Název Goodness Staženo

Sigmund Freud: Totem a tabu

Práce obsahuje výtah z knihy Sigmunda Freuda Totem a tabu, v níž jsou využity poznatky psychoanalýzy pro výklad povahy tabu, totemismu, ale také počát... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Psychologie


515x

Marcel Mauss: Esej o daru

Práce je recenzí díla Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech francouzského sociologa Marcela Mausse, který bývá právě díky t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

292x

Mircea Eliade: Mýtus o věčném návratu - archetypy a opakování

Práce srovnává, na základě mytologie a archetypů opakování, vnímání času (jeho počátku, vývoje, průběhu, segmentace, a směřování k určitým událostem) ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie


264x

Barthes, Roland: Mytologie - výpisky z knihy

Práce předkládá výpisky z jedné z nejvýznamnějších knih francouzského sémiotika Rolanda Barthese Mytologie, jež je aplikací sémiologického přístupu na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

199x

Claude Lévi-Strauss - Rasa a dějiny

Na začátku práce je v krátkém odstavci představen autor a příčiny a důvody vzniku díla Rasa a dějiny. Následuje popis knihy podle kapitol, vysvětlení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

142x

Ettore Bioca: Sama mezi indiány

Práce pojednává kulturu a zvyky Yanoámů, indiánů žijících v oblasti pralesa mezi Brazílií a Venezuelou. Vychází z díla Sama mezi indiány antropologa E... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

94x

Jack Goody: Proměny rodiny v evropské historii - reflexe

Práce obsahuje reflexi knihy Jacka Goodyho Proměny rodiny v evropské historii do kurzu Dějiny sociální antropologie. Dílo představuje jednu ze základn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

80x

M. Eliade - Mýtus o večném návratu

Lidské úkony jako stálé opakování prvotních gest. Pozemská a nebeská podoba věcí, chaos a kosmizování nově objevených oblastí. Akt stvoření - cesta ke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

49x

Devět bran k tajemství hory Kóra

Práce se zabývá publikací české etnoložky Věry Halászové Devět bran k tajemství hory Kóra a je v ní shrnuto všech devět kapitol, ve kterých se autorka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

43x

Lévi-Strauss, Claude: Rasa a dějiny - výpisky

Jedná se o zpracované výpisky z knihy Clauda Lévi-Strausse Rasa a dějiny. Postupně je představována argumentace, ale hlavně jsou vysvětleny pojmy jako... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

28x
1  2  »