Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logika a přísloví

Logika a přísloví

Kategorie: Etnologie, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá okolnostmi vzniku lidových přísloví v historickém kontextu, nahlíží na společenské a přírodní podmínky, které měly určující vliv na vznikající přísloví. Zkoumá povahu přísloví a jejich význam v poznání společnosti. Popisuje řadu aspektů nazírajících na problematiku vzniku přísloví a jejich výkladu, jednak přirozeného, jednak za použití logických vazeb a pojmosloví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Logika a přísloví
3.
Povaha přísloví a jejich význam v poznání společnosti
4.
Pojmy a jejich určení v lidové filozofii
5.
Závěr

Úryvek

" Vztahy rozsahu pojmů. Stejnorodý kolektiv z hlediska určitého znaku se ale může jevit úplně odlišně z hlediska znaků dalších a může se stát, že dochází k rozdělení celého rozsahu na více logických tříd. Tak například charakteristika rozdílu mezi venkovem a městem říká: „Sedlák a měšťan čím se dělí?Zdí“. V této zkratce je obsažen celý rozpor mezi oběma třídami, přičemž ale jsou to všechno lidé.
Inkluze rozsahů. Může se stát, že rozsah jednoho pojmu je zcela obsažen v rozsahu druhého. Potom mluvíme o inkluzi jednoho rozsahu ve druhém. „Mnoho lenochů, mnoho hříšníku“- podle lidového názoru jsou již nutně všichni lenoši hřešící.
Zkřížené pojmy, průnik dvou rozsahů. Rozsah dvou či více pojmů může mít určitou logickou třídu společnou. Ty předměty, patřící do této skupiny, mají potom znaky obou nebo většího počtu pojmů. „Ctnosť a pěknosť jesť milá společnost“. oba znaky jsou tu společené. Životní zkušenost ale častěji říkala přesněji: „Ctnosť a krása velmi spolu svědčí, ale řídko bývají“. Obecně řečeno, většinou třída těch jedinců, kteří mají více společných znaků, bývá méně početná než třída těch, kteří jih mají méně.
Rozsah pojmu a procesy. Lidová filozofie nevidí v pojmu odraz reality, který by byl pořád stejný. „Pilní i sebe vespolek i lenivého pohánějí“. Zde vidíme důležitou stránku lidových úvah- lidový filozof nerozděluje lidi na pilné a lenivé, ale vidí kolektiv lidí v pracovním procesu,ve kterém se jejich vlastnosti utvářejí. kolektiv tedy ovlivňuje ty, keří zaostávají, i ty, keří se tak povzbuzují k vyšším výkonům. Kolektiv tak může působit na jednotlivce, změnit jeho vlastnosti a umožnit mu tak splynout s tímto kolektivem.
Dělení rozsahu poměrem k určité věci či ději. Rozdělit rozsah pojmu můžeme tak, že si uvědomíme vztah zkoumaného pojmu k určitým věcem či dějům. Například: „Vojna pro jednoho kojná, pro druhého chrt, pro třetího smrt“. Není snad třeba rozebírat, pro koho byla vojna „kojnou“, kdo z ní ždímal, co šlo a koho zase štvala a usmrcovala.
Poznámka o pojmech abstraktních. Lidové myšlení má velmi velké množství abstrakcí. Vysoký stupeň abstrakce totiž umožnuje zase řadu konkrétních specializací a využití. Hesla „Opatrnosti nikdy nezbývá“ můžeme například použít ve velmi širokém spektru prípadů.
Lidová filozofie dovede velmi dobře najít vazby mezi abstraktními pojmy. „Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou“ Společná vazba, společná existence obou ukazují na společný kořen, společný vznik těchto pojmů.
Souvislost pojmů a soudů. Vztahy mezi pojmy, které jsou tak důležité pro život, můžeme zachytit jedině větami. Tak vznikají soudy, kterými v realitě odrážíme souvislost věcí a procesů.

Celá práce je pouhým nahlédnutím do daného problému, neboť na jeho důkladné studium by bylo zapotřebí podstatně více času a literatury. Přísloví a pořekadla jsou ale výbornou a hlavně nevysychající studnicí lidské moudrosti a je velmi dobře možné se z nich poučit a ušetřit se tak v životě mnohých nepříjemností."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse