Lopedická intervence


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tématem zápočtové práce je otázka logopedické intervence, ke které je nezbytné přistoupit, pokud výsledky orientačního logopedického vyšetření dítěte ukazují na obtíže v některé ze šetřených oblastí.
Při práci s dítětem se zaměřuje na několik stěžejních oblastí – cviky rtů a jazyka, dechová cvičení, artikulační cvičení, nápravu vadně vyslovovaných hlásek. Vzhledem k rozsahu práce, již ve své práci neuvádím vyvozování jednotlivých hlásek.

Obsah

1.
Úvod 3
2.
Cviky rtů a jazyka 4
1.1
Cvičení jazyka 4
2.1
Cvičení rtů 5
3.1
Stimulace zubním kartáčkem 6
4.1
Stimulace kartáčkem NUK 6
3.
Dechová cvičení 7
4.
Artikulační cvičení 8
5.
Diferenciace hlásek 9
6.
Zásady nápravy vadně tvořených hlásek 10
5.1
Fixace výslovnosti hlásek 10
6.1
Automatizace výslovnosti hlásek 11
7.
Použité informační zdroje 12

Úryvek

"2.1 Cvičení rtů
• otevři ústa a rozcvič lícní svaly
• usměj se, ale neukazuj zuby
• usměj se a při tom ukaž zuby
• našpul ústa
• našpul ústa a vyšpul více rty
• našpul ústa a pošli polibek
• zakousni se do spodního rtu horními zuby ( spodní ret nesmí být vidět )
• zakousni se do horního rtu spodními zuby ( horní ret nesmí být vidět )
• stáhni rty, vysaj ze sebe vzduch, předveď rybu
• vyceň zuby a při tom se zamrač
• stáhni rty a lehce foukej ( možné použití píšťalky s kulatým náústkem )
• stáhni rty ( oba koutky současně dovnitř ) a hned potom vyceň zuby
• stáhni rty a předveď rybu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55214eb080e97.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Logopedie_2.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse