Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Lucemburkové na českém trůně - maturitní otázka 1/10

Lucemburkové na českém trůně - maturitní otázka 1/10

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma Lucemburkové na českém trůně. Informuje o jejich nástupu a seznamuje s vládou a významnými činy Jana Lucemburského a Karla IV. Charakterizuje Zlatou bulu Karla IV., všímá si především změn, které přinesla. V závěru se věnuje gotické kultuře, uvádí její hlavní rysy a seznamuje s významnými stavbami. Následující maturitní otázku naleznete zde Velká francouzská revoluce - maturitní otázka 2/10

Obsah

1.
Lucemburkové na českém trůně
1.1
Jan Lucemburský
1.2
Karel IV.
2.
Vývoj Svaté říše římské a lucemburská politika v Evropě
2.1
Zlatá bula Karlova
3.
Odkaz gotické kultury v Evropě a v českých zemí

Úryvek

"• Jan Lucemburský (1310 – 1346)
- král cizinec, mířil do vysoké evropské politiky, Čechy - hlavně jako pokladna
- r.1310 si šlechta vymohla podepsání smlouvy, podle které smí Jan Lucem. vybírat pouze čes. poradce, šlechta nepotáhne do bojů, které se netýkají Čech
- Eliška Rejčka se zamilovala do Jindřicha z Lipé (významný šlechtic), Eliška Přemysl. nesnášela El. Rejčku, obvinila proto Jindřicha ze zrady(-tj z toho,že se domlouvá a schází s cizí šlechtou)- česká šlechta se postavila pro Elišce Přem., začal šlechtický odboj, jakási domácí válka, Jan Lucemburský měl ale s Jindřichem dobrý vztah - r. 1317 byl nucen znovu podepsat smlouvu z r. 1310
svěřil Jindřichovi a šlechtě Čechy a úplně se od nich distancoval
- rozšířil Čechy o Chebsko, účastnil se Stoleté války(na straně Francie- fr. královnou byla jeho sestra Marie)
- měl dva syny staršího Václava( Karel IV.) a Jana Jindřicha (měl za manželku
Markétu, které se říkalo „tlamatá, pyskatá“ )
- zahynul v bitvě u Kresčaku – 1346 (již slepý)
- jeho proslulý výrok : „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“

• Karel IV. (1346 – 1378)
(křestní jméno Václav, jako český král Karel I. a jako římskoněm. císař Karel IV.)
- vychován ve Francii
- jeho otec Jan Lucemburský ho poslal do italských měst(sever), aby tam „udělal pořádek“ a něčemu se přiučil- co se týče vlády, politiky… ital. města už nechtěla lucemburskou politiku – neúspěšně se pokusily otrávit Karla IV., ten se poté vrací na Moravu a do Čech
- tituly: markrabě moravský (1333), německý král (1346), český král (1346), římský císař (1355)
- listiny: VITA CAROLI (vlastní životopis), ZLATÁ BULA KARLOVA,
KARLŮV MAJESTÁT (příliš omezoval práva šlechty, šlechta to odmítla,
Karel IV. nechtěl mít spory, a proto řekl, že listina shořela)
- manželky: Blanka z Alois, Anna Suídnická, Anna Falcká, Alžběta Pomořanská, měl 12 dětí
- za jeho vlády největší polit., hospod. a kulturní rozvoj čes. zemí, připojil Slezsko, Horní a Dolní Lužici a Braniborsko
- sídlem (a hl. městem Svaté říše řím. národa něm.) byla Praha
- r. 1344 povýšil biskupství (které do té doby spadalo pod mohučské arcibiskupství) na arcibiskupství (navíc jeho vychovatel » papež Kliment VI., což mu pomohlo)
1. pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
- říkalo se mu „popský král“ – Německo mu vyčítalo příliš dobrý vztah
s papežem
r. 1347 založil v Praze Emauzský klášter (Na Slovanech), navazoval
na Sázavský klášter, stal se centrem staroslověnského jazyka a písemnictví
- r. 1348 založení Karlovy univerzity v Praze(nejst. ve stř. Evropě)-
4 fakulty(artistická-sedmero svob. umění, právnická, lékařská a teologická)
- stavby: 1344 základ. kámen chrámu sv. Víta (dostavěn r. 1929), architekti-
Matyáš z Arrasu a Petr Parléř, Karlův most, Nové město pražské, Karlovo
náměstí(Dobytčí trh), Týnský chrám (Staroměs. náměstí), Mostecká věž,
Karlštejn-Kaple sv. Kříže pro uložení říšských korunovačních klenotů (malíř
Mistr Theodorik-cyklus 37 deskových obrazů)
- jeho vztah k Čechám-jsou nejdůležitější částí říše- tzv. bohemiocentrismus
- r. 1378 Karel IV. umírá , říká se mu OTEC VLASTI
- po jeho smrti nastupuje jeho syn Václav IV. (1378) (Karel IV. chtěl zajistit dynastickou politiku, proto ho ještě za svého života nechal korunovat římským králem)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20806
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse