběh reakce není podmínkou, reakce však musí být rychlá, dostatečně citlivá a pokud možno specifická pro dokazovanou složku.
Citlivost důkazové reakce je pak dána zředěním, nebo mezí postřehu a příslušným objemem roztoku vzorku. Mez postřehu je nejmenší hmotnost látky, kterou je možno danou reakcí dokázat (v μg).
Podle množství analyzované látky v daném objemu roztoku a techniky analytických operací rozlišujeme:
Metoda
Množství pevného vzorku [g]
Způsob provedení
Objem
makro
0,1 - 10
na tečkovací desce
1 kapka
semimikro
0,01 - 0,1
na filtračním papíře
1 kapka
mikro
0,0001 - 0,01
v mikro zkumavce
0,1 ml
ultramikro
< 0,0001
v makrozkumavce
5 ml
pod mikroskopem
0,01 ml
Chemikálie používané při chemickém rozboru nazýváme analytická činidla a dělíme je na:
- skupinová činidla - reaguje s celou skupinou iontů,
- selektivní činidla - reaguje jen s určitými ionty,
- specifická činidla - za daných podmínek reagují jen s jedním iontem.
Reakce kationtů
Důkaz NH4+
Při plamenové reakci nezbarvuje nesvítivou část plamene plynového kahanu.
V alkalickém prostředí se rozkládá a uvolňuje amoniak. Vzniklý amoniak detekujeme:
- čichem,
- zvlhčeným červeným lakmusovým papírkem, jenž držíme při ústí zkumavky.
Důkaz Na+
Při plamenové rekci barví nesvítivou část plamene plynového kahanu sytě žlutě.
Důkaz K+
Při plamenové rekci barví nesvítivou část plamene plynového kahanu světle fialově.
Čerstvě připravený roztok hexanitrokobaltitanu trisodného sráží z neutrálních roztoků žlutou sraženinu hexanitrokobaltitanu tridraselného.
3 K+ + Na3[Co(NO2)6] → K3[Co(NO2)6] + 3 Na+
Důkaz Ca2+
Při plamenové rekci barví nesvítivou část plamene plynového kahanu cihlově červeně.
Kyselina šťavelová o koncentraci 0,5 mol/l sráží okamžitě bílý jemně krystalický šťavelan vápenatý:
Ca2+ + (COOH)2 → Ca(COOH)2 + 2 H+
Důkaz Al3+
Hydroxidy alkalických kovů srážejí bílý průsvitný hydroxid hlinitý Al(OH)3, který se v nadbytku srážedla rozpouští za vzniku příslušného tetrahydroxohlinitanu.
Al3+ + 3 NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3 Na+
Al(OH)3 ↓ + NaOH → Na[Al(OH)4]
Přídavkem Alizarinu do tohoto zásaditého roztoku reaguje za vzniku světle červeného laku.
Důkaz Fe3+
Hexakyanoželeznatan tertadraselný sráží tmavomodrý hexakyanoželeznatan tertaželezitý (tzv. berlínská modř):
4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3 ↓
Důkaz Fe2+
Hexakyanoželezitan tridraselný sráží tmavomodrý hexakyanoželezitan triželeznatý (tzv. Thurnbullova modř):
3 Fe2+ + 2 [Fe(CN)6]3- → Fe3[Fe(CN)6]2 ↓"

Poznámka

Práce obsahuje chemické rovnice a tabulky o rozsahu 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse