Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logistika a dopravní systém podniku

Logistika a dopravní systém podniku

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce obsahuje základní vymezení pojmu logistika, její vývoj a význam v ekonomice. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti logistiky s dopravou. Především se souvisejícími náklady, a vlivem logistiky na systém dopravy. Je popisována vzájemnost logistiky a skladového systému, logistiky a systému zakázek, logistiky a systému balení, dopravy a pomocných prostředků nakládky, i logistiky a informačního systému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu logistika, její vývoj
3.
Význam logistiky v ekonomice
4.
Logistika ve vzájemné souvislosti s dopravou
5.
Doprava a s ní související náklady
6.
Vliv logistiky na systém dopravy
7.
Vzájemné působení logistiky a skladového systému
8.
Vzájemné působení logistiky a systému zakázek
9.
Vzájemné působení logistiky a systému balení, dopravy a pomocných prostředků nakládky
10.
Vzájemné působení logistiky a informačního systému.
11.
Závěr

Úryvek

"Logistika:
1. je idealistický formalistický směr v soudobé teorii logiky.
2. je matematická logika - někdy nazývaná symbolickou logikou.
3. vojenský termín, který v prvopočátku zastřešoval vojenská zásobování armád a jeho organizační složku založenou na moderních matematických metodách.

Pro náš výklad bude zřejmě nejpoužitelnější druhá a třetí definice či vysvětlení. Skutečnosti, které jsou v nich obsaženy jsou pravdivé. To znamená, že původně byl opravdu pojem logistiky poprvé použit ve vojenské terminologii. Tehdy se vztahoval k řešení problémů dopravy a organizace pohybu a ubytování vojsk. Tyto počátky se datují na začátek II. světové války, kdy se tehdejší logistika objevila ve významu systémového řízení problémů souvisejících s pohybem vojska.

Je samozřejmé, že se každá vědní disciplína, tak i logistika vyvíjí. Nejprve sloužila k dosažení úspěchů ve válce, posléze je používána také v ekonomice. K tomuto spojení došlo v šedesátých letech, kdy zahrnovala takové pojmy, jako jsou optimalizační postupy při tvorbě, řízení a regulaci procesů vně i uvnitř podniku. Tady bychom se už měli zmínit o konkrétních definicích.

Zde jsou nejvýraznější tři z nich :
1. Logistika je tedy v širším smyslu myšlenkovým postojem, který přináší užitek všude tam, kde celkové posuzování po sobě následujících a probíhajících procesů vede k optimalizaci.
2. Logistika je souhrn všech činností, které uživateli slouží k zabezpečení hmotných toků a s nimi souvisejících toků informací a energie.
3. V užším smyslu v aplikaci na podnik, se vztahuje logistika na všechny materiální a komunikativní pochody během a po produkci zboží a to uvnitř a vně podniku.
Zobecněním těchto definicí dostáváme fakt, že tématika spojená s logistikou pro maximální optimalizaci by měla sjednotit všechny vývojové fáze výrobku - od průzkumu trhu /zjištění potřeb/, až po vlastní distribuci zboží.

Poslední článek řetězu - distribuce úzce souvisí s dopravou. Právě zde se dostáváme k hlavnímu, strategickému tématu této seminární práce - vztahu logistiky a dopravy.

Pro snazší a jasnější pochopení musíme brát v úvahu následující souvislosti:
- doprava a logistika nejsou identické, ale problémově příbuzné,
- doprava je podstatnou oblastí logistiky,
- doprava je integrující součástí celého logistického systému,
- logistika nevytváří všeobecně žádné nové produkty, avšak koordinovaným systémovým pohledem na obstarávání, výrobu a distribuci umožňuje používání nových, změněných metod."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce do předmětu Logistika - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse