Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Látky a jejich třídění - maturitní otázka 22/26

Látky a jejich třídění - maturitní otázka 22/26

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá chemickými látkami a jejich tříděním. Dále autor popisuje způsoby oddělování složek směsi, fyzikální a chemické děje a základní charakteristiky látek. Závěr pak pojednává o chemických zákonech. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Kinetika a energetika chemických reakcí - maturitní otázka 21/26, následující Periodická soustava prvků, periodický zákon - maturitní otázka 23/26.

Obsah

1.
Třídění látek
1.1
Podle skupenství
1.2
Podle složení chemicky čisté látky
1.3
Podle hranic soustavy
2.
Způsoby oddělování složek směsi
2.1
Filtrace, destilace, sedimentace, dekantace, krystalizace
2.2
Elektroforesa, extrakce, sublimace, chromatografie
3.
Fyzikální a chemické děje
4.
Základní charakteristiky látek
5.
Základní chemické zákony
5.1
Zákon zachování hmotnosti a energie
5.2
Zákon stálých poměrů slučovacích
5.3
Zákon násobných slučovacích poměrů
5.4
Avogadrův zákon
5.5
Zákon stálých poměrů objemů při slučování plynů
5.6
Periodický zákon

Úryvek

„TŘÍDĚNÍ LÁTEK
- podle několika kritérií

A) PODLE SKUPENSTVÍ
- látky - pevné - solid - s
- látky pevně vázané nestlačitelné
- kapalné - liquid - l
- látky nejsou pevně vázané - jsou tekuté, zaplňují tvar nádoby
- plynné - gas - g
- látky nejsou vázané, částice jsou daleko od seb stlačitelné

B) PODLE SLOŽENÍ
a) chemická individua - chemicky čisté látky
- tvořeny stejnými částicemi
- mají stálé charakteristické vlastnosti
- prvek - chem. individum skládající se ze stejných atomů X
- může obsahovat rozdílné izotopy
- nuklid - skládá se z atomů se stejným proton. a nukleon. číslem
- izotopy - skládají se z atomů prvku se stejným protonovým a rozdílným nukleonovým číslem
- atomy v prvcích mohou být
a) nesloučené (vzácné plyny)
b) tvořící molekuly (O2)
c) vázány v krystalové struktuře
- kovalentními vazbami - diamant
- kovalentními vazbami + Van der Walsovými silami - tuha
- kovovou vazbou - kovy

- každý prvek má mezinárodní název a název národní
- počáteční písmeno mezinárodního názvu tvoří značku prvku
+ některé další, je-li potřeba
- počet atomů v molekule se píše za značku jako dolní index
- sloučenina - chem. individuum tvořené stejnými molekulami složenými ze dvou nebo více různých atomů
- někdy tvořen samostatnými molekulami - např. CO2
- u sloučenin v pevném skupenstvím se objevují složitější útvary, zvané krystalové struktury
- v dané látce nejsou izolované molekuly - SiO2, NaCl

b) soustavy látek - směsi
- soustavy složené z několika různých čistých látek
- vlastnosti závisejí na složení, na velikosti jednotlivých částic a vzájemném rozmístění
- pokud směs obsahuje látku spojitou v celém objemu soustavy, pak tato látka tvoří tzv. disperzní soustavu (prostředí)
- v ní jsou rozptýleny, tj. dispergovány ostatní látky
zv. dispergovaný podíl
např. mlha - plyn (disp. soustava) + kapalina (disp. podíl)

homogenní koloidní heterogenní

velikost disp. částic 10-9 10-7 10-5 m

homogenní soustava - směs plynů, roztok elektrolytů a nízkomolekulárních neelektrolytů (nepolární či slabě polární látky)
- soustava má ve všech částech stejné, nebo plynule proměnlivé vlastnosti
- částice nelze rozeznat okem, lupou ani mikroskopem
roztoky - dělení - pevné (slitiny)
- kapalné (cukr + H20)
- plynné (vzduch)
- složení - neomezeně mísitelné látky
- plynné, někt. kapalné (H2O + CH3CH2OH)
- omezeně mísitelné
- pevná l. + kapalin, kapalina + kapalina
- nenasycené - možné další rozpouštění látky
- nasycené - více se za daných podmínek nerozpustí
- přesycené - za urč. podmínek zchlazení
rozpuštěná látka se vylučuje

pozn. rozpustnost = hmotnost látky, kt. se rozpustí v rozpouštědle do nasyceného stavu.“

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text práce dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17930
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse