Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MANAGEMENT_Maturitní otázky 1-25

MANAGEMENT_Maturitní otázky 1-25

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní vypracovaný seznam otázek k maturitní zkoušce z MANAGEMENTU v roce 2014. Veškeré otázky jsou úplné a přehledně seřazené, dle posloupnosti i odstavců.

Obsah

1) Pojetí managementu
2) Manažerské činnosti
3) Rozhodování
4) Metody práce manažera při řešení problému
5) Plánování
6) Vedení a motivování lidí
7) Organizování a organizační struktury
8) Komunikace
9) Kontrola
10) Profil manažera
11) Vývoj managementu
12) Současné přístupy managementu
13) Současní čeští manažeři
14) Současní světoví manažeři
15) Informační management
16) Využití informačních technologií v managementu
17) Právní aspekty řízení firem
18) Finanční management
19) Public Relation Management
20) Management týmové práce, typy týmů
21) Personální management
22) Manažérské styly
23) Time management
24) Krizový management
25) Management změny

Úryvek

"- Přehled znalostí manažera:
o poslání organizace a požadavky nadřízených na jeho činnost
o své představy o možnostech a schopnostech organizace, podřízených a jejich činnosti
o přehled o představách podřízených o sobě a jejich přáních
o potřeby podřízených

- Nové tlaky působíci na mangery:
o zvýšená přání zaměstnanců na participaci řízení
o zvýšená četnost a tempo změn
o větší externí tlak na zaměstnance (ekonomické, sociální)
o organizační změny (plochost, otevřenost, decentralizace)
o zvýšená zúčtovatelnost a kontrolovatelnosst
o změna povahy pracovní síly
o informační (znalostní) spíše než industriální společnost
o globalizace

b) Členění manažerských funkcí:
- Sekvenční (cyklické):
- musí se plnit postupně
o plánovaní
 stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení
o organizování
 potřebuje k zajištění cílů provést řadu činností a stanoví a uspořádá role lidí a těmto rolím přidělí konkrétní práci
o výběr a rozmístění pracovníků
 v této man. funkci řídící pracovník vybírá a získává konkrétní pracovníky do své organizační struktury, aby plnili vymezené role. Součástí této funkce je hodnocení podřízených
o vedení lidí
 mezi lidmi ve firmě vznikají vzájemné vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce
o kontrola
 hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků

- Paralelní (průběžné):
- mohou vstoupit do kolotoče kdykoliv
o analyzování řešených problem
o rozhodování
o koordinace při realizaci

3) Rozhodování

- rozhodování řadíme mezi paralelní (průběžné) funkce řízení
- na kvalitě rozhodování závisí i úroveň řízení

a) Fáze rozhodovacího procesu:
- Rozbor problem a stanovení cílů, řešení:
o správné vymezení problému je prvním a mnohdy rozhodujícím krokem rozhodování
o chybné vymezení je nebezpečnější než jeho nesprávné řešen

- Stanovení možností řešení problému:
o rozhodování je vlastně nenáhodná volna z jedné z variant
o existuje-li jen jedno řešení, nejde o rozhodování

- Výběr nejlepších variant dle zvolených kritérií:

- Hodnocení variant a výběr optimálního řešení:
o jde o pečlivé posuzování jednotlivých variant
o hodnotí se jejich přínosy, rizika, negativní důsledky pro činnost podniku atd.

- Volba optimálního řešení rozhodovací situace:
o optimální variantou se rozumí to řešení rozhodovací situace, které nejlépe vyhovuje požadavkům zvolených kritérií

- Formulace rozhodnutí a zajištění realizace:
o považuje se za účelné, aby se zaměstnanci, kteří mají rozhodnutí provádět se účastnili jeho přípravy, zaměstnanci ho pak berou za své, nepochybuji o jeho správnosti a ztotožňují se s ním

b) Typy rozhodování:
- Rozhodování za jistoty:
o představuje schopnost vytvořit určité varianty řešení situace a zároveň známe důsledky těchto variant

- Rozhodování za nejistoty:
o o toto rozhodování se jedná, jestliže nevíme jaké varianty pro rozhodování existuje a jaké to bude mít následky. Taková situace vzniká, jestliže jsme postaveni před neznámý problém a určujeme nové směry podnikání. Významný podíl při tomto druhu rozhodování má intuice manažera.
o metody rozhodování za nejistoty:
 více hlav více ví:
• manažer se obrací na své spolupracovníky a další lidi z okolí s předpokladem, že někdo bude mít nápad jak tuto situaci řešit."

Poznámka

Obchodní akademie Praha. Práce obsahuje schémata a obrázky o rozsahu cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse