Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Leo Vodáček a Olga Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi

Leo Vodáček a Olga Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi

Kategorie: Management

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Přehledně členěná a podrobná rešerše se skládá ze dvou částí. První část seznamuje se základními pojmy managementu a podnikání, se školami manažerského myšlení. Vysvětluje prostředí manažerské práce, dotýká se i sociální odpovědnosti, etiky a kultury manažerské práce. Druhá část je zaměřena jednak na strukturu a obsah manažerské práce, jednak na koncepty manažerských rolí.

Obsah

1.
Základní pojmy managementu a podnikání
1.1
Významy pojmu management
1.2
Management jako disciplína, role manažera
2.
Školy manažerského myšlení a jednání
2.1
Vývoj 4 klasických směrů
2.2
Vývoj manažerských přístupů
3.
Prostředí manažerské práce
3.1
Změny
3.2
Jistota vs. nejistota
3.3
Odchylky a riziko
4.
Sociální zodpovědnost, etika a kultura manažerské práce
4.1
Společenská zodpovědnost
4.2
Společenský audit
4.3
Manažerská etika
4.4
Kultura manažerské práce
5.
Informační a znalostní podpora manažerské práce
5.1
Informační společnost
5.2
Pojem "data"
6.
Struktura a typický obsah manažerské práce
6.1
Manažerské funkce sekvenční a paralelní (průběžné)
6.2
Sekvenční funkce - plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí, kontrola
6.3
Paralelní funkce - analýza, rozhodování, implementace
7.
Koncepty manažerských rolí

Úryvek

"3.Prostředí manažerské práce ( změny, rizika a neurčitost)

Změny mohou být vnitřní nebo vnější a pozitivní nebo negativní. Dělí se podle závažnosti a časového průběhu na evoluce=pomalé a pozvolné změny a na revoluce=rychlé, prudké změny. Management změn má záměrné změny vytvářet a nezáměrné zvládat. Ve změnách se mají identifikovat a proaktivně využívat podnikatelské příležitosti.
Změna může být chápána ve dvou extrémech: hrozba x příležitost, oběť změny x lídr změny, pasivita x aktivita, adaptace x transformace, izolované chápání x systémové chápání, operativní přístup x strategický přístup. Vztah ke změnám bývá mírně negativní, je proto nutno počítat s odporem. Podle Lewina se odpor dá překonat 3 fázemi: rozmrazením, provedením změny a následným zamrazením. Jako klíčové faktory změn jsou chápány lidé, technologie, struktura, manažerské úlohy a jejich vzájemné interakce.
Jistota je ideální, nereálný stav, který předpokládá práci s jednoznačnými údaji. Nejistota (krajní mez nejistoty je neurčitost) je stav, kdy se počítá s možnými rozdíly mezi ideálem a realitou. Tyto rozdíly se označují jako odchylky, ty mohou vést k riziku (negativní i pozitivní). Je nutné uvažovat pravděpodobnost jejich výskytu a možné ekonomické důsledky. Dále je dobré vědět jak negativní rizika redukovat, pokud je to možné (ovlivnitelnost x neovlivnitelnost). Lze zavádět preventivní opatření nebo až snižovat důsledky rizika(např.- pojištění, přenos na další subjekty (smlouvami, garancemi), lepší informační zajištění, tvorba rezerv, rozložení na širší základnu (více dodavatelů), pružnost a možnost náhrady, dělení se o riziko s partnery, zvyšování kvalifikací). Změnami se dále zabývá v užší oblasti krizový management.

4.Sociální zodpovědnost, etika a kultura manažerské práce

Sociální zodpovědnost vyjadřuje ochotu i morální a kvalifikační připravenost nést důsledky svého jednání.Bývá zhmotněná ve vizi či poslání organizace. Projevuje se ve vztahu vůči organizaci i okolí. Důležitou roli zde hrají „klíčoví partneři“(interní a externí). Problémem je stanovení míry ekonomickou racionalitou a sociální zodpovědností. Nutné je předcházet konfliktům ve společnosti, ideálně jasně stanoveným posláním.
Společenským auditem rozumíme hodnocení a informování o výsledcích činnosti organizace ve vztahu k okolí, v úvahu se bere společenská efektivnost a účelnost vynaložených prostředků. Tématy bývají ekologie, zaměstnávání znevýhodněných soc. skupin aj.
Tím, co je správné a co není, se zabývá manažerská etika. Shrnuje a doporučuje správné zásady manažerského chování v rámci společenských i firemních hodnot a norem.
Zaměřuje se na utilitaritu rozhodování, práva a osobní svobody a hlediska spravedlnosti.
Do kultury manažerské práce zahrnujeme prostředí, hodnoty a cíle a pravidla v organizaci.
Podnikovou kulturou se obecně myslí sdílené názory a uznávané pravidla chování a z toho vyplývající vztahy v podniku. Pojmy v této kapitole jsou činiteli tvořící image podniku."

Poznámka

Rešerše pro předmět Teorie organizace a řízení, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy.
Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse