Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Licenční smlouva

Licenční smlouva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou licenční smlouvy. Definuje, co je to licence, popisuje situaci od padesátých let. Věnuje se patentu, nabídce licence, nucené licenci a karenční době. Zmiňuje pravidla pro uzavírání, i zánik licenčních smluv.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Definice licence
1.2.
Nabídka licence
1.3.
Nucená licence
1.4.
Sublicence
2.
Uzavírání licenčních smluv
2.1.
Povinnosti poskytovatele
2.2.
Povinnosti nabyvatele
3.
Zánik licenčních smluv
4.
Závěr

Úryvek

"UZAVÍRÁNÍ LICENČNÍCH SMLUV

Při uzavírání licenčních smluv vycházíme hlavně z paragrafu 508-515 obchodního zákoníku (kdy obě strany jsou podnikateli). Licenční smlouva musí být vždy uzavřena v písemné podobě.

Pro platnost liceční smlouvy jsou nezbytné tyto náležitosti: - určení předmětu průmyslového vlastnictví, - sjednání rozsahu využívání, - určení územního omezení, - určení závazku nabyvatele o poskytovaní určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.
Předmětem licenční smlouvy může být pouze poskytování licence k chráněným nehmotným statkům z oblasti průmyslového vlastnictví.
Předmět licenční smlouvy je tedy nutno konkretizovat a vytyčit ve smlouvě: - dohodnout druh a rozsah podkladů, informací nezbytných k výkonu práva, na které byla licence udělena. Je vhodné, aby tato část byla zakotvena v příloze tvořící nedílnou součást smlouvy (pro lepší přehlednost), jde zde o nákresy, technické podklady, výpočty, apod.; - vymezit způsob užívání licence; - vymezit řízení smluveného pro realizaci práva. Je vhodné, aby se obě strany na územním vymezení dohodly. V opačném pří- padě by nabyvatel mohl své právo uplatnit bez územního omezení a mohlo by docházet ke vzájemným konfliktům.; - dále je možné vymezit, zda se jedná o výlučnou licenci, sublicenci či další licenční úpravy - obě strany se musí taktéž dohodnout na formě odměny Velikost odměny závisí na řadě faktorů, zda se jedná o sublicenci, výlučnou licenci, teritorium,... Forma odměny může být vyjádřena ve formě úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Úplata (licenční poplatek) bude pochopitelně u každé licence jiná. Její určení může být stanoveno např. procentuálně k počtu výrobků vyrobených pomocí poskytnuté licence. Odměna může být také limitována maximální výší za určité období. Je také možné , aby se obě strany dohodly o bezúplatném poskytnutí licence.
Jak poskytovateli tak nabyvateli vyplývají ze zákona (obchodní zákoník) určité povinnosti.
Povinnosti poskytovatele: - po uzavření smlouvy musí poskytnout veškeré podklady a informace k výkonu práva dle licenční smlouvy, - učinit právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatele, - udržovat právo po dobu trvání smlouvy, a to v případě, že to povaha práva vyžaduje (např. placení poplatků spojených s udržováním ochrany), - povinnost zápisu do rejstříku."

Poznámka

Informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera167
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse