Název Goodness Staženo

Logistika - materiály ke zkoušce po 1. semestru

Tato práce, která je bohatě doprovázena obrazovou přílohou a příklady, podrobně rozepisuje tyto okruhy z logistiky:
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

92x

Základy logistiky - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky z logistiky. Text velmi stručně a věcně seznamuje se základy logistiky. Jsou zde vypsány nejen základní definice a histo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

58x

Servisní logistika - vypracované otázky

Jedná se o soubor vypracovaných otázek ke zkoušce z logistiky. Text uvádí např. definici logistiky, logistické funkce a metody, specifikace logistické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

6x

Lokalizace v logistice

Práce z logistiky vysvětluje druhy rozhodování o lokalizaci. Představuje tradiční typy variant umísťování výrobních závodů a skladů. Objasňuje, co je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

4x

Klíčová měřítka v logistické a procesní výkonnosti

Práce podává přehled kritérií výkonnosti v kontextu logistiky a řízení procesů. Nejprve přibližuje klíčové indikátory logistické výkonnosti a poté se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management

2x

Obecné a aktuální problémy globálních dodavatelských řetězců a směry řešení

Práce se zabývá logistikou a jejími problémy v kontextu globalizace. Nejprve shrnuje znaky současného prostředí relevantní pro logistiku a formou sché... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management

2x

Logistický management

Soubor osmi vypracovaných otázek z logistického managementu začíná okruhy zaměřenými na push a pull princip a aktivní a pasivní logistické prvky. Dalš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management


2x