Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > M. Eliade - Mýtus o večném návratu

M. Eliade - Mýtus o večném návratu

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Lidské úkony jako stálé opakování prvotních gest. Pozemská a nebeská podoba věcí, chaos a kosmizování nově objevených oblastí. Akt stvoření - cesta ke Středu všeho, odkud vzešlo stvoření, lidské opakování Stvoření. Přeměňování dějin v archetypy. Regenerace času - Nový rok, nové stavby, nové éry, určování rytmu regenerace. Neštěstí a dějiny - jaká je role utrpení v životě primitivních národů, židovské pojetí, vnímání času (nekonečný cyklický a ohraničený cyklický). Hrůza z dějin - střetávání člověka historického a archaického, jak se vnímají navzájem, role cyklických teorií dnes, nejvyšší svoboda, omezení svobody, kde získat zároveň svobodu i jistotu.

Obsah

1.
Lidské úkony jako stálé opakování prvotních gest
2.
Pozemská a nebeská podoba věcí, chaos a kosmizování nově objevených oblastí
3.
Akt stvoření
4.
Přeměňování dějin v archetypy
5.
Regenerace času
6.
Neštěstí a dějiny
7.
Hrůza z dějin

Úryvek

"Kniha zkoumá základní koncepce archaických společností, které měly odpor ke konkrétnímu historickému času a touhu po periodických návratech do mytické doby počátků, do Velké doby. Zkoumá koncepci bytí a reality, jaké lze vyčíst z chování člověka v tradičních společnostech. V chování archaického člověka ani předměty vnějšího světa, ani lidské úkony samy o sobě nemají žádnou autonomní vnitřní hodnotu. Získávají hodnotu a stanou se reálnými jestliže se budou podílet na realitě, která je přesahuje. Předměty sestávají posvátné pomocí hierofanie nebo rituálu jsou něčím co není člověk. Odolávají času, realita se umocňuje trváním.
Význam lidských úkonů vyplývá z toho, že reprodukují prvotní úkon, opakují mytický příklad. Úkony (sňatek, konzumace potravy, kolektivní orgie) jsou opakovány, protože původně byly posvěceny bohy, „předky“, nebo Héroy. Vše co nemá vzor, nemá ani smysl, nemá realitu. Při závažných rituálech nebo důležitých úkonech dochází k přenesení člověka do mytické doby zbytek života tráví v profánním, bezvýznamném čase. Archaický člověk dělá to, co již dělal před ním někdo jiný. Jeho život je neustálé opakování gest zavedených jinými. Tato gesta nabývají reality pouze v případě, jestliže opakují prvotní úkon.
Vše co existuje, každý jev (konkrétní i abstraktní) má dvě podoby – pozemskou a nebeskou každý jev má svůj transcendentní nebeský prototyp existující na vyšší kosmické úrovni. Týká se to nejen měst, hor, ale i celých území, jež člověk obývá. Pouze pustiny, neobdělané kraje, neznámá moře, nemají přesný prototyp odpovídají sice mytickému vzoru, ale jiného druhu: jsou připodobňovány k Chaosu, ke způsobu bytí před Stvořením. Takovéto území je nejprve „kosmizováno“, teprve pak obydleno. (Pomocí rituálu, kt. symbolicky opakuje akt Stvoření přeměna Chaosu v Kosmos božským aktem Stvoření, to znamená, že pomocí rituálu je mu propůjčena „forma“, která mu poskytne realitu.
Souběžně s archaickou vírou v nebeské archetypy chrámů a měst se setkáváme s dalším znakem – symbolikou „Středu“. Ta může být formulována buď jako posvátná hora, město královské sídlo nebo chrám. Jde o místo setkání Nebe, Země a Pekla. Vrchol kosmické hory není jen nejvyšší bod země. Je také pupkem země, místo, na němž bylo započato Stvoření. Člověk byl stvořen také ve středu světa. Cesta vedoucí ke Středu je vždy svízelná, což se projevuje na všech úrovních reality – poutě ke svatým místům, hrdinské výpravy, bloudění labyrintů, ale i cesta hledání „středu“ své bytosti, hledání sebe sama. Cesta je příkrá a nebezpečná, představuje obřad přechodu profánního k posvátnému, od iluze k realitě, od smrti k životu, od člověka k božství. Dosažení středu se rovná posvěcení, iniciaci.
Přechod od nezjeveného ke zjevenému, od Chaosu ke Kosmu uskutečňuje akt Stvoření, jež má počátek ve „Středu“. Každé stvoření opakuje kosmonogický akt Stvoření Světa. A vše co je založeno, je založeno ve Středu Světa. Každý stavitelský rituál probíhá nejen v posvěceném prostoru, ale také ve „svaté době“, v „oné době“ (ab origine).
Také každý rituál má svůj archetyp člověk opakuje akt Stvoření během roku čl. prostupuje všemi kosmonogickými fázemi, které se uskutečnily ab origine, podobně jako takové rituály kterými jsou např. svatba či sexuální spojení. Jde o rituály napodobující božská gesta nebo některé epizody z posvátného dramatu Kosmu a lidské úkony jsou ospravedlňovány mimolidským vzorem. Postupně ale docházelo k procesu desakralizace a tyto činnosti se v moderní společnosti staly profánními (nepodílejí se na posvátném, chybí jim posvátný vzor, nemají mytický smysl).
Archaický člověk těžko snáší „dějiny“, snaží se je periodicky odstraňovat. Mění konkrétní historické události a autentické postavy v mýty a archetypy. Historická událost nebo autentická postava se v kolektivní paměti neudrží déle než několik století. Kolektivní paměť je nehistorická je schopna uchovat historické události a osobnosti jen tehdy, přemění-li je v archetypy, čímž smaže jejich historické a osobní zvláštnosti. Lidé tak činily pro snazší vyrovnání se s různými nepříjemnosti a katastrofami, jež je potkávaly."

Poznámka

Výtah z knihy M.Eliade - Mýtus o věčném návratu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5981
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse