Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Litosféra - maturitní otázka 3/27

Litosféra - maturitní otázka 3/27

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka se věnuje litosféře, zkoumá stavbu a složení zemského povrchu. Popisuje důvody a důsledky pohybů litosférických desek, zabývá se zemskou kůrou, jejím složením a jejími typy. Stručně seznamuje s georeliéfem a v závěrečných dvou částech se zaměřuje na endogenní a exogenní pochody. Vysvětluje jejich vznik, principy a především si všímá jejich dopadů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Kartografie - maturitní otázka 2/27 a následující zde Atmosféra - maturitní otázka 4/27.

Obsah

1.
Stavba a složení zemského povrchu
1.1.
Zemská kůra
1.2.
Zemský plášť
1.3.
Zemské jádro
1.4.
Litosférické desky
2.
Zemská kůra
2.1.
Horniny
2.1.1.
Vyvřelé horniny
2.1.2.
Usazené horniny
2.1.3.
Přeměněné horniny
2.2.
Pevninská zemská kůra
2.3.
Oceánská zemská kůra
2.4.
Přechodná zemská kůra
3.
Georeliéf
4.
Endogenní pochody
4.1.
Vulkanismus
4.2.
Zemětřesení
4.3.
Horotvorná činnost
5.
Exogenní pochody
5.1.
Svahové pochody
5.2.
Říční (fluviální) pochody
5.3.
Kryogenní pochody
5.4.
Větrné (eolické) pochody
5.5.
Mořské (marinní) pochody
5.6.
Biogenní pochody
5.7.
Antropogenní pochody

Úryvek

"Zemská kůra
Zemskou kůru tvoří prakticky všechny známé chemické prvky, samostatně se v ní vyskytují jen některé (např. zlato a platina). Prvky vytvářejí nerosty (minerály), jejichž směsí vznikají horniny – základní stavební jednotky zemské kůry.
Horniny rozdělujeme dle původu na vyvřelé (vulkanické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Ve stavbě zemské kůry převažují vulkanické horniny (95%), pouze 5% kůry tvoří sedimenty a metamorfity. Pevnina je však ze ¾ tvořena usazeninami.
Vyvřelé horniny vznikly krystalizací magmatu. Horniny, které ztuhly v hlubinách zemské kůry, se nazývají hlubinné a žilné vyvřeliny, na povrchu byly vykrystalizovány tzv. výlevné vyvřeliny. (žula, znělec, čedič…).
Usazené horniny vznikají procesem sedimentace – usazováním. Starší horniny byly rozrušeny, následně dopravovány činností vody, větru či ledovce a na závěr ukládány. Prvotní fází sedimentů je zvětrávání starších hornin. Zvětráváním se horniny fyzikálními nebo chemickými procesy rozrušují a vytvářejí se z nich zvětraliny. Fyzikální zvětráváni je způsobeno změnami teploty, tlaku i objemu hornin a mechanickým působením organismů. Chemické zvětrávání je způsobeno vodou, vzdušným kyslíkem a oxidem uhličitým (oxidace, redukce, rozpouštění). Míra a charakter zvětrávání jsou ovlivněny hlavně klimatickými podmínkami. Pro teplé a suché oblasti je typické fyzikální, pro vlhké a mírně teplé oblasti chemické zvětrávání. Např. rozpuštěním vápence vznikají krasové jevy na zemském povrchu (závrty, propasti, kaňony), ale i v podzemních prostorech (jeskyně, krápníky). Z nejznámějších sedimentárních hornin lze jmenovat pískovec, slepenec, vápenec…
Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) vyvřelin a sedimentů. Příčinou metamorfózy hornin je vysoký tlak a teplota v hlubinách zemské kůry. Přeměnou se také mění nerostné složeni hornin. Např. ruly, fylity a svory.
Zemská kůra se rozděluje na pevninskou, oceánskou a přechodnou:
Pevninská zemská kůra obsahuje tři vrstvy: sedimentární (nejčastěji ve vrchní části), žulovou a čedičovou. Má mocnost 20-80 km a tvoří 64 % objemu zemské kůry. Tvoří kontinenty a přilehlé části některých moří.
Oceánská zemská kůra je složena pouze z tenké sedimentární vrstvy a mohutné vrstvy čedičové. Vznikla v oblastech přechodu pevnin v oceány. Její mocnost je mezi 6-15 km, tvoří 21 % objemu zemské kůry. Tvoří dna všech oceánů a některých hlubokých moří.
Přechodná zemská kůra je složena pouze z tenké sedimentární vrstvy a mohutné vrstvy čedičové. Vznikla v oblastech přechodu pevnin v oceány a tvoří asi 15 % celkového objemu zemské kůry. Oblast Černého moře a Kaspického jezera.
Pevninská zemská kůra je mnohem starší než kůra oceánská. Její základ (jádra pevnin) tvoří tzv. štíty staré několik miliard let. Štíty jsou nejstabilnější části zemské kůry a v jejich horninovém složení převládají hlubinné vyvřeliny a metamorfované horniny. Na Zemi rozlišujeme celkem 9 štítů: baltský, kadandský, aldanský, africký, indický, australský, brazilský, guayanský a antarktický. Na štíty navazují platformy.
Nejen pevnina, ale i oceánské dno je rozděleno na několik oblastí. Okrajovou část oceánu tvoří pevninský šelf, který je složen z pevninské kůry a sahá do hloubek max. 200 m. Šelf postupně přechází v pevninský svah (klesá do hloubek 1 500 m, mocnost pevninské kůry se zmenšuje). Třetí část dna oceánu je pevninské úpatí (hloubky 1 500 – 3 000m. leží na pevninské i oceánské kůře. Plošně největší obsah připadá na oceánské lože (tvořeno výhradně oceánskou zemskou kůrou, v hloubkách 3 000-6 000 m). V této části oceánu se vyskytují oceánské pánve a středooceánské hřbety. Nejhlubší místa oceánu nazýváme hlubokooceánské příkopy (např. Mariánský příkop), které vznikají v místech podsouvání jedné litosférické desky pod druhou."

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse