Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Léčba a terapie drogových závislostí

Léčba a terapie drogových závislostí


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá léčbou a terapiemi drogových závislostí. Nejdříve informuje o systému prevence drogových závislostí, poté je postupně popisuje. Věnuje se primární, sekundární a terciální prevenci, včetně terapie drogových závislostí. Uvádí možnosti a způsoby léčby drogově závislých v ČR. Seznamuje s přístupy v pomoci a bio-psycho-socio-spirituálním modelem závislosti.

Obsah

1.
Závislosti – týmový terapeutický přístup, prevence
1.1.
Systém prevence drogových závislostí
2.
Primární prevence
2.1.
Cílové skupiny primární prevence
2.2.
Formy programu primární prevence
2.3.
Vrstevnické skupiny a peer programy
3.
Sekundární prevence
3.1.
Jednotlivá zařízení pro pomoc uživatelům drog
4.
Terciální prevence
5.
Terapie drogových závislostí
5.1.
Formy terapie drogových závislostí
6.
Možnosti a způsoby léčby drogově závislých v ČR
6.1.
Detoxikace
6.2.
Ambulatní léčba
6.3.
Intenzivní ambulantní léčba, denní stacionáře
6.4.
Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba
6.5.
Rezidenční léčba v terapeutických komunitách
6.6.
Doléčování
7.
Přístupy v pomoci a bio-psycho-socio-spirituální model závislosti
7.1.
Biomedicínský model
7.2.
Bio-psycho-socio-sociální model
7.3.
Public healt a harm reduction přístupy
7.4.
Sociální model
7.5.
Spirituální a morální přístup
7.6.
Bio-psycho-socio-spirituální model

Úryvek

"Systém prevence drogových závislostí
- primární prevence: cílem je předcházet problému u těch, kteří ještě nezačali užívat. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se zneužíváním návykových látek i s ostatními sociálněpatologickými jevy (dále SPJ), případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

- sekundární prevence: cílem je zastavit užívání u těch, kteří už začali experimentovat. Sekundární prevencí je tedy označováno předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání problémového užívání u osob, které jsou užíváním drogy zasaženi. Jedná se o včasnou intervenci, poradenství a léčení.

• terciální prevence: cílem je předcházení závažným zdravotním ohrožením u závislých. Řadíme sem sociální rehabilitaci, doléčování, podporu v abstinenci, ale i prevenci rizik u neabstinujících uživatelů.

V našich podmínkách vymezuje základní požadavky na prevenci materiál s názvem Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008.

PRIMÁRNÍ PREVENCE
Primární prevence se obrací na populaci jako celek nebo na vybrané skupiny uvnitř populace, tzv. cílové skupiny. V tom se právě odlišuje od prevence sekundární a terciární. Primární prevence tedy ovlivňuje názory, postoje a chování jednotlivce prostřednictvím jeho skupiny nebo společenství.
Primární prevence si obecně klade za cíl, aby vůbec nedošlo k poruše zdraví. K dosažení tohoto cíle se používají metody psychologie, pedagogiky, sociologie, veřejné politiky, reklamy, marketingu a mnoho dalších.
Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům.
Je důležité, aby její poselství neodsuzovalo a nezavrhovalo ty, kteří se už z různých důvodů už k drogám dostali. To ale neznamená, že by se uživatelé drog měli příliš „chápat“ a „šetřit od špatných pocitů“
Primární prevence má 3 typy:"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/sek.htm; http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/terc.htm; http://old.lf3.cuni.cz/drogy/articles/lecba.html; http://www.seminarky.cz/Terapeuticke-komunity-14359.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16939
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse