Lokalizace v logistice

Kategorie: Logistika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z logistiky vysvětluje druhy rozhodování o lokalizaci. Představuje tradiční typy variant umísťování výrobních závodů a skladů. Objasňuje, co je to materiálový index při rozhodování o lokalizaci. Sleduje, které globalizační faktory ovlivňují rozhodování o lokalizaci. V závěru jsou popsány metody pro hledání vhodného rozmístění.

Obsah

1.
Druhy rozhodování o lokalizaci
2.
Tradiční typy variant umisťování výrobních závodů a skladů
3.
Obvyklé varianty umisťování skladů
4.
Aglomerační úspory
5.
Lokalizační úspory
6.
Urbanizační úspory
7.
Materiálový index při rozhodování o lokalizaci
8.
Globalizační faktory ovlivňující rozhodování o lokalizaci
9.
Projevy dnešní dynamiky v lokalizaci
10.
Řešení konfliktu lokalizačních faktorů
11.
Metody pro hledání vhodného rozmístění
11.1.
Metoda CRAFT
11.2.
Trojúhelníková metoda
11.3.
Metoda kruhová
11.4.
Metoda souřadnic

Úryvek

"Lokalizace v logistice
Lokalizace v obecném smyslu znamená umístění, položení do určitého místa či prostředí, volbu stanoviště, prostorové umístění.
Problém lokalizace se v logistice dotýká výrobních jednotek, skladů surovin a materiálů, rozpracovaných a hotových výrobků, překladišť, kontrolních stanovišť, dopravní infrastruktury a dalších.
Druhy rozhodování o lokalizaci
- zda má být podnik nebo jeho provozovna založena doma nebo v zahraničí (vnitrostátní, případně mezistátní volba stanoviště),
- ve kterém regionu v rámci státu se má příslušná jednotka umístit (regionální volba stanoviště),
- volba území uvnitř regionu (lokální volba stanoviště),
- uspořádání uvnitř podniku (vnitropodniková volba stanoviště).

Tradiční typy variant umísťování výrobních závodů a skladů
1. Umístění podle surovin (materiálová orientace) – hledisko nejnižších dopravních nákladů na opatření surovin, pomocného materiálu a provozních látek. Převažuje u výrob, kde dochází zpracováním k ubývání hmotnosti.
2. Pracovní orientace – rozhoduje se nejen podle nízkých mezd, nýbrž také podle dostupnosti kvalifikované pracovní síly, a to zvláště u pracovně intenzivních odvětví (optika, textilní průmysl, výroba hraček). Při lokalizaci do malých míst však vznikají náklady na dopravu pracovní síly z širokého okolí.
3. Orientace podle dopravy a energie – výrobní jednotky se umisťují v přístavech, dopravních uzlech (zpracování ropy, obchod s bavlnou, zpracování obilí apod.).
4. Orientace podle životního prostředí – umisťování tam, kde jsou nejnižší dodatkové náklady na ochranu životního prostředí.
5. Orientace podle trhu - týká se zejména velkoobchodu, maloobchodu, potravinářství, stavebnictví.

Obvyklé varianty umisťování skladů
1. Při umístění skladů podle strategie orientované na výrobu do bezprostřední blízkosti výrobních jednotek, pak vznikají problémy s rychlostí dodávek. Způsob je vhodný skladů vstupních surovin, které se rychle kazí, a u skladů určených pro sdružování nebo kompletaci dodávek.
2. Podle strategie středového umístění se sklady umisťují někde doprostřed vzdálenosti mezi konečným spotřebitelem a výrobcem. Volí se tehdy, když je potřeba zajistit rychlost dodávek a když výrobce má různorodý sortiment vyráběný v několika výrobních lokalitách.
3. Strategie umisťování skladů v těžišti vede ke zřízení skladu nebo distribučního centra v takovém místě, které minimalizuje náklady na přepravu produktů mezi výrobou a trhem.
Aglomerační úspory
- Externí úspory z rozsahu, kterých firmy a další subjekty (veřejný sektor) dosahují díky koncentraci aktivit v území. Jsou to exogenní "výhody" tj. pozitivní externality, které subjekt získává, když se lokalizuje do území, kde existuje určitá koncentrace

- obyvatel, firem nebo jiných subjektů a aktivit.

- Mají vliv na produkční funkci dané firmy, ve svém důsledku snižují náklady a dávají firmě, která se lokalizovala do území, kde realizuje aglomerační úspory, konkurenční výhodu.

- Mají charakter lokalizačních a urbanizačních úspor

Lokalizační úspory
- Lokalizační úspory souvisí se snižováním nákladů díky územní koncentraci určitého odvětví v území tj. prostorové blízkosti specifických výrob resp. aktivit, které jsou vzájemně provázány (odběratelsko-dodavatelské vztahy).

- Konkrétně dochází např. ke snížení dopravních nákladů, zesílení vazeb mezi podniky, tvorbě nadstandardních vztahů, sdílení technologií apod.

Urbanizační úspory
-Urbanizační úspory snižují náklady všech firem v území díky jejich lokalizaci v urbanizované oblasti. Patří sem snížené dopravní náklady, blízkost a velikost poptávky, blízkost úřadů, široká nabídka práce (jak co do ceny tak kvalifikace) apod."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy. Čistý text je cca 4 strany. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23959
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse