Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ludwig von Mises: Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství - výtah z knihy

Ludwig von Mises: Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství - výtah z knihy

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracovaným konspektem ze stati Ludwiga von Misese Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství. Jsou zde shrnuty hlavní myšlenky týkající se například rozdělování statků v socialistickém společenství, podstaty ekonomické kalkulace nebo odpovědnosti vedoucích pracovníků v podnicích, které patří společnosti. V závěru pak autor uvádí svůj názor na tyto postoje.

Obsah

1.
Rozdělování statků v socialistickém společenství
1.1
Výrobní prostředky v socialistické společnosti
1.1.1
Přerozdělování
1.2
Peníze
2.
Podstata ekonomické kalkulace
2.1
Peněžní kalkulace
3.
Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství
4.
Odpovědnost a iniciativa v celkovém hospodářském pohybu
4.1
Akciové společnosti
5.
Závěr

Úryvek

„Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství
Každý velký podnik si může v každém okamžiku sestavit vlastní bilanci a zachytit tak výsledky vlastního hospodaření. Je možné určit, s jakým úspěchem pracovala jednotlivá oddělení a podle toho činit nová rozhodnutí. Otázka zní, zda by se obdobným způsobem nedalo v socialistickém společenství provádět zúčtování jednotlivých výrobních skupin, zda by se takto nedalo spojit společné hospodářství s ekonomickou kalkulací. Mises odpovídá záporně. Každé samostatné zúčtování jednotlivých oddělení v témž podniku spočívá totiž výhradně na tržních cenách, které se vytvářejí pro všechny druhy statků a prací, vstupujících do tržních vztahů. Tak mohu být za základ kalkulace. Pokud chybí svobodný tržní styk, neexistuje mechanismus utvářející ceny. Bez cenového mechanismu není ekonomická kalkulace možná.

Další otázkou je, zdali není možné ekonomicky kalkulovat na základě hodnoty práce. Je jasné, že mezi lidmi existují rozdíly ve schopnostech a dovednostech, což znamená, že výsledky práce a služeb mají různou kvalitu. Rozhodující je, zdali je možné převést na jediného jmenovatele práce různého druhu bez zprostředkování hodnotících soudů hospodařících subjektů. Marx přináší neúspěšný důkaz: Zboží vstupuje do směnných vztahů bez ohledu na to, zda je produktem jednoduché nebo složité práce. To sice dokazuje, že určité množství jednoduché práce je rovnocenné určitému množství složité práce, ale nevyplývá z toho, že práce je zdrojem směnné hodnoty. Ve směnném styku se ve mzdové sazbě vytváří substituční vztah mezi jednoduchou a složitou prací. Tento proces vytváření rovnosti je však výsledkem tržního styku, ne jeho předpokladem. Kalkulace podle práce by musela stanovit pro substituci práce složité prací jednoduchou poměr založený na libovůli, což vylučuje její použitelnost pro řízení hospodářství.

Odpovědnost a iniciativa v celkovém hospodářském pohybu
Velice zajímavá je otázka odpovědnosti a iniciativy vedoucích pracovníků v podnicích, které patří společnosti. Většina socialistů tento problém nijak neřeší, jiní jej vyřešili odkazem na otázku ředitelů akciových společností. Pod jejich vedením akciová společnost vzkvétá, i když oni sami nejsou vlastníky výrobních prostředků. Prý by stačilo, aby namísto akcionářů vystoupil jako vlastník výrobních prostředků stát a nic se nezmění. To je samozřejmě omyl.
Mises ukazuje, že existují vesměs dva typy akciových společností. V první skupině je k podnikání sdruženo jen málo lidí. Akcionáři mají nějaký vztah k vedení (například příbuzenský) a to je tedy zainteresováno na zisku společnosti.
Trochu jinak je tomu u velkých akciových společností, kde se na vedení podnikání podílí pouze část akcionářů – velkoakcionáři. Ti mají na úspěchu firmy stejný zájem jako každý vlastník. Je pro ně z dlouhodobého hlediska výhodné spravovat firmu tak, aby byla zisková. To, že akciové společnosti vzkvétají, není tedy otázkou etiky.
Vše se změní, pokud dojde ke zespolečenštění podniku. Přestávají působit materiální motivy ředitelů a mizí hnací síla. Vedoucí činitelé velkých akciových podniků jsou svázáni se zájmy podniků, které spravují naprosto jinak, než tomu může být u podniků veřejných.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse