Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

Kategorie: Statistika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice kvalitativního výzkumu. Nejdříve jej stručně charakterizuje, poté uvádí jeho výhody a nevýhody. Autor popisuje různé přístupy tohoto výzkumu. Dále práce seznamuje se způsoby, jak získávat data pro výzkum, a s metodami vyhodnocení a interpretace zjištěných výsledků.

Obsah

1.
Definice kvalitativního výzkumu
2.
Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu
3.
Přednosti kvalitativního výzkumu
4.
Nevýhody kvalitativního výzkumu
5.
Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
6.
Základní přístupy kvalitativního výzkumu
6.1
Případová studie
6.2
Etnografický výzkum
6.3
Zakotvená teorie
6.4
Fenomenologické zkoumání
6.5
Biografický výzkum
6.6
Akční výzkum
6.7
Zkoumání dokumentů
7.
Metody získávání dat
7.1
Kvalitativní dotazování
7.1.1
Kvalitativní rozhovor
7.1.2
Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami
7.1.3
Rozhovor pomocí návodu
7.1.4
Neformální rozhovor
7.1.5
Narativní rozhovor
7.1.6
Fenomenologický rozhovor
7.1.7
Skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění
7.1.8
Další techniky
7.2
Pozorování
7.2.1
Zúčastněné pozorování
7.2.2
Nezúčastněné a strukturované pozorování
7.3
Dokumenty a fyzická data
8.
Metody vyhodnocování a interpretace
8.1
Analýza dat případové studie
8.1.1
Důležité činnosti při analýze dat
8.1.2
Další možné postupy při analýze dat případové studie
8.2
Analýza dat v etnografické studii
8.3
Zakotvená teorie – metoda analýzy
8.4
Další přístupy k analýze dat
8.5
Analytické principy dle Teschové
9.
Použitá literatura

Úryvek

"8 Metody vyhodnocování a interpretace
Nasbíraný kvalitativní materiál se výzkumník snaží interpretovat s cílem zachytit komplexitu zkoumaných jevů a případů sociálního světa. Kvalitativní data nemají strukturovanou podobu, tudíž jejich vyhodnocení je složitější. To se projevuje i ve zprávě
o analýze dat, která často obsahuje úryvky z rozhovorů nebo například poznámky ze skupinových diskuzí. Oproti kvantitativnímu výzkumu se s analýzou dat začíná již ve fázi sběru dat. Cílem kvalitativní analýzy je nalézt odpověď na výzkumnou otázku. Dále se budeme zabývat vyhodnocováním a interpretací dat u základních přístupů v kvalitativním výzkumu.
8.1 Analýza dat případové studie
Výzkumník se může přiklonit k jednomu z dvou různých způsobů, jak dát nashromážděným datům smysl. Buď může postupovat více holisticky, nebo více analyticky neboli kódováním. Holistická analýza hledá závěry posouzením dat jako celku. Častěji se
k analýze přistupuje pomocí kódování, tedy prohledáváním dat s cílem nalézt pravidelnosti. Poté se výzkumník snaží výsledky této analýzy interpretovat jako celek.
Miles a Huberman navrhli vlastní přístup k analýze dat případové studie:
• analýza orientovaná na proměnné – zabývá se vztahy mezi dobře definovanými koncepty. Např. zkoumáme rozhodnutí adolescenta v závislosti na očekávání rodičů, na známkách ve škole a na okolí.
• analýza orientovaná na případ – považuje případ za celistvou entit u. Je orientovaná na proces. Například adolescenta můžeme sledovat několik měsíců a pozorovat, jak jsou jednotlivé události v jeho životě spjaty s rozhodnutím podat si přihlášku na vysokou školu.
Více se o nich můžete dočíst v Hendlově knize Kvalitativní výzkum.

8.1.1 Důležité činnosti při analýze dat
- Uchovávání dat a jejich organizace – data je nutné přepsat a provést vybraným způsobem transkripci. Tento pojem označuje převedení původních dat do lépe zpracovatelné podoby. Data vkládáme do počítače a volíme vhodný software.
- Segmentace – rozdělení dat do analytických jednotek. Segment musí mít význam. Běžným segmentem je odpověď informátora na položenou otázku.
- Kódování – ulehčuje popisování dat. Kód je symbol přiřazený k úseku dat takovým způsobem, že ho kategorizuje nebo klasifikuje.
- Poznámkování – během výzkumu nás napadne mnoho poznámek. Je dobré je zaznamenávat, uchovávat a organizovat. Důležité jsou poznámky o kódech a jejich vztazích mezi sebou.
- Průběžný souhrn – souhrnná zpráva o tom, co se zatím odhalilo, co je již jisté a co je nutné dále zkoumat.

8.1.2 Další možné postupy při analýze dat případové studie
- Porovnání se zvolenou konfigurací hodnot
- Vytvoření explanace
- Analýza časové řady
- Porovnání případů
- Analytická indukce"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. V textu je jedna tabulka. Čistý text je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20981
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse