Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lineární regresní model změny průměrné hrubé mzdy v závislosti na hrubém domácím produktu

Lineární regresní model změny průměrné hrubé mzdy v závislosti na hrubém domácím produktu

Kategorie: Ekonomie, Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je lineární regresní model změny průměrné hrubé mzdy v závislosti na hrubém domácím produktu. Práce si klade za cíl v oblasti jednoduché regresní analýzy průřezových dat, i v problematice časových řad analyzovat, následně zvolit nejvhodnější model a ověřit ho po ekonomické, statistické a ekonometrické stránce. Výsledky autor komentuje a komparuje s předpoklady, z nichž vyvozuje závěry.

Obsah

1.
Úvod – teoretická východiska
2.
Cíl
3.
Metodika
4.
Průřezová data – jednoduchá regresní analýza
4.1.
Aritmetický průměr
4.2.
Medián
4.3.
Rozptyl
4.4.
Směrodatná odchylka
4.5.
Šikmost
4.6.
Bodový diagram
4.7.
Kvantifikace modelu na datech – struktura zápisu:
4.8.
Graf vyrovnaných hodnot
4.9.
Statistická verifikace
4.9.1.
RESET test
4.9.2.
Test nelinearity – čtverce
4.9.3.
Test nelinearity – logaritmy
4.9.4.
T-testy a intervaly spolehlivost parametrů
4.9.5.
T-testy parametrů
4.10.
ANOVA – analýza rozptylu
4.10.1.
Koeficienty determinace
4.10.2.
F-test
4.11.
Interval spolehlivosti pro regresní model
4.12.
Pás spolehlivosti pro regresní model
4.13.
Ekonometrická verifikace
4.13.1.
Whiteův test
4.13.2.
Durbinův-Watsonův test
4.13.3.
Chí-kvadrát test
4.14.
Shrnutí
5.
Analýza časové řady
5.1.1.
Analýza rozptylu (ANOVA)
5.1.2.
Testy významnosti regresních parametrů
5.1.3.
Celkový F-test
5.1.4.
Intervaly spolehlivosti pro parametry (95% konfidenční interval)
5.1.5.
ARCH test
5.1.6.
Durbin-Watsonův test
5.1.7.
Chí-kvadrát test
6.
Závěr
7.
Literatura

Úryvek

"2 Metodika

Podle ekonomické teorie je závislost HDP na hrubé mzdě predikována tímto způsobem: HDP je přímo úměrná zvyšování průměrné hrubé mzdy, to znamená, že se společně se zvyšujícím se HDP zvyšují i hrubé mzdy a další důchody. Pro zkoumání a analýzu tedy budeme uvažovat lineární závislost mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou, tudíž očekáváme, že znaménko u parametru bude kladné a u parametru také kladné. Pro celou práci jsme si zvolili 5% riziko, tzn. .
Pro časovou řadu očekáváme, že růst průměrné hrubé mzdy v čase bude růst, tudíž oba parametry a by měly nabývat kladné hodnoty.

3 Průřezová data – jednoduchá regresní analýza


Tabulka 1: Popisné charakteristiky
Vysvětlovaná proměnná (HM) Vysvětlující proměnná (HDP)
Průměr 20 431 8,2803e+005
Medián 20 342 8,3666e+005
Variační rozpětí 9 521 2,91E+05
Rozptyl 6 420 649 8016158089
Směrodatná odchylka 2 533,9 89533
Variační koeficient 0,12 0,10813
Šikmost 0,20 -0,33673
Špičatost -0,80 -1,1942


3.1 Aritmetický průměr
Vzhledem k výpočtu aritmetického průměru jsme došli k závěru, že průměrná mzda za sledované období je 20 431 kč, průměr HDP za dané období je 8,2803e+005 mil. Kč.

3.2 Medián
Mzda 20 342 kč a hdp o hodnotě 8,3666e+005 dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu.

3.3 Rozptyl
Rozptyl (disperze, variance) je jedna z nejvýznamnějších charakteristik variability statistického souboru. Je mírou variability ve smyslu rozptýlení kolem střední hodnoty, taktéž i ve smyslu vzájemného rozptýlení hodnot. Platí zde přímá úměrnost mezi rozptylem a rozptýlením hodnot, čím je větší, tím je i vzájemné rozptýlení hodnot v souboru větší.

3.4 Směrodatná odchylka
Směrodatná odchylka vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.
V naší seminární práci to lze interpretovat tímto způsobem:průměrný plat je 20 431
2 533,9 kč. Průměrné HDP je 8,2803e+005 89533 mil. kč.

3.5 Šikmost
V charakteristikách polohy vysvětlované proměnné jsme spočítali, že má medián menší hodnotu než průměr, lze tedy konstatovat, že se jedná o levostranné zešikmení dat. Vysvětlující proměnná má větší hodnotu mediánu než průměru, tudíž jde o pravostranné zešikmení hodnot."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů, tabulek a obrázků. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24074
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse