Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Lokální a globální veřejné politiky - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 13/19

Lokální a globální veřejné politiky - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 13/19

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky přibližuje znaky, aktéry a souvislosti lokálních a globálních veřejných politik. V rámci tématu lokální politiky je samostatná pozornost věnována územnímu plánování. Předchozí část série naleznete zde Techniky a metody financování sociálního zabezpečení - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 12/19 a následující zde Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným politikám ČR - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 14/19.

Obsah

1.
Členění veřejných politik
2.
Obecní politika
2.1.
Charakteristika
2.2.
Přednosti
2.3.
Evropská charta místní správy
3.
Regionální politika
3.1.
Charakteristika
3.2.
Regionální politika v ČR
4.
Územní plánování
4.1.
Vymezení
4.2.
Kompetence jednotlivých státních orgánů
4.3.
Základní nástroje
4.4.
Průběh pořizování územního plánu
4.5.
Schvalování územního plánu
5.
Globální politika
5.1.
Charakteristika
5.2.
Horizontální sítě
5.3.
Tři základní pohledy na politickou globalizaci
5.4.
Globální politika
5.5.
Aspekty globalizace
5.5.1.
Internacionalizace státu
5.5.2.
Transnacionalizace politiky
5.6.
Příklady globálního vládnutí

Úryvek

"Lokální a globální veřejné politiky
Základní charakteristiky lokálních politik, jejich přednosti a nevýhody. Obecní a regionální politiky. Vztah regionální politiky a politik územního rozvoje (územní plánování). Aktéři těchto politik (= subjekty + objekty). Základní charakteristiky globálních politik a jejich aktéři. Příklady globálního vládnutí

VP lze dělit dle:
• segmentů veřejného zájmu – obranná, kulturní, vzdělávací, energetická, zdravotní,…
• času – krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
• subjektů – kdo ji tvoří a vykonává; objektů – na koho dopadá

Na tvorbě VP na jednotlivých úrovních se podílejí všechny subjekty společenského života, občany počínaje a nadnárodními subjekty konče. Každá úroveň VP má své opodstatnění. Pro řešení místních problémů je vhodná lokální politikách, protože její představitelé nejlépe znají místní podmínky, naopak po zabývání se globálními problémy je nejlépe zvolit politiku světovou, která svým působením dokáže překonat hranice národních států i kontinentů.

Základní charakteristiky lokálních politik, přednosti, aktéři
Lokální politika (LP) = obecní politiky
• základní úroveň realizace veřejné politiky (VP)
• realizuje se na úrovni obce, popř. v rámci meziobecní spolupráce, kdy se dvě a více obcí dohodnou na spolupráci v konkrétní oblasti LP – odpadové hospod., založení/provoz školy, cestovní ruch, technická infrastruktura,…
• další oblast působení LP - rozvoj sociální péče, bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoje, potřeba informací, výchova a vzdělávání, kulturní rozvoj, ochrana veřejného pořádku – tzn. uspokojování potřeb občanů
• subjekty – zastupitelstvo a rada obce, starosta, občané, občanská sdružení, nadace, o.p.s., politické strany, církve a ostatní organizace působící ve veřejném zájmu s vlivem na LP
• objekty – občané obce, organizace působící v obci
• poměrně autonomní součást celkové VP, prostředek pro těsnější spojení mezi st. správou a samosprávou – stupeň autonomnosti a samosprávnosti závisí na typu vazeb na centrální moc, na typu uspořádání státu a typu vlády ve státě
• smyslem LP je vytvoření a udržení dobrých existenčních podmínek v obci, zabezpečení bezporuchového fungování a rozvoj obce
• těžiště LP spočívá v lokálních veřejných zájmech – přímá vazba na potřeby a priority místních aktérů
• základní pravidla pro LP jsou dána v obecním zřízení – z. č. 128/2000 Sb., o obcích
• základní charakteristiky LP:
o obsahují politické činnosti prováděné uvnitř územní jednotky pro dané společenství
o spravují přímo potřeby daného společenství
• o LP na úrovni obce v konečné fázi rozhoduje obecní zastupitelstvo a usnáší se ve formě obecně závazných vyhlášek obce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26137
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse