Název Goodness Staženo

Personální management - výpisky ze skript

Stručné, nicméně obsahově bohaté výpisky ze skript personálního managementu. Vhodné pro vytvoření orientace v tématice personálního managementu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

495x

Philip Kotler - Marketing a management I.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

355x

Philip Kotler - Marketing a management II.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

291x

Jaromír Veber a lkol.: Management - výtah

Jedná se o heslovitě zpracovaný výtah z knihy Jaromíra Vebera a kolektivu Managment - základy, prosperita, globalizace. Práce je strukturována podle k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

245x

Jak získat zákazníka? - esej z managementu

jedná se o práci, která se zabývá popisem a myšlenkami pocházejícími z knihy Jak získat zákazníka od J. Horovitze.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

238x

Margaretta Joan: Co je to managment a jaká je jeho úloha - recenze knihy

Práce založená na recenzi knihy Margretty Joan: Co je to Management, jaká je jeho úloha. Práce popisuje, co kniha objasňuje a pomáhá pochopit funkci, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

208x

Výpisky ze skript Podnikový management 1.-3. díl

Práce obsahuje stručné bodové výpisky z těchto tématických okruhů:
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

106x

Tony Merna: Risk management - recenze knihy

Jedná se o stručnou recenzi knihy Risk management od Tonyho Merny a Faisala F. Al-Thaniho. Autor představuje ve stručnosti obsah kapitol. Nejdříve vša... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

77x

Leo Vodáček a Olga Vodáčková: Moderní management v teorii a praxi

Přehledně členěná a podrobná rešerše se skládá ze dvou částí. První část seznamuje se základními pojmy managementu a podnikání, se školami manažerskéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

74x

Jaromír Veber, Jitka Srpová: Podnikání malé a střední firmy - výpisky z knihy

Práce představuje výpisky z knihy Podnikání malé a střední firmy autorů Jaromíra Vebera a Jitky Srpové. V první části se zabývá základními pojmy a otá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika


24x
1  2  »