Likvidace


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá likvidací. Obsahuje právní, účetní a daňové souvislostí týkající se likvidace. Uvádí případy, kdy dochází ke zrušení společnosti bez likvidace, charakterizuje osobu likvidátora. Věnuje se náležitostem zahájení a právního ukončení likvidace.

Obsah

1.
Zánik společnosti likvidací
2.
Dva druhy zrušení
3.
Zrušení společnosti bez likvidace
4.
Faktor času v likvidačním procesu
5.
Způsoby ukončení likvidace
6.
Likvidátor
7.
Harmonogram likvidace
8.
Účetní a daňové aspekty likvidace
8.1.
Mimořádná účetní závěrka
8.2.
Uzavření účetnictví
8.3.
Povinnosti k jednotlivým daním

Úryvek

"Ke dni ukončení likvidace je úkolem likvidátora:

o Uzavření účetních knih obchodní společnosti „v likvidaci“.
o Sestavení mimořádné účetní závěrky ke dni ukončení likvidace.
o Určení daňového základu likvidované společnosti.
o Vykázaný hospodářský výsledek je zapotřebí mimoúčetně upravit a převést účetní HV na daňový HV.
o Zpracování daňového přiznání za uplynulou část zdaňovacího období.
o Vyčíslení likvidačního zůstatku, který je možno rozdělit mezi společníky.
o Likvidační zůstatek lze mezi společníky dělit jen po uspokojení nároků všech známých věřitelů společnosti (§ 75 odst. 2 ObchZ).
o Odvedení srážkové daně.
o 15 % z rozdílu mezi likvidačním zůstatkem a nabývací cenou podílů.
o Vyjádření závazků vůči jednotlivým společníkům a jejich vyrovnání.
o Splacením tohoto závazku jsou všechny účty společnosti vyrovnány

Odpovědnost za zpracování účetnictví likvidované společnosti :
o povinnost zajištění bilanční kontinuity
o (§ 19 odst. 4 ZOÚ). Dodržení bilanční kontinuity znamená, že konečné zůstatky z mimořádné účetní závěrky souhlasí s počátečními zůstatky zahajovací rozvahy ke dni vstupu společnosti do likvidace. Toto platí i pro podrozvahové účty.
o V průběhu likvidace vede společnost jako účetní jednotka standardní účetnictví.
o Pokud likvidace trvá i po posledním dni řádného účetního období, sestavuje společnost v likvidaci řádnou účetní závěrku k poslednímu dni účetního období.
o Poté otevírá účetní knihy a pokračuje ve vedení účetnictví až do okamžiku, k němuž je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.

Účetní závěrky v průběhu likvidace - specifika :
o vliv § 20 odst. 2 ZDP na účetnictví likvidované společnosti. U poplatníků,
u kterých dochází ke zrušení likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření z likvidace obchodního jmění poplatníka upravený podle § 23 až § 33 ZDP,
o sestavení účetní závěrky.
o Účetní jednotky, které vstoupí do likvidace v běžném účetním období, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace.
o Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí.

Uzavření účetnictví:
o Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře účetní jednotka v likvidaci účetní knihy a sestaví účetní závěrku, v níž vykáže závazek vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daňové povinnosti.
o K následujícímu dni otevře znovu účty majetku a závazku a zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku.

Zdanění likvidačního zůstatku
Účtování o podílu na likvidačním zůstatku
Povinnosti k dani z příjmů:
o v § 23 odst. 8 písm. a) ZDP – u poplatníků - právnických osob, vedoucích účetnictví, se výsledek hospodaření, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni zahájení likvidace, upraví
o zůstatky"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/zanik-firmy/priklad/

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse