Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Licenční smlouva

Licenční smlouva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce nejdříve stručně uvádí historický vývoj licenčního podnikání v ČR. Definuje, co je to licence, patent, výlučná licence, sublicence a karenční doba. Zabývá se nejen problematikou uzavírání i zánikem licenčních smluv, ale také nabídkou licencí. Zmiňuje se o Úřadu průmyslového vlastnictví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uzavírání licenčních smluv
2.1.
Povinnosti poskytovatele
2.2.
Povinnosti nabyvatele
3.
Zánik licenčních smluv
4.
Závěr

Úryvek

"Majitel patentu může poskytovat práva k využívání vynálezu různým způsobem. Jedním z nich je nabídka licence.
V tomto případě majitel patentu nebo přihlašovatel vynálezu podá oznámení Úřadu průmyslového vlastnictví o poskytnutí licence. Touto formou se majitel vzdává svého výlučního práva k využívání patentu. Prohlášení o nabídce licence je závazné a nelze od něj odstoupit. Po uzavření písemné smlouvy o převedení vynálezu vzniká třetí osobě právo k jeho využívání. Nabídku licence vyznačí Úřad průmyslového vlastnictví v patentovém rejstříku. Při nabídce licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence.

V ojedinělých případech Úřad průmyslového vlastnictví může udělit tzv. nucenou licenci.
Děje se to jen v těch případech, kdy majitel patentu ve stanovené době vynález vůbec nebo nedostatečně využívá a to bez jakéhokoliv náležitého odůvodnění.
Na ochranu majitele patentu je stanovena tzv. karenční doba, stanovená na 4 roky od podání přihlášky vynálezu, nebo3 roky od udělení patentu. Teprve po uplynutí karenční doby lze udělit nucenou licenci (v úvahu se bere doba, která uplyne později).

Tento státní zásah zabraňuje zbytečnému blokování patentů a odmítání licenčních nabídek. Bez ohledu na využívání či nevyužívání patentu může být nucená licence udělena z důvodu ohrožení veřejného zájmu (obrana státu, ochrana životního prostředí, péče o zdraví obyvatelstva, atd.). Majiteli patentu i v těchto případech zůstává právo na úhradu licence.
Majitel patentu může také poskytnout nabyvateli tzv. výlučnou licenci. Při níž se poskytovatel výslovně zavazuje, že licenci neposkytne žádné třetí osobě.
Ve smlouvě může být také stanoveno, zda poskytovatel bude užívat předmět licence. Ze zákona vyplývá ještě jedno omezení a to, že nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva, který je obsahem licenční smlouvy, jiným osobám.
Tato tzv. sublicence je možná jen tehdy, když se na tom obě strany ve smlouvě výslovně dohodnou.
Veškeré licence, nabídky licencí, nucené licence a převody patentů musí být vyznačeny v patentovém rejstříku(rejstřík užit. vzorů).

UZAVÍRÁNÍ LICENČNÍCH SMLUV
Při uzavírání licenčních smluv vycházíme hlavně z paragrafu 508-515 obchodního zákoníku (kdy obě strany jsou podnikateli).
Licenční smlouva musí být vždy uzavřena v písemné podobě.
Pro platnost licenční smlouvy jsou nezbytné tyto náležitosti:
- určení předmětu průmyslového vlastnictví,
- sjednání rozsahu využívání,
- určení územního omezení"

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uváděných informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera333
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse